NFI verzwijgt blunder in onderzoek naar de ‘Wreker van Zuuk’

Door een fout bij het Nederlands Forensisch Instituut heeft het grootschalige DNA -onderzoek in het buurtschap Zuuk niet het gehoopte resultaat kunnen opleveren.

Bij de vergelijking van de gegevens van de vrouwen, die hebben meegewerkt aan het DNA-onderzoek, met reeds uit het onderzoek verkregen sporenmateriaal is geen overeenkomstig DNA-profiel gevonden. Wel is er een overeenkomst gevonden tussen het sporenmateriaal en het profiel van een vrouwelijke medewerker van het Nederlands Forensisch Instituut.

Naar nu gebleken is, heeft per ongeluk bij het Nederlands Forensisch Instituut in 2001 een medewerkster haar DNA overgedragen op het sporenmateriaal in deze zaak. Deze zogenaamde contaminatie was al eerder bij het Nederlands Forensisch Instituut vastgesteld, maar het Nederlands Forensisch Instituut heeft verzuimd het arrondissementsparket Zutphen hierover te informeren.

Het vermeende daderspoor rechtvaardigde een DNA-onderzoek. Nu dit spoor geen daderspoor blijkt te zijn, moet het van de vrouwen verkregen DNA-materiaal worden vernietigd. Het parket Zutphen heeft het Nederlands Forensisch Instituut daartoe onmiddellijk opdracht gegeven.

Het parket Zutphen betreurt de gang van zaken ten zeerste.
De vrouwen, die meegewerkt hebben aan het onderzoek, worden (voor zoveel mogelijk) persoonlijk op de hoogte gesteld over de gang van zaken.

De politie Noord-en Oost Gelderland en het parket Zutphen beraden zich over het verdere strafrechtelijke onderzoek in deze al jaren lopende zaak.

In een reactie van het NFI verklaart het instituut dat men ‘vergeten’ was om de politie in Zutphen van de verontreiniging van het DNA op de hoogte te stellen.

Advertisements