Moeder ontvoert vaker

De moeder blijkt vaker achter de ontvoering van een kind of kinderen te zitten dan de vader. Kinderen Dat blijkt uit cijfers van de Centrale Autoriteit (CA) van het ministerie van Justitie. Het geldt zowel voor de kinderen die vanuit Nederland naar het buitenland worden gebracht als voor kinderen die zonder toestemming worden meegenomen vanuit het buitenland naar Nederland.

‘Inkomende’ ontvoeringen

In 2005 waren er 113 internationale ontvoeringen waarbij 172 kinderen waren betrokken. Bij de ‘inkomende’ ontvoeringen was in 27 gevallen de moeder de ontvoerder, tien keer de vader en in één geval was het een derde persoon. In totaal ging het in deze 38 zaken om 67 kinderen. Het aantal ‘inkomende’ ontvoeringen is gestegen, in 2003 ging het nog om 26 zaken.

‘Uitgaande’ ontvoeringen

Bij ‘uitgaande’ ontvoeringen zat 47 keer de moeder erachter, 25 keer de vader en drie keer was het een ander. In deze 75 zaken waren 105 kinderen betrokken. Het aantal uitgaande zaken steeg licht, in 2003 waren het er 71. Frankrijk Een andere opmerkelijke constatering is dat de meeste kinderen naar Frankrijk worden ontvoerd. De meeste kinderen die naar Nederland werden ontvoerd, kwamen uit Groot-Brittannië.