Leugentje Peter de Vries

rudy lubbersIn de aanloop naar het programma van Peter de Vries over het oplossen van de zaak Natalee Holloway schoof bij Pauw en Witteman ook voormalig bokskampioen Rudie Lubbers aan.

Zijn leven nam in 1989 een dramatische wending. Verdacht van drugshandel belandde Lubbers in een Portugese gevangenis. De topsporter heeft altijd ontkend iets met de drugs te maken hebben gehad. Op de vraag van de Portugese autoriteiten aan ons land of Rudie hier bekend was werd bevestigend geantwoord. Bekend was Rudie zeker maar niet in verband met drugs. Hij was onze nationale boksheld.

Peter kon zich nog wel iets over die zaak herinneren. Hij had zelfs een “interview” met de bokser in de Portugese gevangenis gehad. Rudie tikte de Vries gelijk op de vingers. De Vries had slechts voor de gevangenispoort gestaan en een foto van Rudie gemaakt. Peter moest dit schoorvoetend bekennen maar dat Rudie schuldig was stond voor hem wel vast, ondanks dat hij het dossier zich nauwelijks kon herinneren.

Voor wie aan de schuld van Rudie mocht twijfelen voegde Peter de opmerking toe: “Als je dat gelooft heb je echt een paar klappen te veel gehad.” Hoe serieus moeten we dan nu de uitspraken van Peter R. de Vries nemen?

Typisch weer Peter de Vries: hij besluit gewoon wie schuldig is en wil verder niet verward worden met de feiten.

 

Lubbers is in Portugal veroordeeld geweest tot 8 jaar en drie maanden gevangenisstraf voor vermeende drugshandel. Op 13 juli 1990 kwam meester Oosting van de Nationale ombudsman met zijn rapport nr. 1990/461 waaruit blijkt dat zijn veroordeling tot stand is gekomen door niet behoorlijke gedragingen van de Nederlandse regering. Het Hoofd van de Hoofdafdeling Staats en Strafrecht van Ministerie van Justitie verwijt C.R.I. (Interpol) ervan dat de verstrekte gegevens berusten op een "ongelukkige weergave van de feiten over de Hr Lubbers bekent op op gebied van zijn betrokkenheid bij drugshandel". Er is geen enkel proces verbaal of aanwjzing waaruit blijkt dat Dhr Lubbers schuldig is aan drugshandel. De bokslegende verwijt Nederland een gemaakte drugshandelaar te zijn, dit blijkt uit de verzonden Interpol telexen. Een bemiddeling van Hare Majesteit de Koningin is door buitenlandse zaken schandalig afgehandelt. Tegenwoordig woont Lubbers (63) in een daklozenpension in Den Helder

10 jaar eis voor doodslag op Tessa Klaver

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Groningen tien jaar celstraf geëist tegen de 21-jarige student van de Hanzehogeschool Marco D. Hij wordt ervan verdacht eind april zijn 19-jarige vriendin Tessa Klaver (foto) te hebben gedood in hun appartement aan de Plutolaan.

D. werd op 24 april 2007 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin. Die ochtend had hij de politie gewaarschuwd dat hij haar dood in het appartement had aangetroffen.

De twee, beide studenten aan de Hanzehogeschool, hadden al enkele maanden een relatie, maar hadden vaak ruzie. Enkele weken voor het incident had Tessa Klaver daarom de relatie beëindigd. D. bleef nog wel in de woning wonen, totdat hij een andere kamer zou hebben gevonden.
“Die dag vertelde Tessa dat ze een telefoontje had gekregen van een jongen die een kamer in het appartement wilde huren. Ze deed er heel lacherig over. Ik kreeg het gevoel dat ik werd ingewisseld door die jongen”, vertelde D. in de rechtbank.

Na maanden lang zijn woede te hebben opgekropt, was dat voor hem de druppel. “Ik werd zo geraakt, dat er iets gebeurde waar ik geen besef van had”, verklaarde hij. D. wurgde vervolgens zijn vriendin en drukte een kussen op haar gezicht.
Volgens het OM gebeurde het in een opwelling, en is er daarom geen sprake van moord. Wel werd een forse gevangenisstraf geëist. “Na het incident heeft D. zijn vriendin versleept om het toen doen lijken alsof ze zelfmoord had gepleegd. Hij verrichte allerlei handelingen in zijn eigen voordeel en haalde geen hulp voor haar. Dat wordt hem zwaar aangerekend”, aldus de Officier van Justitie.

Update: Marco wordt door de rechtbank tot 10 jaar veroordeeld. In Hoger beroep eist het OM opniew 10 jaar, maar het Hof veroordeeld hem tot 8 jaar.

Tim Masters vrij

Tim Masters na 10 jaar vrij (23-1-2008)
Fort Collins-Amerikaan Tim Masters (35) verliet gisteren als vrij man de rechtbank in Fort Collins, Colorado. Bijna tien jaar zat hij achter de tralies wegens een gruwelijke vrouwenmoord waarmee hij niets te maken had, maar levenslange gevangenisstraf voor had gekregen.

Totdat dna-experts Richard en Selma Eikelenboom van Independent Forensic Services in Nunspeet afgelopen week in hun onderzoek op de kleding van het slachtoffer een spectaculaire doorbraak boekten: een dna-match met de werkelijke moordenaar waardoor Tim Masters nu volledig wordt vrijgepleit.

Cassatie Kraggenburg zaak verworpen

De Hoge Raad heeft op 22 januari 2008 uitspraak gedaan in de samenhangende strafzaken tegen de verdachten M, Van E en B., verdachten in de Kraggenburger pornozaak.
Het gaat in deze zaken, onder meer om het volgende:

Bij verschillende gelegenheden zijn drie Afrikaanse vrouwen, die illegaal in België verbleven, naar Nederland gelokt onder het voorwendsel dat zij veel geld zouden kunnen verdienen. De vrouwen zijn naar een loods in Kraggenburg (gemeente Noordoostpolder) gebracht en daar onder grote druk aan een lange reeks (seksuele) perversiteiten onderworpen en vernederd. Daarbij werd grof geweld gebruikt en daarin hadden ook honden een aandeel. De handelingen werden met camera’s vastgelegd. De zaak is aan het licht gekomen, nadat de slachtoffers wisten te ontsnappen.
Ten laste van de verdachten zijn zedendelicten, wederrechtelijke vrijheidsberoving, deelneming aan een criminele organisatie en vermogensdelicten bewezenverklaard.

Op 23 mei 2006 heeft het hof Arnhem, met verwerping van de gevoerde verweren, de verdachte M. tot zeven jaren gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging, de verdachte E. tot zeven jaren gevangenisstraf en de verdachte B. tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld (zie bijv. hof Arnhem 23 mei 2006, LJN: AX3969).

De verdachten zijn tegen de uitspraken van het hof in cassatie gegaan.

De klachten in cassatie hebben onder meer betrekking op de bewijsvoering, de procesgang in eerste aanleg en hoger beroep en de oplegging van de TBS-maatregel.
Advocaat-generaal mr. A.J.M. Machielse heeft in zijn conclusies van 20.11.2007 de Hoge Raad geadviseerd de klachten die in de cassatieprocedure zijn ingediend te verwerpen.

Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft de klachten in alle zaken verworpen.
De klachten met betrekking tot de bewijsvoering zijn in hoofdzaak verworpen met de verkorte motivering bedoeld in art. 81 RO*. (Wet op de Rechterlijke Organisatie)
In de zaak van de verdachte M. is in de procedure bij het hof Arnhem gesteld dat door fouten in de procesvoering in eerste aanleg bij de rechtbank geen berechting door een onpartijdige rechter in de zin van art. 6 EVRM** (Europees Verdrag Rechten van de Mens) heeft plaatsgevonden. Het hof heeft geoordeeld dat de procesvoering in eerste aanleg gebreken vertoont, maar dat dat niet meebrengt dat terugwijzing naar de rechtbank behoeft plaats te vinden. De Hoge Raad is van oordeel dat het hof die beslissing toereikend heeft gemotiveerd en dat het hof geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
De Hoge Raad heeft over de TBS vooropgesteld dat de vaststelling of sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis aan de feitenrechter is. Vervolgens heeft hij geoordeeld dat het hof de vaststelling, dat de verdachte ten tijde van de feiten leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, voldoende heeft gemotiveerd.
De Hoge Raad acht daarom de oplegging van de maatregel TBS voldoende gemotiveerd.

Gevolgen van deze uitspraken
De veroordeling van de drie verdachten is door de uitspraak van de Hoge Raad definitief geworden. Wel is in de zaken van de verdachten M. en Van E. vanwege een overschrijding van de redelijke termijn vier maanden korting op de straf verleend.

* Artikel 81 Indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel.
**Artikel 6 regelt een aantal rechten van een verdachte die o.a. te maken hebben met het krijgen van hulp van een advocaat, tijd ter voorbereiding van zijn zaak, het recht tot ondervraging van getuigen en bijstand van een tolk indien nodig.

Vrouw vermoord om sekslijnen

In Capelle aan de IJssel is vandaag Andie van W. (37) doodgestoken door haar man Johan van W. (39) in hun woning aan de Florisburgwal.

Update maart 2009
Bij de rechtbank in Rotterdam hoort Johan van W. uit Capelle aan den IJssel een gevangenisstraf van 9 jaar tegen zich eisen voor de moord op zijn vrouw Andie.
Van W. was depressief nadat Andie had besloten een punt achter hun huwelijk te zetten. Met zijn schoonmaakbedrijf ging het bergafwaarts, terwijl het met de zaken van haar steeds beter ging. Ze had een praktijk als medium en werkte voor sekslijnen vanuit de woning aan de Floris Burgwal. Vooral dat laatste was een bron van ergernis voor de man (de sekslijnen, niet de Florisburgwal).

De rechter veroordeelde de man tot 7 jaar.

Eis: 16 jaar voor moord op Marleen de Smet

Tegen Rinus C. (39) is in hoger beroep zestien jaar gevangenisstraf geëist voor de moord op Marleen de Smet (54) uit Den Haag.

De Smet werd op 3 juli 2005 in haar Haagse woning aan de Zuidwal op gruwelijke wijze verkracht, mishandeld en om het leven gebracht. De dader stichtte vervolgens brand in de slaapkamer en vluchtte.

Rinus C. werd al tot vijftien jaar veroordeeld LJN: AZ0399), waarna hij in hoger beroep ging.
De uitspraak volgt op maandag 4 februari. (het bleef 15 jaar) (LJN: BC3374).

(vlak bij op de Zuidwal woonde ooit seriemoordenaar Koos Hertogs en hij misbruikte en doodde er minstens 1 slachtoffer.)

Hoge raad verwerpt klachten in de Kraggenburg zaak

De Hoge Raad heeft op 22 januari 2008 uitspraak gedaan in de samenhangende strafzaken tegen de verdachten M, Van E en B.
Het gaat in deze zaak om drie Afrikaanse vrouwen, die illegaal in België verbleven, maar naar Nederland werden gelokt onder het voorwendsel dat zij veel geld zouden kunnen verdienen. De vrouwen zijn naar een loods in Kraggenburg (gemeente Noordoostpolder) gebracht en daar onder grote druk aan een lange reeks (seksuele) perversiteiten onderworpen en vernederd. Daarbij werd grof geweld gebruikt en daarin hadden ook honden een aandeel. De handelingen werden met camera’s vastgelegd. De zaak is aan het licht gekomen, nadat de slachtoffers wisten te ontsnappen.
Ten laste van de verdachten zijn zedendelicten, wederrechtelijke vrijheidsberoving, deelneming aan een criminele organisatie en vermogensdelicten bewezenverklaard.

Op 23 mei 2006 heeft het hof Arnhem, de verdachte M. tot zeven jaar gevangenisstraf en TBS met bevel tot verpleging, de verdachte E. tot zeven jaar gevangenisstraf en de verdachte B. tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld (zie bijv. hof Arnhem 23 mei 2006, LJN: AX3969).

Het cassatieberoep bij de Hoge Raad:
De verdachten hebben cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraken van het hof.
In cassatie is de zaak voor de verdachte M behandeld door mr. J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, voor de verdachte Van E. door mr. M.L.M. van der Voet, advocaat te Amsterdam en voor de verdachte B. door mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam

De klachten in cassatie hebben onder meer betrekking op de bewijsvoering, de procesgang in eerste aanleg en hoger beroep en de oplegging van de TBS-maatregel.
Advocaat-generaal mr. A.J.M. Machielse heeft in zijn conclusies van 20.11.2007 de Hoge Raad geadviseerd de klachten die in de cassatieprocedure zijn ingediend te verwerpen.

Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad heeft de klachten in alle zaken verworpen.
De klachten met betrekking tot de bewijsvoering zijn in hoofdzaak verworpen. In de zaak van de verdachte M. is in de procedure bij het hof Arnhem gesteld dat door fouten in de procesvoering in eerste aanleg bij de rechtbank geen berechting door een onpartijdige rechter heeft plaatsgevonden. Het hof heeft geoordeeld dat de procesvoering in eerste aanleg gebreken vertoont, maar dat dat niet meebrengt dat terugwijzing naar de rechtbank behoeft plaats te vinden. De Hoge Raad is van oordeel dat het hof die beslissing toereikend heeft gemotiveerd en dat het hof geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
De Hoge Raad heeft over de TBS vooropgesteld dat de vaststelling of sprake is van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis aan de feitenrechter is. Vervolgens heeft hij geoordeeld dat het hof de vaststelling, dat de verdachte ten tijde van de feiten leed aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens, voldoende heeft gemotiveerd.
De Hoge Raad acht daarom de oplegging van de maatregel TBS voldoende gemotiveerd.
Gevolgen van deze uitspraken
De veroordeling van de drie verdachten is door de uitspraak van de Hoge Raad definitief geworden. Wel is in de zaken van de verdachten M. en Van E. vanwege een overschrijding van de redelijke termijn vier maanden korting op de straf verleend. Voor hun wordt de straf dan nu ook 6 jaar en 8 maanden.

Agent aangereden bij aanhouden gestolen auto

Een agent van de Leidse politie is woensdagmiddag gewond geraakt nadat hij door een bestuurder van een gestolen auto werd aangereden. Het ongeval gebeurde rond vier uur op de kruising van de Rijnsburgersingel met het Schuttersveld. Twee agenten kregen daar een gestolen auto in de gaten en gaven de bestuurder een stopteken. De auto leek te stoppen maar op het moment dat de agenten voor de auto stonden, gaf de bestuurder gas en reed één van de agenten aan.

De bestuurder van de gestolen auto ging er vandoor en botste even verderop, op de Rijnsburgerweg ter hoogte van de Mariënpoelstrat, op een auto. De inzittende van deze auto, een 54-jarige vrouw uit Leiderdorp, raakte gewond, werd door de brandweer uit haar auto bevrijd en is net als de agent, met onbekend letsel naar het LUMC gebracht.

De twee inzittenden van de gestolen auto vluchtten de Mariënpoelstraat in. De politie heeft met behulp van een helikopter de wijk doorzocht. Een verdachte, een 25-jarige man uit Leiden kon in het Bonaventuracollege in de Mariënpoelstraat worden aangehouden. De tweede verdachte is nog steeds voortvluchtig. De Rijnsburgerweg tussen het station en de rotonde bij de Wassenaarseweg is tijdens het onderzoek een paar uur afgesloten geweest.

De verdachte, de 26 jarige D.M. werd later veroordeeld tot 4,5 jaar. Hij hield vol de auto niet bestuurd te hebben, maar weggevlucht te zijn toen hij de politiecontrole zag omdat hij een vuurwapen bij zich had.

Aanhouding voor hotelmoord Antwerpen

In Hotel Monico aan het Koningin Astridplein in Antwerpen is in de nacht van maandag op dinsdag het levenloze lichaam van een 40-jarige vrouw aangetroffen. Zij bleek te zijn verbrand, gemarteld, verkracht en vermoord. De 35-jarige man uit Roeselare die ervan verdacht wordt zijn ex-vriendin uit Bornem om het leven te hebben gebracht, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor moord. Dat meldt Dominique Reyniers van het Antwerpse parket. Over de inhoud van het verhoor en of de verdachte bekentenissen heeft afgelegd, kon het parket niets zeggen. De verdachte verschijnt wellicht vrijdag voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding moet beslissing.

Volgens hotelmanager Paddy Staes werd het lijk in de kamer van een gast gevonden, die vrijdag was ingecheckt. ‘De man was drie dagen alleen, maar nam maandagmiddag een vrouw mee naar boven. Andere gasten hoorden lawaai vanuit zijn kamer komen, maar vermoedden niet dat er iets ernstigs aan de hand was.’

De man had het hotel daarop verlaten. ‘Tussen 2 en 3 uur afgelopen nacht stond hier plots de politie. Ze hadden de hotelsleutel van de man bij en vroegen of ze de kamer mochten zien. Zo hebben ze het lichaam gevonden. De politie had de man blijkbaar eerder op de avond aangetroffen in haar wagen. Hij zou haar gekend hebben’, zegt Paddy Staes.

De man zou normaal gezien dinsdag uitchecken en was volgens de hotelmanager een ‘gewone mens, die geen overlast veroorzaakte’.

Amerikaanse verdwenen op St Maarten

letacordes Gisteren (11-1-2008) is op St. Maarten de Amerikaanse Leta Lynn Cordes (49) verdwenen Zij was het laatst gezien door haar man Frank Cordes rondom 10.50 pm toen zij volgens hem de paar honderd meter van hun vakantie huisje naar het Westin Hotel Casino liep. Er is geen bewijs dat zij daar ooit aangekomen is.

Het echtpaar Cordes komt van Mission Viejo in Californië. Zij kwamen al jaren op het eiland en hadden daar net hun eigen vakantiehuis gebouwd

Update:
Augustus 2008: Er is nog geen spoor van Lynn Cordes. Inmiddels hebben vrienden en familieleden een beloning van 100.000 dollar uitgeloofd voor inlichtingen die lijden tot de oplossing van deze zaak.

1 Oktober 2008: Het OM in St. Maarten behandeld de zaak nu als een moordonderzoek als gevolg van ‘nieuw’ bewijs. Het is niet bekend gemaakt wat dit nieuwe bewijs is, maar het heeft waarschijnlijk te maken met een huiszoeking – vorige week- in de Cordes huizen op St. Maarten en in Californië. Hierbij zouden verdenkingen tegen Frank Cordes, haar echtgenoot, zijn ontstaan.

leta-cordes14 Oktober 2008: Frank Cordes is gearresteerd in verband met de verdwijning van zijn vrouw.

27 Januari 2009: Frank Cordes weer vrijgelaten maar blijft officieel verdachte.

10 Maart 2009: Frank Cordes vertrekt naar de USA.


Speurtocht achter het Westin Hotel by Dawn Beach