Eis 15 jaar en TBS voor dubbele moord op schoonouders

De 41-jarige Michiel de G. heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de Westlander van moord op zijn ex-schoonouders. De amateurschutter uit Naaldwijk schoot in november vorig jaar zijn 68-jarige ex-schoonouders in hun huis in Monster dood. Kort na het incident meldde hij zich op het politiebureau.

De echtscheiding van zijn vrouw en de gevolgen daarvan, zoals de verdeling van de inboedel en de omgangsregeling met de twee kinderen, lagen ten grondslag aan zijn daad, aldus de verdachte. Ook kampte De G. met psychische problemen. Zo was hij eerder opgenomen geweest voor een depressie. Op die bewuste vrijdag raakte hij "de weg kwijt" toen hij een brief ontving over de financiële afhandeling. Hij stapte op zijn fiets en reed naar zijn ex-schoonouders die hun dochter bijstonden in de scheiding.

De G. stelde maandag dat hij zijn daad betreurt. "Het gebeurde allemaal in paniek." De officier van justitie betwijfelt dit. "De verdachte zegt dat hij in het wilde weg geschoten heeft. Er werden echter geen kogels gevonden op muren, plafonds en dergelijke." Ook zou de verdachte eerst naar zijn geladen pistool hebben gegrepen en niet zijn revolver die toen nog leeg was. Na zijn daad stapte hij over het lichaam van een van zijn slachtoffers heen en pakte, volgens getuigen, rustig de fiets.

Uit psychologisch onderzoek bleek dat de verdachte leed aan depressies en persoonlijkheidsstoornissen. Het OM stelde dat de verdachte handelde door een van tevoren genomen besluit. "De verdachte had bij meerdere keuzemomenten kunnen nadenken. Het is aannemelijk dat de verdachte heeft gehandeld onder emotionele omstandigheden, maar hij had hulp kunnen vragen." Aldus het OM

We zullen nooit weten wat de man bezielde, maar het is tekenend voor het OM dat zij psychologisch onderzoek aanvragen, maar vervolgens de resultaten wegwuiven als de conclusie hun niet aanstaat

Geen vervolging Wilders voor Fitna

Het Openbaar Ministerie concludeerde vandaag bij monde van hoofdofficier van justitie Leo de Wit uit Amsterdam, dat Geert Wilders zich met zijn uitspraken over de islam en zijn film Fitna niet schuldig gemaakt heeft aan discriminatie of het aanzetten tot haat. De Wit noemt een aantal van Wilders’ uitlatingen "weliswaar beledigend over moslims", maar die uitlatingen zijn volgens hem gedaan binnen de context van het maatschappelijk debat. "Dat ontneemt aan de uitlatingen het strafbare karakter." Er is dan ook geen sprake van discriminatie of aanzetten tot haat.

Het onderzoek van justitie heeft enkele maanden geduurd. Hoofdaanklager De Wit zei maandag dat verder meespeelt dat Wilders het heeft over islam als godsdienst en niet over moslims. De Wit: "Wij vinden dat de uitlatingen van wilders beperkt zijn gebleven tot de islam als godsdienstige beweging." Volgens het OM plaatst de politicus "niet primair de Nederlandse moslims tegenover andere groepen in de samenleving".

Het PVV-Tweede Kamerlid Wilders deed de afgelopen maanden uitspraken in diverse media en op internet over de islam en de Koran. Hij zei onder meer dat de Koran verboden moet worden omdat het een fascistisch boek zou zijn. Naar aanleiding van zijn uitlatingen deden tientallen personen en organisaties aangifte wegens discriminatie en aanzetten tot haat.

Zijn 17 minuten durende film Fitna kwam op 27 maart uit op internet. Wilders maakte de productie om "de gevaren van de Koran en islam te laten zien".

Ook naar aanleiding van de publicatie van de film kwamen aagiften binnen. Het OM besloot toen ook de eventuele strafbaarheid van Fitna te onderzoeken.

Een en ander lijkt me wat de film betreft logisch. Dit was grotendeels een compilatie van bestaand materiaal dat wreedheden vertoonde welke uit naam van de islam, cq door moslims werden begaan.

De Nederlandse regering leverde destijds zware kritiek op de film. Kort na de publicatie zei premier Balkenende het verschijnen van de film te betreuren. Ook constateerde hij dat de film slechts tot doel had anderen te kwetsen. Wilders zelf sprak van "een nette film" die binnen de grenzen van de wet is gebleven. "Mijn film is niet bedoeld om rotzooi uit te lokken", zei Wilders na het uitkomen van zijn film.

Politicus Geert Wilders is niet verbaasd over de conclusie van het Openbaar Ministerie dat hij niet over de schreef is gegaan met zijn anti-Koranfilm Fitna en interviews over de islam. "Ik heb van het begin af aan geweten dat ik binnen de kaders van de Nederlandse wet bleef. Ik ben blij dat het OM ook ziet dat ik me aan de wet hou, maar het verbaast me niet. Ik val nu niet van mijn stoel." De PVV-leider is blij dat ook het OM hem de ruimte geeft in het maatschappelijk debat. "Dat voeren we in de Tweede Kamer en in het land, maar niet in de rechtszaal."

Diverse personen en organisaties die aangifte tegen Geert Wilders hadden gedaan wegens discriminatie of aanzetten tot haat, stappen naar het gerechtshof in Amsterdam. Zij zijn het er niet mee eens dat het Openbaar Ministerie Wilders niet vervolgt voor zijn film Fitna. Antiracismeorganisatie Nederland Bekent Kleur en advocate Els Lucas uit Lelystad kondigden aan een zogenoemde artikel-12-procedure te beginnen. Daarmee hopen de aangevers het gerechtshof zover te krijgen dat het opdracht geeft aan het OM Wilders alsnog te vervolgen.

Getuigen snelkookpanmoord opnieuw voor de rechter

Vijf belangrijke getuigen in de zaak van de zogenoemde Haarlemse snelkookpanmoord moeten opnieuw voor de rechter verschijnen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem maandag beslist.

Het horen van de getuigen op de zitting moet opnieuw, omdat de rechtbank eerder deze maand een nieuwe samenstelling kreeg na gewraakt te zijn. De vorige rechtbank moest weg nadat uit een intern stuk over de verdachte, dat per abuis naar het Openbaar Ministerie en de verdediging was gestuurd, vooringenomenheid van de rechtbank zou blijken.

Het horen van de getuigen gebeurt vanaf 10 november. De hoofdverdachte in de zaak, de 52-jarige M.Y. uit Haarlem, zit dan al vier jaar in voorarrest. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in 1997 zijn toen 28-jarige broer heeft vermoord. Het hoofd van het slachtoffer werd in een snelkookpan uitgekookt en zijn lichaam door een vleesmolen gedraaid. Y. zou in 2002 ook op gruwelijke wijze zijn 30-jarige ex-vrouw hebben vermoord. Hij ontkent beide moorden.

Eén van de getuigen die opnieuw wordt gehoord, is de 29-jarige Tamara N. uit Spaarndam, die vorig jaar wegens medeplichtigheid aan de snelkookpandmoord tot acht jaar is veroordeeld. Zij heeft evenals twee andere getuigen belastende verklaringen afgelegd over Y. Ook twee vrouwelijke rechercheurs moeten opnieuw getuigen.

De rechtbank streeft ernaar 20 januari volgend jaar uitspraak te doen in deze langslepende zaak.

Niet altijd vrij na tweederde van gevangenisstraf

De vanzelfsprekendheid dat een veroordeelde vrijkomt als hij twee derde van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, is er vanaf 1 juli niet meer. Op die datum gaat de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) in, waardoor veroordeelden alleen eerder vrijkomen als ze zich goed hebben gedragen. Als ze uit de gevangenis mogen, houdt justitie hen bovendien in de gaten. De overheid hoopt onder meer dat ex-gedetineerden daardoor niet meer zo vaak in herhaling vervallen.

Het Openbaar Ministerie  verwacht volgend jaar bij circa duizend zaken te beoordelen of bijzondere voorwaarden opgelegd moeten worden aan iemand die voorwaardelijk wordt vrijgelaten, zegt Elisabeth Julsing-Nijenhuis, projectleider bij het OM voor de invoering van de wet. Daarna gaat het om minimaal 1650 zaken per jaar.

Voor iedere VI-gestelde geldt dat de rest van de straf moet worden uitgezeten als hij in de ‘vrije’ periode opnieuw een strafbaar feit pleegt. Met de wet moeten gedetineerden in de gevangenis al rekening houden. Gevangenen die zich tijdens hun detentie misdragen, bijvoorbeeld doordat ze proberen te ontsnappen, worden óf niet op twee derde van de straf voorwaardelijk vrijgelaten óf pas later. Het OM moet dit voorleggen aan de rechter.

Personen die een celstraf krijgen van minimaal één jaar, moeten zich aan specifieke voorwaarden houden als ze de gevangenispoort uitlopen. Het OM kan bijvoorbeeld een gebiedsverbod opleggen of iemand een cursus laten volgen. Worden de voorwaarden niet nageleefd, dan moet de veroordeelde terug naar de gevangenis om de rest van zijn straf uit te zitten. Veroordeelden met straffen van minder dan een jaar komen niet in aanmerking voor VI.

Een inmiddels vrije veroordeelde moet de rest van zijn straf alsnog uitzitten als hij opnieuw een strafbaar feit pleegt in zijn proeftijd. De ‘reststraf’ komt dan bovenop de straf die hij eventueel van de rechter voor het nieuwe misdrijf krijgt.

De officieren van justitie en in hoger-beroepszaken de advocaten-generaal van het OM moeten rekening houden met de VI wanneer ze een straf eisen. "Je moet goed uitrekenen hoe lang iemand daadwerkelijk in de gevangenis zit", zegt projectleider Julsing-Nijenhuis, die advocaat-generaal is bij het gerechtshof in Arnhem.

Eis 1000 Euro boete voor rechter Fernhout voor bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 27-06-08 voor het gerechtshof in Den Haag een geldboete van 1000 euro en een maand voorwaardelijke celstraf geëist tegen de voormalige vicepresident van de rechtbank in Maastricht, Fokke Fernhout, wegens het bezit van kinderporno.

De rechtszaak tegen de 51-jarige oud-magistraat sleept zich al lange tijd voort. In 2001 kwam de zaak aan het rollen, toen een elektricien, die bij Fernhout thuis aan het werk was, onder diens vloer kinderporno vond.

Eerder werd Fernhout door de rechtbank en het gerechtshof schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno. De Hoge Raad vernietigde in januari echter de veroordeling van Fernhout en verwees de zaak terug naar het hof.

De hoge raad stemde in met de positie van de verdediging dat de methodes die gebruikt werden om de leeftijd van de afgebeelde kinderen te bepalen niet controleerbaar was.

Celstraf voor ‘modellenscout’ uit Ede

De rechtbank in Arnhem heeft de 27-jarige S. R. uit Ede vrijdag een gevangenisstraf opgelegd van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, omdat hij minderjarige meisjes verleidde tot ontuchtige handelingen voor een webcam.
Met een aantal van die meisjes had de Edenaar ook seksuele ontmoetingen.
De man deed zich op sugababes.com voor als mannequin of modellenscout. Zo kwam hij in contact met tientallen jonge meisjes in het hele land.
Na zijn aanhouding vond de politie in het huis van de man een lijst, waarop hij van 34 meisjes had genoteerd of zij nog maagd waren. Ook gaf hij hen een cijfer.

De Edenaar chanteerde veel meisjes door te dreigen dat hij hun naaktfoto’s op internet zou verspreiden als ze niet in zouden gaan op zijn wensen. Voor de rechtbank verklaarde de licht verminderd toerekeningsvatbare man dat hij niet wist dat hij daarmee dwang op de jonge meisjes uitoefende.
Justitie denkt dat de Edenaar veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan bekend is geworden, maar dat veel jonge meisjes uit schaamte geen aangifte hebben gedaan.

Het ware beter voor de verdachte geweest als hij agent bij de politie was, dan had hij immers maar een taakstraf gehad

Ronald P claimt relatie met Christel Ambrosius

Ronald P. (33), de onlangs opgepakte verdachte in de Puttense moordzaak, beweert ruim een half jaar een geheime relatie te hebben gehad met slachtoffer Christel Ambrosius.
P. verklaart op deze manier hoe zijn DNA op het lichaam van Ambrosius is gekomen.
P. heeft hun relatie uitgebreid toegelicht tijdens urenlange verhoren door het rechercheteam dat de moord onderzoekt. Geen van de onlangs verhoorde getuigen zegt overigens iets te hebben geweten van de relatie.

Of Ronald Pieper nu schuldig is of niet, dan is dit wel zijn beste verdediging. Immers justitie heeft zelf jarenlang geclaimd dat Christel een ‘geheim’ vriendje had. Klaarblijkelijk is dat vriendje nu gevonden. Als Viets en Dubois niet vrijgesproken zouden zijn en Ronald P was gevonden, dan had justite nog steeds volgehouden dat Viets en Dubois de echte daders waren en Pieper het nu gevonden ‘vriendje’.

Zie ook Wordt Ronald Pieper veroordeeld?

Ronald Pieper kwam onlangs in beeld als verdachte door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij moest in 2005 genetisch materiaal afstaan nadat hij was veroordeeld voor het mishandelen van zijn toenmalige partner.
Pieper ontkent overigens ten stelligste Ambrosius te hebben vermoord. Zij werd op 9 januari 1994 in het huis van haar oma verkracht en vermoord.