Eis 15 jaar en TBS voor dubbele moord op schoonouders

De 41-jarige Michiel de G. heeft maandag voor de rechtbank in Den Haag een gevangenisstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de Westlander van moord op zijn ex-schoonouders. De amateurschutter uit Naaldwijk schoot in november vorig jaar zijn 68-jarige ex-schoonouders in hun huis in Monster dood. Kort na het incident meldde hij zich op het politiebureau.

De echtscheiding van zijn vrouw en de gevolgen daarvan, zoals de verdeling van de inboedel en de omgangsregeling met de twee kinderen, lagen ten grondslag aan zijn daad, aldus de verdachte. Ook kampte De G. met psychische problemen. Zo was hij eerder opgenomen geweest voor een depressie. Op die bewuste vrijdag raakte hij "de weg kwijt" toen hij een brief ontving over de financiële afhandeling. Hij stapte op zijn fiets en reed naar zijn ex-schoonouders die hun dochter bijstonden in de scheiding.

De G. stelde maandag dat hij zijn daad betreurt. "Het gebeurde allemaal in paniek." De officier van justitie betwijfelt dit. "De verdachte zegt dat hij in het wilde weg geschoten heeft. Er werden echter geen kogels gevonden op muren, plafonds en dergelijke." Ook zou de verdachte eerst naar zijn geladen pistool hebben gegrepen en niet zijn revolver die toen nog leeg was. Na zijn daad stapte hij over het lichaam van een van zijn slachtoffers heen en pakte, volgens getuigen, rustig de fiets.

Uit psychologisch onderzoek bleek dat de verdachte leed aan depressies en persoonlijkheidsstoornissen. Het OM stelde dat de verdachte handelde door een van tevoren genomen besluit. "De verdachte had bij meerdere keuzemomenten kunnen nadenken. Het is aannemelijk dat de verdachte heeft gehandeld onder emotionele omstandigheden, maar hij had hulp kunnen vragen." Aldus het OM

We zullen nooit weten wat de man bezielde, maar het is tekenend voor het OM dat zij psychologisch onderzoek aanvragen, maar vervolgens de resultaten wegwuiven als de conclusie hun niet aanstaat

Geen vervolging Wilders voor Fitna

Het Openbaar Ministerie concludeerde vandaag bij monde van hoofdofficier van justitie Leo de Wit uit Amsterdam, dat Geert Wilders zich met zijn uitspraken over de islam en zijn film Fitna niet schuldig gemaakt heeft aan discriminatie of het aanzetten tot haat. De Wit noemt een aantal van Wilders’ uitlatingen "weliswaar beledigend over moslims", maar die uitlatingen zijn volgens hem gedaan binnen de context van het maatschappelijk debat. "Dat ontneemt aan de uitlatingen het strafbare karakter." Er is dan ook geen sprake van discriminatie of aanzetten tot haat.

Het onderzoek van justitie heeft enkele maanden geduurd. Hoofdaanklager De Wit zei maandag dat verder meespeelt dat Wilders het heeft over islam als godsdienst en niet over moslims. De Wit: "Wij vinden dat de uitlatingen van wilders beperkt zijn gebleven tot de islam als godsdienstige beweging." Volgens het OM plaatst de politicus "niet primair de Nederlandse moslims tegenover andere groepen in de samenleving".

Het PVV-Tweede Kamerlid Wilders deed de afgelopen maanden uitspraken in diverse media en op internet over de islam en de Koran. Hij zei onder meer dat de Koran verboden moet worden omdat het een fascistisch boek zou zijn. Naar aanleiding van zijn uitlatingen deden tientallen personen en organisaties aangifte wegens discriminatie en aanzetten tot haat.

Zijn 17 minuten durende film Fitna kwam op 27 maart uit op internet. Wilders maakte de productie om "de gevaren van de Koran en islam te laten zien".

Ook naar aanleiding van de publicatie van de film kwamen aagiften binnen. Het OM besloot toen ook de eventuele strafbaarheid van Fitna te onderzoeken.

Een en ander lijkt me wat de film betreft logisch. Dit was grotendeels een compilatie van bestaand materiaal dat wreedheden vertoonde welke uit naam van de islam, cq door moslims werden begaan.

De Nederlandse regering leverde destijds zware kritiek op de film. Kort na de publicatie zei premier Balkenende het verschijnen van de film te betreuren. Ook constateerde hij dat de film slechts tot doel had anderen te kwetsen. Wilders zelf sprak van "een nette film" die binnen de grenzen van de wet is gebleven. "Mijn film is niet bedoeld om rotzooi uit te lokken", zei Wilders na het uitkomen van zijn film.

Politicus Geert Wilders is niet verbaasd over de conclusie van het Openbaar Ministerie dat hij niet over de schreef is gegaan met zijn anti-Koranfilm Fitna en interviews over de islam. "Ik heb van het begin af aan geweten dat ik binnen de kaders van de Nederlandse wet bleef. Ik ben blij dat het OM ook ziet dat ik me aan de wet hou, maar het verbaast me niet. Ik val nu niet van mijn stoel." De PVV-leider is blij dat ook het OM hem de ruimte geeft in het maatschappelijk debat. "Dat voeren we in de Tweede Kamer en in het land, maar niet in de rechtszaal."

Diverse personen en organisaties die aangifte tegen Geert Wilders hadden gedaan wegens discriminatie of aanzetten tot haat, stappen naar het gerechtshof in Amsterdam. Zij zijn het er niet mee eens dat het Openbaar Ministerie Wilders niet vervolgt voor zijn film Fitna. Antiracismeorganisatie Nederland Bekent Kleur en advocate Els Lucas uit Lelystad kondigden aan een zogenoemde artikel-12-procedure te beginnen. Daarmee hopen de aangevers het gerechtshof zover te krijgen dat het opdracht geeft aan het OM Wilders alsnog te vervolgen.

Getuigen snelkookpanmoord opnieuw voor de rechter

Vijf belangrijke getuigen in de zaak van de zogenoemde Haarlemse snelkookpanmoord moeten opnieuw voor de rechter verschijnen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem maandag beslist.

Het horen van de getuigen op de zitting moet opnieuw, omdat de rechtbank eerder deze maand een nieuwe samenstelling kreeg na gewraakt te zijn. De vorige rechtbank moest weg nadat uit een intern stuk over de verdachte, dat per abuis naar het Openbaar Ministerie en de verdediging was gestuurd, vooringenomenheid van de rechtbank zou blijken.

Het horen van de getuigen gebeurt vanaf 10 november. De hoofdverdachte in de zaak, de 52-jarige M.Y. uit Haarlem, zit dan al vier jaar in voorarrest. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in 1997 zijn toen 28-jarige broer heeft vermoord. Het hoofd van het slachtoffer werd in een snelkookpan uitgekookt en zijn lichaam door een vleesmolen gedraaid. Y. zou in 2002 ook op gruwelijke wijze zijn 30-jarige ex-vrouw hebben vermoord. Hij ontkent beide moorden.

Eén van de getuigen die opnieuw wordt gehoord, is de 29-jarige Tamara N. uit Spaarndam, die vorig jaar wegens medeplichtigheid aan de snelkookpandmoord tot acht jaar is veroordeeld. Zij heeft evenals twee andere getuigen belastende verklaringen afgelegd over Y. Ook twee vrouwelijke rechercheurs moeten opnieuw getuigen.

De rechtbank streeft ernaar 20 januari volgend jaar uitspraak te doen in deze langslepende zaak.

Niet altijd vrij na tweederde van gevangenisstraf

De vanzelfsprekendheid dat een veroordeelde vrijkomt als hij twee derde van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, is er vanaf 1 juli niet meer. Op die datum gaat de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) in, waardoor veroordeelden alleen eerder vrijkomen als ze zich goed hebben gedragen. Als ze uit de gevangenis mogen, houdt justitie hen bovendien in de gaten. De overheid hoopt onder meer dat ex-gedetineerden daardoor niet meer zo vaak in herhaling vervallen.

Het Openbaar Ministerie  verwacht volgend jaar bij circa duizend zaken te beoordelen of bijzondere voorwaarden opgelegd moeten worden aan iemand die voorwaardelijk wordt vrijgelaten, zegt Elisabeth Julsing-Nijenhuis, projectleider bij het OM voor de invoering van de wet. Daarna gaat het om minimaal 1650 zaken per jaar.

Voor iedere VI-gestelde geldt dat de rest van de straf moet worden uitgezeten als hij in de ‘vrije’ periode opnieuw een strafbaar feit pleegt. Met de wet moeten gedetineerden in de gevangenis al rekening houden. Gevangenen die zich tijdens hun detentie misdragen, bijvoorbeeld doordat ze proberen te ontsnappen, worden óf niet op twee derde van de straf voorwaardelijk vrijgelaten óf pas later. Het OM moet dit voorleggen aan de rechter.

Personen die een celstraf krijgen van minimaal één jaar, moeten zich aan specifieke voorwaarden houden als ze de gevangenispoort uitlopen. Het OM kan bijvoorbeeld een gebiedsverbod opleggen of iemand een cursus laten volgen. Worden de voorwaarden niet nageleefd, dan moet de veroordeelde terug naar de gevangenis om de rest van zijn straf uit te zitten. Veroordeelden met straffen van minder dan een jaar komen niet in aanmerking voor VI.

Een inmiddels vrije veroordeelde moet de rest van zijn straf alsnog uitzitten als hij opnieuw een strafbaar feit pleegt in zijn proeftijd. De ‘reststraf’ komt dan bovenop de straf die hij eventueel van de rechter voor het nieuwe misdrijf krijgt.

De officieren van justitie en in hoger-beroepszaken de advocaten-generaal van het OM moeten rekening houden met de VI wanneer ze een straf eisen. "Je moet goed uitrekenen hoe lang iemand daadwerkelijk in de gevangenis zit", zegt projectleider Julsing-Nijenhuis, die advocaat-generaal is bij het gerechtshof in Arnhem.

Eis 1000 Euro boete voor rechter Fernhout voor bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 27-06-08 voor het gerechtshof in Den Haag een geldboete van 1000 euro en een maand voorwaardelijke celstraf geëist tegen de voormalige vicepresident van de rechtbank in Maastricht, Fokke Fernhout, wegens het bezit van kinderporno.

De rechtszaak tegen de 51-jarige oud-magistraat sleept zich al lange tijd voort. In 2001 kwam de zaak aan het rollen, toen een elektricien, die bij Fernhout thuis aan het werk was, onder diens vloer kinderporno vond.

Eerder werd Fernhout door de rechtbank en het gerechtshof schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno. De Hoge Raad vernietigde in januari echter de veroordeling van Fernhout en verwees de zaak terug naar het hof.

De hoge raad stemde in met de positie van de verdediging dat de methodes die gebruikt werden om de leeftijd van de afgebeelde kinderen te bepalen niet controleerbaar was.

Celstraf voor ‘modellenscout’ uit Ede

De rechtbank in Arnhem heeft de 27-jarige S. R. uit Ede vrijdag een gevangenisstraf opgelegd van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, omdat hij minderjarige meisjes verleidde tot ontuchtige handelingen voor een webcam.
Met een aantal van die meisjes had de Edenaar ook seksuele ontmoetingen.
De man deed zich op sugababes.com voor als mannequin of modellenscout. Zo kwam hij in contact met tientallen jonge meisjes in het hele land.
Na zijn aanhouding vond de politie in het huis van de man een lijst, waarop hij van 34 meisjes had genoteerd of zij nog maagd waren. Ook gaf hij hen een cijfer.

De Edenaar chanteerde veel meisjes door te dreigen dat hij hun naaktfoto’s op internet zou verspreiden als ze niet in zouden gaan op zijn wensen. Voor de rechtbank verklaarde de licht verminderd toerekeningsvatbare man dat hij niet wist dat hij daarmee dwang op de jonge meisjes uitoefende.
Justitie denkt dat de Edenaar veel meer slachtoffers heeft gemaakt dan bekend is geworden, maar dat veel jonge meisjes uit schaamte geen aangifte hebben gedaan.

Het ware beter voor de verdachte geweest als hij agent bij de politie was, dan had hij immers maar een taakstraf gehad

Ronald P claimt relatie met Christel Ambrosius

Ronald P. (33), de onlangs opgepakte verdachte in de Puttense moordzaak, beweert ruim een half jaar een geheime relatie te hebben gehad met slachtoffer Christel Ambrosius.
P. verklaart op deze manier hoe zijn DNA op het lichaam van Ambrosius is gekomen.
P. heeft hun relatie uitgebreid toegelicht tijdens urenlange verhoren door het rechercheteam dat de moord onderzoekt. Geen van de onlangs verhoorde getuigen zegt overigens iets te hebben geweten van de relatie.

Of Ronald Pieper nu schuldig is of niet, dan is dit wel zijn beste verdediging. Immers justitie heeft zelf jarenlang geclaimd dat Christel een ‘geheim’ vriendje had. Klaarblijkelijk is dat vriendje nu gevonden. Als Viets en Dubois niet vrijgesproken zouden zijn en Ronald P was gevonden, dan had justite nog steeds volgehouden dat Viets en Dubois de echte daders waren en Pieper het nu gevonden ‘vriendje’.

Zie ook Wordt Ronald Pieper veroordeeld?

Ronald Pieper kwam onlangs in beeld als verdachte door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij moest in 2005 genetisch materiaal afstaan nadat hij was veroordeeld voor het mishandelen van zijn toenmalige partner.
Pieper ontkent overigens ten stelligste Ambrosius te hebben vermoord. Zij werd op 9 januari 1994 in het huis van haar oma verkracht en vermoord.

Taakstraf voor agent na sex met 14-jarige

Een agent die in 2006 meerdere malen seks had met een meisje van 14 is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur. De rechtbank in Arnhem was het met het Openbaar Ministerie eens dat een celstraf voor een voormalig agent te zwaar zou zijn. Ook hield de rechtbank er rekening mee dat de agent door de strafzaak ontslagen was. De agent kende het meisje via zijn vriendin: de 14-jarige was een dochter van een vriendin van die vriendin.

De moeder van het meisje had de destijds 44-jarige agent uit het Gelderse Bennekom gevraagd een vaderfiguur te zijn voor het meisje. Sinds een scheiding zou het meisje daarnaar op zoek zijn. Ze kwam regelmatig bij hem langs om muziek op zijn laptop te bewerken. Eind juni draaide dit uit op een eerste vrijpartij, gevolgd door drie andere. Het meisje heeft tegenover de rechtbank verklaard dat ze met de seks instemde.

De verdediging voerde volgens de rechtbank aan dat het meisje het verhaal heeft verzonnen en niet meer terug kon nadat zij het had verteld aan haar mentor op school. De rechtbank acht dit uitgesloten en baseert zich hierbij op meerdere e-mails van de verdachte en verklaringen van verschillende getuigen. Tegen hen had de verdachte gezegd dat hij met het meisje was vreemdgegaan. Later kwam hij hierop terug en beweerde hij dat hij met iemand anders was vreemdgegaan, maar dat hij de namen door elkaar had gehaald. De rechtbank vond dit niet aannemelijk, omdat hij al twintig jaar als agent actief was en dus onderhand wel moest weten hoe hij iets correct moet weergeven.

Een brief waarin het meisje haar excuses aanbiedt aan de verdachte, bleek niet in haar handschrift geschreven en had alleen duidelijke DNA-sporen van de verdachte. De verdediging voerde ook een getuige op die verklaarde dat het meisje eerder een vriendje had met wie ze geslachtsgemeenschap had (alsof dat er wat mee te maken heeft).

Toch wel verbazingwekkend: De man pleegt een ernstig zedenmisdrijf en pleegt dan valsheid in geschrifte om aan vervolging te ontkomen en dan geld als verzachtende omstandigheid dat het in de cel zo moeilijk voor hem is en dat hij zijn baan kwijtraakt. OvJ’s en rechters hoor ik dat nooit zeggen als het om een gewone burger gaat. Ja, justitie zorgt goed voor zich zelf.

Uit het vonnis
De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende.
Verdachte heeft op vier verschillende dagen ontucht gepleegd met een 14 jarig meisje. Hierbij is telkens sprake geweest van penetratie van het lichaam van het slachtoffer. De eerste drie keer bestond de penetratie uit vingeren en tongzoenen. De laatste keer is het tot volledige gemeenschap gekomen. Hoewel het slachtoffer heeft verklaard dat de seks niet tegen haar wil plaatsvond en dat zij de aandacht die zij kreeg van een oudere man prettig vond, had verdachte het niet zover moeten laten komen. Verdachte wist dat het slachtoffer na de scheiding van haar ouders op zoek was naar een vaderfiguur. Hiervan heeft verdachte misbruik gemaakt ter bevrediging van zijn eigen seksuele verlangens. Door zijn handelen heeft verdachte inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer en het vertrouwen wat zij en haar moeder in hem stelden.
De rechtbank is van mening dat bij het plegen van dit soort feiten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een passende bestraffing is. Voor verdachte – een ex-politieagent – is het uitzitten van een gevangenisstraf echter onevenredig zwaar. Voorts is hij vanwege dit feit inmiddels ontslagen. Rekeninghoudend met deze omstandigheden is de rechtbank, met de officier van justitie, van mening dat het opleggen van een werkstraf van na te melden duur passend en geboden is.

het is een heel contrast met de straf die een Zweed kreeg, enkel voor de intentie om seks met een 14 jarige te hebben.

Misschien had de agent beter een verstandelijk gehandicapt meisje kunnen kiezen: “Sex met 14 jarige mag gewoon van de rechter

Acht jaar Celstraf voor Richard E.

De rechtbank in Groningen heeft donderdag 26 juni 2008 de 32-jarige Richard E. veroordeeld tot acht jaar celstraf wegens doodslag. De man bekende eind vorig jaar zijn vriendin te hebben gedood en haar lichaam in de tuin te hebben begraven.

De politie trof het lichaam van de 39-jarige Tineke Helfferich in december 2007 aan in de tuin van haar partner aan de Langeleegte in Veendam. De vrouw werd sinds augustus dat jaar vermist. De politie ging naar haar op zoek nadat was gebleken dat E. loog over de vermeende verblijfplaats van zijn vriendin. Na de ontdekking van het stoffelijk overschot bekende hij Helfferich eind juli te hebben gewurgd en begraven.

Volgens de rechtbank was E. door hevige woede verblind toen hij zijn vriendin wurgde. „Hij drukte met zijn handen op haar keel totdat ze niet meer bewoog. Daarmee heeft hij zijn partner en moeder van drie kinderen op grove wijze van het leven beroofd”, aldus de rechter.

Gedragsdeskundigen concludeerden dat de man leed aan een ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling. Zij adviseerden de rechtbank tbs met dwangverpleging op te leggen, om herhaling te voorkomen. Volgens de rechter zijn de deskundigen echter niet eensluidend over welke stoornis E. had op het moment van het misdrijf. Ook is hij niet eerder voor een geweldsdelict veroordeeld. Tbs kan daarom niet worden opgelegd, oordeelde de rechter.

8 jaar is een korte straf voor doodslag én het wegmaken van een lijk.

Zie ook 8 jaar en TBS geeist tegen Richard E

http://www.youtube.com/get_player

Vonnis en interview Mr. Verhaas, de advocaat (audio)

Red Bull

door Rob Zijlstra, rechtbankverslaggever Groningen

Rechters doen hun best – dat moeten ze – om vonnissen in heldere taal op te schrijven.
Daar is zelfs een landelijk project (en/of verbeteringstraject) voor in het leven geroepen.
Het lukt ze aardig.

Officieren van justitie zijn zo ver nog niet, getuige de dagvaardingen die zij uitbrengen.
Dat doen zij nog altijd op wonderlijke wijze.
Formeel mag ik dagvaardingen niet openbaren, maar de volgende passage wil ik, na een weging der belangen, niemand onthouden.

De officier van justitie heeft Kees (17) gedagvaard. Kees moet later deze week als verdachte verschijnen bij de kinderrechter. Hij heeft zich volgens die officier van justitie – bijna anderhalf jaar geleden – aan het volgende strafbare feit schuldig gemaakt:

Hij (heeft) op of omstreeks 31 maart 2007, te en in de gemeente Groningen, buiten de daarvoor door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen bestemde plaats en/of buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, een afvalstof en/of een stof en/of een voorwerp, op en/of in de bodem heeft gebracht en/of gestort en/of gehouden en/of achter gelaten en/of anderszins geplaatst, op een wijze die aanleiding kon geven tot hinder en/of nadelige be-invloeding van het milieu, immers heeft hij toen aldaar op de voor het openbaar verkeer openstaande weg, de Rembrandt van Rijnstraat, een (leeggedronken) blikje (Red Bul) op straat gegooid en/of laten vallen.
(r.z.)

UPDATE – uitspraak – 26 juni 2008

De kinderpolitierechter heeft de 17-jarige jongen (achter gesloten deuren) hartstikke schuldig bevonden, maar heeft hem geen straf opgelegd. Dit omdat de verbaliserende agent Kees niet in de gelegenheid heeft gesteld het gevallen en/of gegooide blikje op te rapen en omdat de overtreding vijftien maanden geleden geschiedde. De officier van justitie had een geldboete van 40 euro geeist.

Bron