Opnieuw strafzaak onderuit door afluisteren van advocaat

Opnieuw is een strafvervolging ongeldig verklaard als gevolg van het feit dat politie en justitie telefoonverkeer tussen een advocaat en zijn cliënt hebben afgeluisterd.

Ditmaal werd de daardoor verkregen informatie zelfs gebruikt om de verdachte te kunnen arresteren, nota bene tijdens een bezoek aan zijn advocaat.

De rechtbank in Amsterdam maakte vrijdag korte metten met de zaak. De beklaagde in kwestie werd verdacht van een gewapende straatroof.

In maart 2006 werd zijn telefoon afgeluisterd toen hij een afspraak maakte met zijn advocaat. Nadat hij op het Amsterdamse kantoor was verschenen, meldde de politie zich daar om hem in de boeien te slaan.

Vorig jaar veegde de rechtbank de strafzaak tegen de Hells Angels van tafel, nadat was gebleken dat er tal van telefoongesprekken met advocaten waren afgeluisterd. De uitgewerkte gesprekken waren tegen de regels in niet vernietigd. Ook daarna dienden zich nog enkele soortgelijke gevallen aan.

Vorige week maakte OM-topman Harm Brouwer bekend dat de Nederlandse tapkamers zullen worden ingericht met een nummerherkenningssysteem, om te voorkomen dat gesprekken tussen advocaten en hun cliëntèle worden afgeluisterd.

De verdediging in de zaak van de vermeende straatrover had al kort na de arrestatie om opheldering gevraagd, maar het Openbaar Ministerie (OM) gaf daaraan geen gehoor. Pas in december 2007 maakte het OM kenbaar dat het beschikte over twee – niet vernietigde – gesprekken tussen advocaat en cliënt.

"Kwalijk”, vindt de rechtbank. Het rechtscollege oordeelde ook dat de telefonisch gemaakte en afgeluisterde afspraak niet voor de arrestatie gebruikt had mogen worden. Slechts in zeer ernstige zaken en in het geval terroristische misdrijven kan een afgeluisterd advocatengesprek operationeel worden ingezet.

Het OM laat weten dat het het vonnis op bepaalde punten betwist, maar dat de beslissing om in hoger beroep te gaan nadere bestudering ervan vergt.

Advocate Hilje Plantenga toonde zich verheugd over het vonnis. "Het gaat om een ernstige schending van de rechtsorde en dat is het signaal dat de rechtbank hier afgeeft”, aldus de raadsvrouw.

Een noodzakelijk signaal, vindt zij. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, het gebeurt structureel.”

Het is een goede zaak dat de rechter dit niet over zijn kant laat gaan en de zaak vernietigd. Het OM wéét dat het niet mag en toch lappen ze het aan hun laars. Zij hebben daarmee niet alleen de wet overtreden maar ook de zaak gefrustreerd. Het feit dat het OM aanvankelijk geen opheldering wilde geven geeft al aan dat ze wisten dat ze fout zaten.

Advertisements