Onderzoek naar misstanden rechtbank Leeuwarden

rechtbankLeeuwarden De rijksrecherche doet onderzoek naar mogelijke misstanden bij de rechtbank in Leeuwarden.

Volgens advocaten heeft de griffie van de rechtbank een aantal keer de datum op een akte vervalst, toen de officier van justitie te laat was voor het instellen van hoger beroep. Het aantekenen van beroep moet binnen 14 dagen na een uitspraak plaatsvinden. Zo konden hogerberoepszaken doorgaan, terwijl de termijn was verlopen.

De zaak kwam deze week aan het licht bij een beroepszaak bij het gerechtshof. Hoewel de officier te laat was, had de griffie toch een akte van hoger beroep gemaakt.
Volgens advocaten komt het vaker voor dat data worden vervalst en niet alleen bij de rechtbank in Leeuwarden.

 

Update 2 febr 2009:
Uit het interne onderzoek is inmiddles gebleken  dat bij het instellen van een hoger beroep door het openbaar ministerie  geen sprake is geweest van vervalsing door de griffie van de rechtbank in Leeuwarden. Het gewraakte beroep is door de betrokken officier van justitie wel te laat ingesteld, waardoor het OM door het gerechtshof niet–ontvankelijk werd verklaard. Maar het interne onderzoek heeft geen misstanden aan het licht gebracht, meldde het bestuur van de rechtbank gisteren 1 februari 2009.

Wat een vreemd verhaal, klaarblijkelijk is er dus wel een akte opgemaakt en is de zaak voorgekomen, maar heeft de rechter dit gezien en het OM niet ontvankelijk verklaard. Dat is mooi, maar dan zijn er dus wel intern misstanden gemaakt namelijk het feit dat het OM denkt rustig te laat in hoger beroep te gaan en dat de griffie dan ook nog een akte opmaakt.

Advertisements