Opnieuw onderzoek oorlogsmisdaden Nederlandse vrijwilligers in de Balkan

Het landelijk parket gaat opnieuw orlogsmisdaden die gepleegd zouden zijn door Nederlandse ‘huurlingen’ in dienst van het Kroatische leger. Er is hier reeds 2 maal eerder onderzoek naar gedaan waarbij geen bewijs is gevonden.

Oorlogscorrespondent Arnold Karskens die liever van vrijwilligers dan van huurlingen spreekt, noemde vanmorgen in ‘Goeiemorgen Nederland’ als reden dat het Landelijk parket wil laten zien dat zij ernst maken met oorlogsmisdadigers maar dat zij de echt belangrijke zaken laten liggen zoals de oorlogsmisdadigers die als asielzoekers Nederland binnen zijn gekomen. Deze zaken zouden tegevoelig liggen. Tevens noemde hij druk van Servië als een reden.

Het OM ontkende in een reactie gezwicht te zijn voor druk van Servië. Volgens het OM was ‘de ernst van de feiten’  de reden dat het weer onderzocht werd, er zouden geen ‘nieuwe’ feiten zijn. Karskens’s reactie was: "Ja dat zou ik ook zeggen". Toch is de reactie van het OM op zich vreemd. ALs een zaak al 2x eerder is onderzocht, zonder dat er bewijs is gevonden, dan kan de ‘ernst’ op zich nooit een reden zijn om dan maar weer het onderzoek op te starten.

Het blijkt ook al dat gisteren het OM na verhoor van in ieder geval één betrokken Nederlander concludeert dat er geen nieuwe bewijzen zijn gevonden, sterker nog dat het onderzoek juist bewijst dat de Nederlanders níet betrokken zijn bij de genoemde oorlogsmisdaden. Het is daarbij ook nog eens raar dat als deze conclusie getrokken wordt na verhoor van een o meerdere van de ‘verdachten’waarom dat dan tijdens de eerdere onderzoeken niet al naar boven is gekomen.

Neem bijvoorbeeld de Brabander Joost van D. die door de Nationale Recherche opgeroepen is voor een gesprek. Hij vocht als vrijwilliger bij het Kroatische leger.  Hij ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad. ‘Ik vertrok uit Kroatië op 18 september 1992 een jaar eerder.’ Zijn alibi is keihard. ‘Tijdens de operatie in Medak zat ik in het Huis van Bewaring in Den Bosch wegens verboden wapenbezit.’ Ook oud-strijder J. S. is opgeroepen. ‘Ik was er niet bij. Ik zat in de dagen bij mijn ouders thuis in Friesland.’

Wellicht dat deze zaak nu gesloten kan worden en dat het landelijk parket en de nationale recherche zich eens met echt belangrijke dingen bezig gaan houden

Advertisements