Celstraf geëist tegen Wicher Wedzinga voor schenden geheim van de reaadskamer

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag voor de rechtbank in Groningen zes weken celstraf, waarvan drie voorwaardelijk, geëist tegen oud-rechter Wicher Wedzinga. De voormalige magistraat heeft volgens justitie zijn ambtsgeheim geschonden.  Nog niet eerder werd een rechter in Nederland vervolgd voor het schenden van het ambtsgeheim. De voormalig raadsheer bij het gerechtshof Leeuwarden zou in maart 2007 in een brief uit de school hebben geklapt over de geheime beraadslagingen die hij en twee collega’s voerden bij de vaststelling van het arrest in hun zaak.

De kwestie heeft betrekking op een strafzaak tegen de Amsterdammer Danny K. Die werd verdacht van een ramkraak op een Amsterdams Geldnet-filliaal in 1996. In juni 2003 veroordeelde het gerechtshof in Leeuwarden hem in hoger beroep tot een celstraf van twaalf jaar. Wicher schreef in 2007 aan P. Doedens, de advocaat van K., dat hij „werd geplaagd door twijfels” over de zaak en tijdens de beraadslaging „overstag ging”. „Als de nieuwe verklaring van de kroongetuige destijds in mijn dossier had gezeten, zou dat tot vrijspraak hebben geleid”, aldus Wedzinga.

Die brief is door de advocaat van K. gebruikt in een verzoek tot herziening van de strafzaak. Volgens de advocaat van Wedzinga is er geen sprake van schending van het ambtsgeheim, omdat iedereen weet dat rechters in de raadkamer elkaar beïnvloeden tijdens de bespreking van de strafzaak. Volgens de officier van justitie mogen rechters echter geen enkele publieke mededeling doen over een specifieke zaak. 

Wedzinga ontkende vrijdag in Pauw & Witteman eveneens dat hij daadwerkelijk het geheim van de raadskamer heeft geschonden.

Overigens is het te dol dat er een ‘geheim van de raadskamer’ bestaat. Waarom zou verborgen moeten blijven hoe een rechter tot zijn oordeel komt? Het is te dol dat een rechter die gewoon fouten maakt of zit te slapen tijdens een proces geen strobreed in de weggelegd wordt maar dat een rechter die openheid geeft de gevangenis in moet.

Uitspraak:  8 april