Uitspraak in cassatie zaak Frans van Anraat | Vonnis houdt stand

frans_van_anraat De Hoge Raad heeft vandaag de veroordeling van Frans van Anraat (66) bevestigd. Wel bracht zij de straf terug tot 16,5 jaar. Zakenman Frans Cornelis Adrianus van Anraat tekende beroep in cassatie aan tegen zijn veroordeling tot zeventien jaar gevangenisstraf, wegens zijn grootschalige leveranties van gronstoffen voor mosterdgas aan Irak, ten tijde van het regime van Saddam Hoessein.

Volgens rechtbank en hof heeft Van Anraat daarmee oorlogswetten geschonden. Van Anraat’s advocaat Gerard Spong heeft in cassatie onder meer opgeworpen dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft om daarover te oordelen. Een aantal slachtoffers heeft zich tot de Hoge Raad gewend omdat zij geen schadevergoeding toegekend hebben gekregen. Ten onrechte, menen zij.

De veroordeling van Van Anraat is natuurlijk hypocrisie ten top. Amerika heeft jarenlang wapens aan Irak geleverd, niet eens grondstoffen maar wapens en gooit nu Irak vol met verarmd Plutonium maar wij onthalen de president van Amerika alsof het de kerstman is maar van Anraat moet de bak in. Heel raar.

Onder verantwoording van de Amsterdamse milieuwethouder Marijke Vos dumpt in 2006 gifschip Proba Koala duizenden tonnen zwaar giftig afval in Ivoorkust. Marijke Vos zit nog steeds op haar plek, maar van Anraath moet hangen

Zie ook AIVD laat van Anraat vallen

Advertisements