Meer mannen vermoord

Uit cijfers van het Centraal bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat er in Nederland meer mannen dan vrouwen worden vermoord. Het aantal moorden op mannen is in 2008 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Volgens het CBS nam het aantal gevallen van moord en doodslag toe van 164 in 2007 naar 176 in het jaar daarop. De stijging betrof alleen mannen. Het aantal vrouwen dat door moord of doodslag om het leven kwam, daalde van 51 in 2007 naar 50 in 2008. Het grootste aantal slachtoffers lijkt in de leeftijdsgroep van 30-39 jaar te liggen. Ook bleek uit de cijfers van het CBS dat gescheiden personen vijf keer zoveel kans lopen om gedood te worden dan getrouwde mensen. In 2008 werden mannen voornamelijk met vuurwapens en in iets mindere mate met steekwapens omgebracht, vrouwen worden hoofdzakelijk met steekwapens omgebracht. Vrouwen blijken vaak door hun (ex)partner (44,4%) of door hun ouders (22,2%) te worden omgebracht*. Mannen moeten vooral uitkijken voor buren en kennissen (33,8%) of collega’s (11,8%)*. Vrouwen worden hoofdzakelijk (80%) in de eigen woning omgebracht), bij mannen lijkt vooral de straat een geliefde plek om te worden omgebracht (36,5%)**

Het meeste aantal moorden (40) wordt gepleegd in Zuid-Holland, maar naar inwoneraantal lijkt Flevoland de meest gevaarlijke provincie: daar wordt 1.85 persoon omgebracht op elke 100.000 inwoners. Naar aantal moorden per inwoneraantal staat Zuid Holland met 1,16 moorden per 100.000 inwoners zelfs op de 4e plaats na, Flevoland, Limburg (1,69), Zeeland (1,58) en Noord Holland (1,29). Van de vier grote steden loopt Rotterdam voorop als het gaat om aantallen moorden. In 2008 werden daar achttien mensen gedood. In Amsterdam waren dat er zeventien, in Den Haag negen en in Utrecht vijf.
In de EU deelt Nederland de 17e plaats met Italië wat betreft het aantal moorden per 100.000 inwoners (1,21). Litouwen staat met 10,14 op de 1e plaats, Oostenrijk met 0,68 op de laatste plaats

*Hiermee wordt bedoeld als grootste groep van specifieke daders, niet als grootste aantal moorden. Vrouwen woden nog altijd in 55,6% níet door hun partner vermoord en mannen in 66,2% níet door hun buren).
**Hiermee wordt bedoeld als grootste groep per identificeerbare locatie. 63,5% van de mannen wordt echter níet op straat omgebracht maar in de eigen woning (26,2%) of andere woning (13,5%) of op overige locaties (17,5).