6-voudige moordenaar ‘t Koetsiertje -Çevdet Yilmaz- vrij

‘t Koetsiertje vlak voor afbraak

De Turk Çevdet Yilmaz (foto) die 5 April 1983 zes mensen in koelen bloede doodschoot in cafe ‘t Koetsiertje (foto) in Delft is op vrije voeten.

Çevdet Yilmaz had levenslang gekregen, maar De Telegraaf heeft ontdekt dat hij gewoon weer op vrije voeten is.

Yilmaz, alias “Ted de Turk” schoot april 1983 zonder waarschuwing zijn pistool leeg in cafe Koetsiertje. Ton Smits, Wim van Baarle, Jan van Drongelen, Wim Janssen, Tonie en Carmen Sneekes (de eigenaresse en haar dochter van 12) waren de dodelijke slachtoffers. Overlevenden van het drama verklaarden dat Yilmaz de schutter was. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Na het drama loopt Yilmaz rustig naar buiten en groet zelfs nog een kennis.
Yilmaz heeft nooit gezegd waarom hij het heeft gedaan. “Hij had een opleiding genoten, stond als intellectueel te boek en was redacteur van een Nederlandse krant. Ook had hij zich netjes aangemeld bij de vreemdelingendienst”, zo is op Wiki te lezen.

‘t Koetsiertje in zijn glorietijd
Café Koetsiertje

Een van de overlevenden verklaarde dat dodelijk slachtoffer Ton Smits ooit gezegd zou hebben: “Je mag dan wel een Nederlander zijn, maar een Hollander wordt je nooit”. Yilmaz is daarbij niet geslagen itt wat wordt beweerd.

Dat een levenslang gestrafte is vrijgelaten, is opmerkelijk. Hoewel de rechter bepaalde dat hij de rest van zijn leven achter tralies moet doorbrengen, blijkt nu dat de Van der Hoeven Kliniek sinds 2001 jarenlang werkte aan zijn ‘resocialisatie’. Dit terwijl een gratieverzoek net was afgewezen, zijn enige kans op vervroegde vrijlating. In het kader van die resocialisatie mocht hij afgelopen jaren op ‘therapeutische basis’ geregeld naar huis. Buiten de celmuren stichtte hij zelfs een gezinnetje.

De kliniek vroeg in 2006 zelfs onbegeleid verlof aan voor de zesvoudige moordenaar. De verlofregeling, kon buiten de rechter om ontstaan nadat justitie de moordenaar in 1999 psychisch had laten onderzoeken. Zij drong aan op behandeling in een tbs-kliniek omdat hij ‘detentieongeschikt’ zou zijn. Hoewel de Cevdet Yilmaz aanvankelijk weigerde naar een tbs-kliniek te gaan, stemde hij later toe. De Van der Hoeven Kliniek had bij justitie namelijk bedongen dat zij alleen bereid was hem op te nemen als er ook een verlofbeleid op kon komen. Het gunnen van verloven aan levenslang gestraften is uiterst ongebruikelijk. Het is voor levenslang gestraften sinds enkele jaren zelfs verboden. Maar in 2006 hoorde Cevdet Yilmaz zelfs van zijn rapporteurs dat voortzetting van het verlofbeleid ‘verantwoord’ was.

Cevdet Yilmaz tijdens zijn proces
Cevdet Yilmaz

Justitie probeerde in 2007 de fout te herstellen en wilde Yilmaz terugplaatsen in de gevangenis voor hervatting van zijn levenslange celstraf. De raad van sanctietoepassing zette daar echter een streep door. Inmiddels zijn de verloven van de zesvoudige moordenaar onderwerp van een felle juridische strijd tussen zijn Rotterdamse advocaat mevr. Ch. Van den Puttelaar en justitie. Bij het gerechtshof in Den Haag loopt nu een zaak om de verloven definitief te maken. De advocate stelt dat zij met justitie wil komen tot een structurele verlofregeling voor bezoek aan zijn vrouw en kind. In dat geval is Cevdet Yilmaz bereid de rechtszaak bij het gerechtshof af te blazen. “Daar onderhandelen we nu met justitie over.”

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie heeft het ministerie geprobeerd om zesvoudig moordenaar Cevdet Yilmaz terug te plaatsen in de cel en zijn verloven te beëindigen.

‘t Koetsiertje na het drama
koetsiertje-delft

“Het is een zeer uitzonderlijke zaak”, zegt hij. “Voorlopig kunnen de verloven niet worden geschrapt, want de machtiging blijft geldig.” De kliniek heeft ons echter verzekerd dat hij nooit alleen naar buiten gaat. Het ministerie stelt met een besluit in de zaak-Yilmaz nu te willen wachten op een nieuwe beleidsnotitie over hoe om te gaan met levenslang gestraften. “We verwachten eind van het jaar een besluit te kunnen nemen in deze zaak. Tot die tijd blijven de verloven van kracht.”

In een rapportage in 1993 zegt de zoon van één van de slachtoffers, dat hij niet geinteresseerd is in de reden waarom. Hij wil slechts de dag weten waarop Yilmaz vrijkomt omdat er ‘nog een rekening openstaat’. Hij raadt Yilmaz aan bij vrijkomen de eerste de beste taxi naar Schiphol te nemen. Iets wat Yilmaz duidelijk niet heeft gedaan.

Uitzending Eén vandaag 25 augustus 2009

yilmaz-toen koetsiertje-journaal-5april83

Yilmaz in 1983

Eén van de slachtoffers in het jourbaal van 5 april 1983

Koetsiertje net gesloopt

Het Koetsiertje bestaat al lang niet meer als café. Het staat/stond op de hoek van de Van Leeuwenhoeksingel en de Houttuinen. Het is in het kader van een kunstproject blauw gemaakt en staat op de lijst om te verdwijnen vanwege de Delftse bouwplannen rondom het station. De sloop is net een week geleden begonnen. Het Koetsiertje gaat een dezer dagen. Er bestaan plannen voor een herdenkingsplaat op de plek van het koetsiertje.

Afbeelding kaart
Advertisements