Officier van Justitie gaf info aan Peter la Serpe

Het OM miskleunt er weer eens lekker op los. Officier van justitie Betty Wind (foto) heeft “zeer waarschijnlijk” zélf informatie verstrekt aan Peter la Serpe, de kroongetuige in het liquidatieproces-Passage. Die informatie betrof mededelingen over de postitie van een bestelauto en over kogelhulzen van het door La S. gehanteerde vuurwapen bij de liquidatie van Kees Houtman op 2 november 2005.

Dat zei Wind vandaag in reactie op een betoog van advocaat Nico Meijering, raadsman van een van de verdachten in het proces. Het verstrekken van informatie aan een getuige is ‘not done’, omdat het de bedoeling is dat deze onbevangen en louter uit eigen wetenschap verklaart.

Wind zei dat het „achteraf bezien” niet verstandig is geweest op dat moment (10 mei 2007), buiten enig verhoor om, informatie met La S. te delen. Over zowel de bestelauto als de kogelhulzen heeft La S. wisselend verklaard. Ook zei Wind dat zij proces-verbaal had moeten opmaken van het gesprek met La S. waarin een en ander is besproken. Dit verbaal heeft zij onlangs alsnog opgemaakt. Volgens advocaat Meijering is kroongetuige La S. ook door anderen van informatie voorzien en zijn zijn verklaringen ‘gestuurd’, wat wil zeggen dat aan die verklaring richting is gegeven door La S.’s verhoorders. Volgens Wind is van dat alles geen sprake geweest.

"Not done"? "Onverstandig"? "Geen richting gegeven". Hoe haalt Wind het in haar hoofd om dat te zeggen. Ze verstrekt een kroongetuige informatie over het misdrijf, waardoor achteraf nooit meer vastgesteld kan worden of hij die informatie zelf al had, m.a.w. of hij een betrouwbare kroongetuige was of niet.

Waarom verstrekte ze hem trouwens die informatie ‘buiten enig verhoor om’? Gewoon even gezellig zitten keuvelen en toen kwam het toevallig ter sprake?

Advertisements