Moordzaak Jesse Dingemans moet over | Hoge Raad vernietigt Vonnis

De Hoge Raad heeft beslist dat de zaak rond de dood van Jesse Dingemans (8) in Hoogerheide nog een keer voor de rechter komt.
Jesse werd op 1 december 2006 in zijn klaslokaal op school doodgestoken. De verdachte, Julien Constanza, kreeg van de rechtbank twaalf jaar celstraf en tbs voor doodslag, maar in hoger beroep legde het gerechtshof in Den Bosch hem vorig jaar levenslang op voor moord. Julien Constanza ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad.

Advocaat-generaal mr. N. Jörg heeft op 21 april 2009 de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch te vernietigen en de zaak te verwijzen naar een ander hof om de zaak opnieuw te behandelen.

De reden hiervoor is dat de Hoge Raad vindt dat bij de berechting in hoger beroep het recht van Julien Constanza op een eerlijk proces (zoals bedoeld in art. 6 van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)) is geschonden. Zijn advocaten stellen onder meer dat het hof niet zonder nader onderzoek had mogen aannemen dat de verdachte afstand heeft gedaan van zijn recht op rechtsbijstand.
De achtergrond hiervan is dat Julien Constanza zijn advocaten ontslagen heeft en zich in hogerberoep zelf verdedigd heeft. Dat is toegestaan, maar dan moet de rechter er op toezien op het feit dat  de verdachte de informatie wordt gegeven die hij nodig heeft voor zijn verdediging.

In de  zaak van Julien Constanza vondt de Hoge Raad dat er veel op het spel stond voor de verdachte en dat het een juridisch ingewikkelde zaak was. De Hoge Raad vindt daarom dat het Hof diepgaand had moeten onderzoeken of Julien Constanza bewust afstand van rechtsbijstand deed. Het hof had hem daarbij in overweging moeten geven zich nader te beraden over zijn keuze, zonodig na schorsing van de behandeling en in overleg met de aan hem toegevoegde raadsman.

De Hoge Raad vind dat het Hof er geen blijk van heeft gegeven dat het de motieven van Julien Constanza voor zijn keuze heeft onderzocht hoewel aanwijzingen bestonden dat hij de reikwijdte daarvan niet ten volle overzag. Evenmin blijkt volgens de Hoge Raad, dat het hof Julien Constanza op cruciale momenten, bijvoorbeeld na het requisitoir van de advocaat-generaal die moord bewezen achtte en de mogelijkheid van levenslange gevangenisstraf noemde, heeft gewezen op de mogelijke  gevolgen van zijn weigering zich door een advocaat te laten bijstaan. Dat betekent dat de uitspraak van het hof niet in stand kan blijven.

De Hoge Raad heeft dat vonnis dus nu vernietigd.

Eenvoudiger gezegd, De Hoge Raad vindt dat toen Julien Constanza besloot zichzelf te verdedigen, Het Hof niet genoeg heeft gedaan om te kijken of hij  daarvan de gevolgen overzag en het Hof heeft hem daar ook niet voldoende op gewezen.

Julien Constanza had achtereenvolgens als advocaat:

  • Henk van Asselt (stond Constanza bij vlak na zijn arrestatie)
  • Gerard Spong (vertegenwoordigde Constanza vanaf enkele weken ná zijn arrestatie tot ná het vonnis in eerste aanleg, tekende nog wel beroep aan voor Constanza)
  • Ronald Drenth (toegewezen door het Hof, ontslagen januari 2008 wilde zelf ook al de verdediging neerleggen)
  • Henk van Dijk (toegewezen door het Hof, Constanza stond hem niet toe de verdediging te voeren. Van Dijk zat wél in de zaal tijdens de behandeling van het hoger beroep, maar als toehoorder. Van Dijk tekende wél de cassatie aan)

Hij heeft die allemaal ontslagen dan wel afgezien van hun diensten. Nu wordt hij vertegenwoordigd door Benno de Boer.

Update 30 juni 2010: Het nieuwe proces is begonnen

Advertisements