Officieren van justitie in de fout

Vanavond in ‘Zembla’ de uitzending ‘officieren ‘van justitie in de fout’. Aan de hand van  honderden vonnissen vindt Zembla 90 officieren van justitie die de afgelopen 10 jaar grof geblunderd hebben. Ze hebben fouten gemaakt of bewijsmateriaal achterhouden of vervalst om verdachten veroordeeld te krijgen. Ze zijn daarvoor door de rechter op de vingers getikt, maar de fouten hebben voor de officieren geen (zichtbare) gevolgen gehad en hebben praktisch allemaal promotie hebben gemaakt.

Volgens Zembla gingen zeker 150 verdachten van moord, doodslag, kinderporno en vrouwenhandel vrijuit door fouten van het OM. Ook werden onschuldigen veroordeeld, zoals in de Schiedammer Parkmoord, waarin justitie een opeenstapeling van blunders maakte.

In vier vonnissen zei de rechter dat officieren de wet hadden overtreden en in acht dat officieren doelbewust informatie achterhielden.

90 officieren van justite is 15% van de OvJ’s maar desondanks houdt het OM vol dat het ‘incidenten’ zijn.

Mr. M. van Essen, advocaat in een zaak tegen Bulgaarse vrouwenhandelaren, legt uit dat de officier in deze zaak stukken uit het dossier had achtergehouden. De betrokken officier ontkende dit in eerste instantie, maar moest later voor de rechter toegeven dat dit toch het geval was. De rechter verklaarde het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk en de vijf verdachten kwamen vrij.

Ruud Prins werd wegens drugssmokkel veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Na anderhalf jaar kwam hij weer vrij, toen zijn advocaat in hoger beroep had aangetoond dat de officier van Justitie ontlastend bewijsmateriaal uit het dossier had gehouden.

Jan Paalman, rechercheur in de vuurwerkramp-zaak in Enschede, vertelt dat bij het onderzoek naar André de V. ontlastend bewijsmateriaal uit het dossier was gehouden. André de V. werd in eerste instantie veroordeeld tot vijftien jaar cel. Bij de zitting in hoger beroep getuigde Jan Paalman van zijn bevindingen. André de V. werd vrijgesproken, Paalman werd ontslagen. De officieren in deze zaken konden hun loopbaan gewoon voortzetten en werken nu nog steeds bij het Openbaar Ministerie.

Rob Blekxtoon, voormalig vice-president van de rechtbank in Amsterdam, vindt dat officieren die ernstig in de fout gaan moeten worden ontslagen. ‘Er zijn er bij die de neiging hebben de regels aan te passen aan hun scoringsdrift. En die moeten er uit.’

Harm Brouwer de topman van het OM wordt om commentaar gevraagd maar hij verschuilt zich eigenlijk voortdurend achter phrases als: “als er disciplinaire maatregelen nodig zijn dan neem ik aan dat die opgelegd zijn” en “Meestal gaat het gewoon goed”. Hij wilde echter niet op de maatregelen in gaan. Naar het einde van de uitzending toe begint Brouwer zich duidelijk steeds meer op te winden.

Topman Brouwer van het OM heeft achteraf geen goed woord over voor het onderzoek van Zembla. Brouwer vindt dat de officieren ten onrechte worden beschuldigd van ernstig plichtsverzuim. Veel fouten zijn geen persoonlijke fouten, maar fouten van de organisatie, zegt Brouwer.

Na een eerste bestudering van de lijst van Zembla zegt hij dat het kant noch wal raakt om officieren van justitie op basis van deze lijst te beschuldigen van ernstig plichtsverzuim.

Volgens Brouwer is de lijst onevenwichtig samengesteld: "Rijp en groen staat door elkaar. Zo loopt er in zeker één zaak nog een hoger beroep en over twee zaken wordt nog juridisch discussie gevoerd."

Dat laatste moge zo zijn, maar dat laat niet onverlet dat er geblunderd is. Dat het OM na een blunder hoger beroep aanspant is natuurlijk mooi, maar dat maakt de blunder niet ongedaan.

Verdachte valt voorzitter gerechtshof aan

Johan van Z. (48) die vandaag terechtstond voor het gerechtshof in Den Haag heeft de voorzitter van het hof aangevallen. De verdachte greep de voorzitter onverwacht bij de keel. Deze bleef ongedeerd.

Johan van Z. stond in hoger beroep terecht, nadat hij door de rechtbank was veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens diefstal met geweld met dodelijke afloop op een overval op Jan Haars (53) in Ameide op 22 juli 2006. Het Openbaar Ministerie eiste zestien jaar gevangenisstraf wegens moord.

Johan van Z. was tijdens de behandeling van de zaak rustig gaan staan, alsof hij een papier wilde overhandigen aan de voorzitter. Vervolgens sprong hij, gebruikmakend van een opstapje, onverwacht over de tafel waarachter de drie raadsheren zaten en greep hij de voorzitter bij de keel. Een bode kon onmiddellijk ingrijpen.

In eerste instantie woonde de verdachte, in de boeien geslagen, de zaak nog bij. Toen hij luidruchtig bleef, is hij alsnog verwijderd uit de rechtszaal.

Volledig nieuw onderzoek in herzieningszaak Ina Post

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft zojuist besloten dat er volledig nieuw onderzoek zal plaatsvinden in de herzieningszaak Ina Post, waarbij ook nieuwe bewijsmiddelen aan de orde kunnen zijn.

Tevens moet, volgens het hof, het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) met alle onderliggende stukken aan het dossier worden toegevoegd.
Het hof heeft bovendien beslist dat alle, door het openbaar ministerie en verdediging opgegeven, getuigen op zitting zullen worden gehoord. Dit zijn de verbalisanten en officieren van justitie die betrokken zijn geweest bij de verhoren van de verdachte en een vijftal deskundigen.
Ten slotte beveelt het hof nader onderzoek naar de vingerafdrukken op de, bij het slachtoffer ontvreemde, kascheques.

Op 31 mei a.s. zullen de deskundigen op zitting worden gehoord. Op 8 en 9 juli a.s. vindt het verhoor van de verbalisanten en de officieren van justitie plaats.

Uitspraak: hogere straffen in hoger beroep voor doden baby Talysa

Rick C.(30) en Gairoenisa H. (26)-de ouders van de baby Talysa, die als gevolg van mishandeling overleed- zijn door het gerechtshof in Den Haag tot acht jaar respectievelijk zeven jaar celstraf veroordeeld.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie in hoger beroep acht jaar tegen de vader van het kind wegens doodslag. De moeder hoorde vier jaar wegens medeplichtigheid tegen zich eisen.

Het meisje overleed op 4 december 2007 in de ouderlijke woning aan de Josephlaan in Rotterdam toen ze ongeveer een maand oud was. De baby liep tijdens mishandelingen onder meer blauwe ogen, een bloedneus, hersenkneuzingen en een schedelbreuk op. Het hof heeft niet kunnen vaststellen wie van beide ouders het fatale letsel heeft toegebracht, maar houdt daarvoor beiden verantwoordelijk. Rick C. en Gairoenisa H. werden wel vrijgesproken van doodslag. Beide zijn uiteindelijk veroordeeld voor zware mishandeling met de dood als gevolg, herhaalde mishandeling, in een hulpeloze toestand brengen en laten van iemand die aan hun zorg is toevertrouwd hetgeen de dood ten gevolg heeft.

De rechtbank veroordeelde het stel eerder tot drie jaar en tbs met dwangverpleging. Het OM had destijds zes jaar en tbs tegen de vader geëist en drie jaar celstraf en tbs tegen de moeder.
Het hof kwam tot hogere straffen, omdat geen tbs wordt opgelegd. Bij de lagere straf voor de moeder heeft het hof er rekening meegehouden dat zij minder toerekeningsvatbaar is dan de vader. De advocaat-generaal had in de zaak van de moeder een aanzienlijk lagere gevangenisstraf van vier jaar gevorderd. Het gerechtshof is tot een hogere straf gekomen, omdat het hof het aandeel van de moeder hoger inschat dan het Openbaar Ministerie.

LJ Nummers

Beide ouders leerden elkaar enkele jaren geleden kennen bij de nachtopvang van het Leger des Heils. Ze zwierven over straat en vonden af en toe ergens onderdak. Ze kregen in november 2006 een eerste kind, maar de jongen werd in een pleeggezin geplaatst omdat de ouders niet voor hem konden zorgen. Toen Gairoenisa zwanger bleek van Talysa, kregen ze via het Leger des Heils een woning.

Vlak na de dood van Talysa verzonnen de verdachten dat het kind van bed was gevallen. Uit onderzoek van de patholoog bleek al snel dat deze lezing niet kon kloppen. Ricky nam daarop alle schuld op zich, om naar eigen zeggen zijn vrouw te beschermen. Later beschuldigde hij alsnog de moeder van zijn kind. Zij zegt op haar beurt dat hij de mishandelingen beging.

Bureau Jeugdzorg en het Leger des Heils gingen regelmatig bij het gezin langs maar zeggen niets gemerkt te hebben.

Hardleerse schennispleger opnieuw veroordeeld

Wil van Pluuren (32) uit Heelsum is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot drie maanden cel wegens het tot vijfmaal toe openlijk masturberen in Zeist, Ede en Wageningen. In het verleden kreeg Wil van Pluuren al eens drie jaar dwangverpleging en later een celstraf van anderhalf jaar wegens insluiping en schennispleging in bejaardenwoningen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tien maanden cel geëist, maar volgens de rechtbank is de maximale straf voor alleen schennispleging vier maanden. Daarvan ging een maand af, omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

Het liefst had justitie tbs met dwangverpleging geëist tegen de hardleerse man. De kans is volgens het OM groot dat hij de fout in blijft gaan. Koos hij aanvankelijk voor bejaarden in hun seniorenwoning als doelwit, in 2008 werden ook jonge meisjes ongewild met de man geconfronteerd. Tbs kan echter niet opgelegd worden voor schennispleging alleen.

Ballin wil vrijheid criminelen inperken

Justitieminister Ernst Hirsch Ballin zegt in een interview met het AD dat hij plegers van ernstige gewelds-en zedendelicten wil kunnen verplichten te verhuizen.

Ook zou er voor pedofielen een reisverbod moeten komen naar landen met veel sekstoerisme. Wat betreft geweldplegers en vandalen moet volgens de minister sneller worden opgetreden.

Zo kunnen geweldplegers straks sneller in voorlopige hechtenis belanden en wil de minister voor verdachten van lichtere vergrijpen een borgsom in het leven roepen.

De minister is een idioot. Gedwongen verhuizen van zeden-en geweldsmisdrijvers? En waarheen dan, die mogen klaarblijkelijk dan iemand anders zijn of haar buurman worden.

Justitie kan nog niet eens misdadige illegalen het land uit krijgen* (bijvoorbeeld de Turkse eerwraakmoordenaar of de criminele marokkaanse broers uit Sloterdijk). Concentreer je eerst daar maar es op.

Een reisverbod voor pedofielen naar landen met veel sekstoerisme? Welke landen zouden dat dan moeten zijn? Zouden die landen het prettig vinden om op zo’n lijst te staan? Gezien het feit dat er in Nederland ook veel sekstoerisme is, moeten wij misschien ook op die lijst. Heeft Ballin er ook over nagedacht dat zo iemand vanuit Duitsland of België kan reizen en ook in Griekenland een retourtje kan boeken?

het zou beter zijn dat gewoon aan die ‘sekstoerisme’ landen over te laten. Die kunnen veel beter bepalen wie ze wel en niet toe laten. Een uitreisverbod begint aardig in de buurt te komen van Noord-Korea of de voormalige DDR.

*Vreemd genoeg heeft de regering nooit moeite om in principe ordentelijke illegalen het land uit te krijgen zoals bijvoorbeeld de Kosovaarse Taida Pasic die in 2006 enkel haar school af wilde maken en de Turkse kleermaker Zekeriya Gümüş die koste wat kost in 1997 het land uit moest ondanks het feit dat hij een eigen bedrijf had, goed geïntegreerd was en andere illegalen allerlei pardonregelingen kregen.

Eis: 2-3 maanden voor dood ‘Duivenman’

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag tegen Thomas B. (17) en Johannes R. (18) 2 maanden+ 10 maanden voorwaardelijk respectievelijk 3 maanden + 6 maanden voorwaardelijk geëist in de zaak van de Gerben Hoeksma (bekend als de ‘Duivenman’) uit Veendam. De twee wordt diefstal met geweld en bedreiging ten laste gelegd. Op de verdachten wordt het jeugdstrafrecht toegepast.

Hoeksma werd in augustus vorig jaar dood in zijn woning in Veendam gevonden.

Hoewel eerst werd gedacht dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen, kan dit volgens het OM niet worden bewezen. „We kunnen niet achterhalen wat er precies gebeurd is”, aldus een woordvoerster.

De twee jongens werden kort na de vondst van het slachtoffer aangehouden. Zij werden aanvankelijk verdacht van betrokkenheid bij de dood van de duivenman.

Justitie eiste voor allebei ook reclasseringstoezicht. De jongens zouden een mes in de keukendeur van Hoeksma hebben gestoken en een dreigbrief voor hem hebben achtergelaten. Ook zouden ze spullen en een pinpas uit zijn woning hebben gestolen en het slachtoffer hard hebben aangepakt.

De rechtbank doet op 11 februari uitspraak.