Ander werk ‘meineed rechercheurs’

De drie rechercheurs van de politie Midden- en West-Brabant die hebben geknoeid met de bekentenis van de hoofdverdachte in een grote drugszaak krijgen voorlopig werk op een andere plek. De korpsleiding heeft dat vandaag bekendgemaakt in reactie op het harde oordeel van de rechter over het ‘knip- en plakwerk’ van de politiemensen.

De rechtbank Breda verklaarde het Openbaar Ministerie woensdag niet-ontvankelijk in de zaak. Acht verdachten van omvangrijke export van heroïne, xtc en hasj gaan daarom vrijuit

Advertisements

Echtgenoot verdwenen vrouw Sidderburen gearresteerd

Ilham Benchelh

Kasem M. (61), de tot de islam bekeerde Nederlandse (“Kasper”) echtgenoot van de verdwenen Marokkaanse Ilham Benchelh (36) (foto) uit Siddeburen, is woensdagavond aangehouden omdat hij er van wordt verdacht een rol te hebben gespeeld bij de verdwijning van zijn vrouw.

Ilham Benchelh wordt vermist sinds zondag 10 januari, maar de politie werd pas op 18 januari geïnformeerd. Ze had op maandagmorgen 11 januari een afspraak bij haar advocaat omdat ze wilde scheiden van haar echtgenoot. Sinds de dag daarvoor is echter niets meer van haar vernomen. Een woordvoerder van de politie wil niet zeggen of de vrouw al is gevonden en wat de reden is dat haar man is opgepakt.

Update: Op 4 februari werd een grootscheepse zoekactie gehouden in het Afwateringskanaal bij Steendam in Groningen, echter zonder resultaat.
Update: Op 5 februari was Kasem M. te zien in het TROS programma ‘vermist’ waarin hij ontkende betrokken te zijn bij de verdwijning van zijn vrouw.

Kasem (Kasper) M.

Update: Op 11 mei was er een pro forma zitting waarin Kasem M. (inmiddels 62) aangaf onderzoek in het Piter Baan Centrum niet nodig te vinden.

Politie knoeit met bewijs: Grote drugszaak verprutst

De rechtbank in Breda heeft woensdag het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in een omvangrijke drugszaak, omdat bij het onderzoek betrokken rechercheurs hebben geknoeid met de bekentenis van een van de verdachten. Het OM laat de gang van zaken onderzoeken door de rijksrecherche, aldus een woordvoerster.

Door de beslissing van de rechtbank gaan alle acht verdachten -waaronder G.H. uit Raalten- in de zaak vrijuit. Zwaartepunt van de verdenkingen tegen hen vormde de uitvoer van grote partijen heroïne naar Engeland. Rechercheurs van de regiopolitie Midden en West-Brabant hebben het onderzoek verricht.

In het vonnis, waarin ongezouten kritiek wordt geuit op de werkwijze van de politie, hekelt de rechtbank dat ook de teamleiding van de recherche de betrouwbaarheid van het onderzoek op het spel heeft gezet. „Bijzonder kwalijk”, aldus de rechtbank.

Waar het om gaat is dat er na een verhoor op 9 oktober 2008 door de verbalisanten nog zaken zijn toegevoegd waarbij het nodige knip- en plakwerk verricht in de verklaring die is afgelegd op die bewuste dag. Zo zijn er aanvullingen gemaakt, zijn bepaalde zinnen uitgebreider op papier gekomen en zijn er wijzigingen aangebracht in de volgorde.
De aanvullingen die zijn gemaakt, betreffen zowel inhoudelijke als tekstuele aanvullingen. De verbalisanten hebben onder meer zaken achteraf aangevuld, waarvan zij dáchten dat de verdachte ook hierover had verklaard. In ieder geval is onduidelijk gebleven en valt ook niet meer te achterhalen wat de verbalisanten exact na afloop van het verhoor hebben aangevuld en/of gewijzigd.
De rechtbank vond dat de oorspronkelijke verklaring van 9 oktober 2008 dusdanig aangepast, gewijzigd en aangevuld is, dat er van deze oorspronkelijke verklaring weinig meer is overgebleven.

Alle fouten en onregelmatigheden in het proces-verbaal van de politie kwamen pas aan het licht kwamen tijdens hun verhoor door de rechter-commissaris. Een rechercheur kwam daar terug op zijn aanvankelijke verklaring waarvan hij eerder had gezegd zeker te zijn. De rechtbank neemt deze rechercheurs bijzonder kwalijk dat ze, met een beroep op hun ambtseed, zeiden niet te accepteren dat hun betrouwbaarheid in twijfel werd getrokken, terwijl ze onherstelbare fouten hebben gemaakt.

Daardoor is volgens de rechtbank het hele onderzoek ‘besmet’ en moeten alle verdachten vrijuit gaan. ‘De gemeenschap heeft recht op eerlijke verhoren door de politie en daar is hier geen sprake van.

Hoewel het OM toegaf dat de verbalisanten “meinedig waren” (=meineed hebben gepleegd) vond zij dat daarmee niet gezegd was dat de hele verklaring onbetrouwbaar was.

Het OM legde te elfder ure nog een brief aan de rechtbank voor dat er ‘nieuwe informatie was binnengekomen’ die eerst zou moeten worden onderzocht. De rechtbank veegde die brief als ‘te laat’ van tafel.

De verdachten boffen nog dat de rechercheur op zijn verklaring terugkwam want anders was het hun woord tegen dat van de ‘liegende en knoeiende’ rechercheurs geweest en was het proces -met een vervalst verhoor- gewoon doorgegaan.

Uit het vonnis:

Aan verdachte wordt de in- en uitvoer van heroïne, de uitvoer van XTC en hashish, het aanwezig hebben van amfetamine en het witwassen van geld ten laste gelegd. Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van een ernstige schending van de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijk proces is tekort gedaan. Immers, door het handelen van enkele bij het onderzoek betrokken verbalisanten, valt niet meer naar behoren te reconstrueren hoe het verhoor van verdachte precies is verlopen. De “bekentenis” van verdachte vormt naar het oordeel van de rechtbank een essentieel onderdeel van het gehele onderzoek. Deze verklaring, en daarmee ook het gehele onderzoek, is dermate besmet, dat daaraan verregaande consequenties dienen te worden verbonden. Nu er sprake is van een fundamentele inbreuk op de procesorde, dient, los van de vraag of de verdachte in zijn belangen is geschaad, het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging. Die inbreuk raakt de rechtspleging immers in haar kern.

Uitspraak: 5 jaar voor overval Jack Waterman

Khalid B. (23) is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot vijf jaar celstraf wegens afpersing in de zaak van de fatale overval waarbij de Amsterdamse juwelenhandelaar Jack Waterman om het leven kwam. Twee andere verdachten, Moustafa el J. (20) en Winston P. (30) zijn vrijgesproken.

Het Openbaar Ministerie (OM) had tegen alle drie de verdachten tien jaar gevangenisstraf geëist. Zij hield hen onder meer verantwoordelijk voor de dood van de juwelenhandelaar. Die stierf de betreffende nacht in maart vorig jaar aan een hartstilstand, nadat hij even daarvoor een hartinfarct had gekregen. Volgens justitie leidden de stress die de overval veroorzaakte en het letsel dat hij had opgelopen aan zijn nekruggenmerg uiteindelijk tot zijn dood.

De rechtbank was het hier echter niet mee eens. Daarom viel de straf voor B. lager uit. De rechter achtte wel bewezen dat hij samen met anderen ‘s nachts de woning van Waterman en diens vrouw in Amsterdam-Oost is binnengedrongen. Zij hebben vervolgens met geweld de slachtoffers gedwongen sieraden en geld af te geven.

El J. en P. zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. P. was vorige week al door de rechtbank op vrije voeten gesteld. Het OM kon vandaag nog niet zeggen of het in hoger beroep gaat.

Justitie verdenkt nog vijf andere personen van betrokkenheid bij de overval. Onderzocht wordt nog wat precies hun rol bij het misdrijf is geweest. Zij moeten zich mogelijk later voor de rechter verantwoorden.

Verdachte roofmoord langer vast.
Vierde verdachte moord op Jack Watereman gearresteerd

Zanger Brace in gevangenis

Eddy Brace Rashid MacDonald (23) (foto), beter bekend als de zanger Brace, zit in de gevangenis.

Line-Up Events, zijn management, heeft dat bevestigd. Brace is volgens hun in voorlopige hechtenis genomen in verband met een onderzoek van justitie. ‘Het betreft een privé-kwestie, waarbij Brace mogelijk zijdelings betrokken is.’, aldus ‘Line-Up Events’. Dat mag nog al een kwestie zijn als je in voorarrest komt wegens zijdelingse betrokkenheid. Het zou gaan om anti-homo geweld, maar ontvoering wordt ook genoemd.

Brace brak door toen Lange Frans en Baas B hem vroegen mee te werken aan hun single ‘Moppie’. Brace werkte ook mee aan ‘Ik ben je zat’ en ‘Leipe Mocro Flavour’ van Ali B en Yes-R.

Update: Het wordt inmiddels duidelijk dat Brace zou hebben meegewerkt aan ontvoering en mishandeling. Zijn management houdt het erop dat Brace toevallig in de auto zat waarmee de ontvoering plaatsvond. Hij wilde uitstappen toen het gebeurde, maar dat ‘lukte niet’. Vraag is natuurlijk of hij daarna pogingen heeft gedaan de ontvoering af te breken en de mishandeling te voorkomen en of hij de politie heeft gebeld.

Update 29 Januari 2010: In RTL Boulevard was Loes Falix, de moeder van Brace aan het woord:

Brace reed samen met een vriend naar zijn roadmanager. De vriend moest nog een schuld afbetalen, maar er ontstond een ruzie over het bedrag. Toen het uit de hand liep, kwam de politie erbij. Hij heeft verder niks gedaan. Hij was er zijdelings bij betrokken. Toch is hij opgepakt, omdat hij erbij aanwezig was.

Het gaat om een vriend en niet om hem. Hij had liever een bank beroofd, dan was hij tenminste echt schuldig. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd en wordt vastgehouden tot aan het einde van het onderzoek. Dit kan oplopen tot zestig dagen. Ik verwacht dat hij over een week of twee wordt voorgeleid, maar dat hangt af van de officier van justitie.

Update 29 april 2010: Het werd 1 jaar + vier maanden voorwaardelijk.

Uitspraak Hoge Raad zaak Erik Engels

kathleen-cremersVandaag wordt de uitspraak van de Hoge Raad verwacht in de zaak Erik Engels die eerder veroordeeld en in hoger beroep weer vrijgesproken werd van de moord op zijn vrouw Kathleen Engels

Erik Engels wordt in maart 2006, vrij snel nadat zijn vrouw met zeventig messteken om het leven is gebracht, in staat van beschuldiging gesteld.

De rechtbank in Roermond veroordeelt hem in november 2007 tot vijftien jaar gevangenisstraf.
In oktober 2008 wordt E. door het Hof in Den Bosch vrijgesproken.

Het OM is het niet eens met die uitspraak en tekende op haar beurt cassatie aan.

De procureur-generaal van de hoge raad adviseerde eerder het cassatieverzoek van het Openbaar Ministerie ongegrond te verklaren. Naar verwachting neemt de Hoge Raad dat advies over.

De uitspraak werd al in december verwacht maar werd uitgesteld om organisatorische redenen.

!! Ook nu is de uitspraak nog niet bekend

Update 16 maart 2010: De rechtszaak moet over. De hoge raad heeft het vonnis van het hof in Den Bosch vernietigd omdat de vrijspraak niet goed gemotiveerd zou zijn.

Geen heropening Kevin Sweeney zaak

De advocaat-generaal heeft de Hoge Raad vandaag geadviseerd dat het verzoek om heropening van de zaak van de Brit Kevin Sweeney, die werd veroordeeld voor moord op zijn echtgenote in 1995 in Steensel, moet worden afgewezen omdat nieuw onderzoek naar de oorzaak van de brand die de vrouw het leven kostte, niets toevoegt aan bestaande inzichten.

Het hof in Den Bosch veroordeelde de in Nederland wonende Sweeney begin 2001 tot dertien jaar cel voor de moord op zijn vrouw door brandstichting in hun tweede woning in Steensel. Eerder sprak de rechtbank hem vrij.
Zijn advocaat, Geert-Jan Knoops, liet een onafhankelijke deskundige het ontstaan van de brand opnieuw onderzoeken. De deskundige concludeert dat geen sprake was van opzettelijke brandstichting en dat sigaretten die de vrouw in bed zou hebben gerookt, de waarschijnlijke oorzaak waren.

De advocaat-generaal komt tot de slotsom dat het ingediende rapport een treffende illustratie vormt van bestaand verschil van inzicht onder deskundigen. Het hof wist over die verschillende opvattingen.
De Hoge Raad wijkt zelden af van het advies van de advocaat-generaal. De hoogste rechter doet volgens de huidige planning op 8 juni uitspraak over het herzieningsverzoek. Sweeney heeft zijn straf inmiddels uitgezeten en kwam in augustus 2008 vrij.

Tragisch voor Sweeney, de man had nooit veroordeeld mogen worden want een kind kon zien dat hij het niet gedaan heeft.

De zaak is naar de rol van 8 juni 2010 verwezen voor uitspraak. Dit is een voorlopige datum die kan worden gewijzigd.

LJN: BL0336, Hoge Raad , CPG 08/02103 H