Opnieuw onbevoegde hulpofficier N-Brabant

Bij het politiekorps Noord Brabant is voor de tweede keer binnen een maand een onbevoegde hulpofficier van justitie aangetroffen. Het gaat om een hoofdinspecteur die zijn certificaat niet op tijd heeft verlengd. Hierdoor is hij sinds juni vorig jaar niet bevoegd geweest om op te treden als hulpofficier.

Een hulpofficier van justitie is een politieambtenaar met een aantal bijzondere bevoegdheden, zoals de inverzekeringstelling van verdachten en doorzoeking bij inbeslagname in bepaalde zaken.

De hoofdinspecteur heeft intussen een nieuw certificaat gekregen en zijn werk als hulpofficier hervat. De politie onderzoekt of de man iets valt te verwijten. Het Openbaar Ministerie maakt inmiddels een inventarisatie van alle zaken die hij van juni 2009 tot april 2010 heeft behandeld. Als de hoofdinspecteur inderdaad onbevoegd was, kan dat juridische gevolgen hebben voor lopende en afgeronde strafzaken.

Twee weken geleden werd al een inspecteur (56) uit zijn functie gezet na twijfels over zijn bevoegdheid als hulpofficier van justitie. De rijksrecherche onderzoekt of hij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.

De politie ontdekte de twee zaken toen zij bezig was om een aantal interne werkprocessen te verbeteren. Het certificaat voor hulpofficier van justitie wordt door de politieacademie op persoonlijke titel verstrekt. Iedere agent is zelf verantwoordelijk om het certificaat te verlengen. Het korps Brabant-Noord onderzoekt of die procedure moet worden aangepast.

Advertisements