Nederlander verdacht van oude moord in Duitsland

De Duitse justitie heeft afgelopen week  een Nederlander (59) uit Oyten (Dld) aangehouden op verdenking van de 15 jaar oude moord op herbergier Ulrich Sartorius (39) uit Achim (Dld).

Sartorius werd op 08.06.1995 op zeer brute wijze in zijn huis in Everinghausen omgebracht. Sartorius was cocaïnegebruiker en had kontacten in de drugsscene in Bremen. Sporen op de plaat selict wezen er destijds op dat Sartorius zijn moordenaars kenden. Voorts wezen de omstandigheden er op dat het een wraakmoord betrof. Hij werd gewurgd en met een honkbalknuppel op het hoofd geslagen.

In 1995 werden al één persoon uit het Bremer drugsmilieu aangehouden maar er was destijds geen bewijs. Recent echter werd de zaak met de nieuwste DNA technieken opnieuw bekeken.

De nu gearresteerde Nederlander, die in Duitsland woont, zou twee mannen uit Bremen hebben ingehuurd om Ulrich Sartorius te vermoorden nadat Sartorius een kilo cocaïne zou hebben gestolen uit de woning van de Nederlander en zijn partner.

De Duitse politie heeft behalve de Nederlander ook nog de partner (49) en de twee vermoedelijke daders (51 en 54) aangehouden. Alle 4 ontkennen.

Of de nu gearresteerde nederlander dezelfde is die destijds ook gearresteerd was is niet bekend gemaakt.

Het onderzoek werd in maart 2010 heropend. Medio april 2010 werd een beloning van 5000 euro uitgeloofd. Of dat heeft bijgedragen tot de arrestatie is eveneens niet bekend gemaakt.

Oyten, Achim en Everinghausen liggen alle iets ten oosten van Bremen

Advertisements

Man neergeschoten in Rotterdam

Bij een schietpartij op de Witte de Withstraat in Rotterdam is vanmorgen vroeg een nog onbekende man zwaargewond geraakt. De man werd in zijn hoofd geschoten en zakte enkele meters verderop in elkaar.

De politie kon aan de hand van getuigenverklaringen een uur na het incident een verdachte in een auto aanhouden.

Justitie en politie met de billen bloot in TomPoes zaak

Onvoldoende gekwalificeerd en toegerust. Geen ervaring. Onvoldoende gecoacht. Te weinig kennis en inzicht. Nauwelijks sturing. Vernietigend is het oordeel van een onderzoekscommissie over de wijze waarop regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland en het Openbaar Ministerie in Zutphen de geruchtmakende strafzaak Tompoes hebben aangepakt. Justitie en politie hebben laten zien dat ze op dat moment te licht waren voor het grote werk.

De commissie tekende met betrekking tot de samenstelling van het onderzoeksteam enkele keren de term ‘hobby-bobbies’ op. ”Deel uitmaken van een politieteam vereist professioneel vakmanschap en een bepaalde mate van opsporingsgerichtheid. Dat uitgangspunt heeft volgens sommigen in het Tompoes-onderzoek onder druk gestaan.”

Annelore Roelofs, ‘hobby bobby’
Annelore Roelofs

Openbaar ministerie en politie reageerden gisteravond gezamenlijk op de snoeiharde kritiek. Ze beloven beterschap. Korpschef Annelore Roelofs: “Eén van de maatregelen die ons korps neemt, is het bouwen van multi-disciplinaire teams door onder meer recherchekundigen toe te voegen. Ook wordt de sturing op onderzoeken strakker ter hand genomen en wordt geïnvesteerd in het op peil houden van de vakkennis van medewerkers.”
Met al die voornemens vraag je je af waarom dat niet eerder is gedaan. Ondanks haar keiharde falen ontvangt hobby bobby Annelore Roelofs naast haar vorstelijke salaris ook nog eens functioneringstoelage van 14.132,98 euro per jaar (onderdeel van een persoonlijke toelage van maar liefst 40K per jaar, bovenop het salaris.).
Roelofs is een typisch product van het diversiteitsbeleid (=positieve discriminatie) van zuipschuit Guusje Nadorst: Het doet er niet toe of je het kunt, als je maar vrouw bent. Roelofs is naast haar falen in de TomPoes zaak ook bekend wegens haar weigering te bevestigen dan wel te ontkennen of 3 politiemannen in haar korps nu wel of niet bij de ‘schrijfproef’ aanwezig zijn geweest in de zaak Ernst Louwes.

Ludo Goossens maalt niet zo om een vervalst procesje verbaaltje
ludo-goossens

Hoofdofficier Ludo Goossens –die een vervalst proces verbaal in deze zaak bagatelliseerde- zegt dat het OM maatregelen heeft getroffen die er voor zorgen dat complexe en grootschalige onderzoeken worden geleid door daartoe speciaal opgeleide en ervaren officieren van justitie. Goh, wat een fantastisch idee, maar vertaalt zich dat niet gewoon in ‘competente mensen’? Waarom werd dat niet eerder gedaan, of bedoelt-ie misschien officieren van justitie die geklungel en vervalsingen beter kunnen verbergen?

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vat de kritiek in een brief aan de Tweede Kamer samen: te weinig betrokkenheid van de parketleiding, gefragmenteerde informatieverstrekking en onvoldoende gekwalificeerde medewerkers. “Het beperkte gezag dat de officier (van justitie, een jaar in dienst bij het OM-red.) uitoefende, deed afbreuk aan de kwaliteit en leiding van het opsporingsonderzoek door de politie.”

Advocaten van de verdachten zijn verbijsterd over de resultaten van het onderzoek. Ze willen het rapport eerst goed bestuderen voordat ze reageren.

Het draait allemaal om een grootschalig onderzoek naar de handel in drugs, deelname aan een criminele organisatie en witwassen in de periode 1 juli 2006 tot en met 1 april 2008. De organisatie zou worden geleid door een Apeldoornse familie. Zestien personen werden gedagvaard en uiteindelijk op 7 oktober 2009 allemaal vrijgesproken. De rechtbank kwam in haar vonnis tot de conclusie dat er in het onderzoek sprake is geweest van een opeenstapeling van (vorm)verzuimen, waardoor de waarheidsvinding in het gedrang is gekomen.

Hoewel het Openbaar Ministerie in beroep ging tegen de uitspraak van de rechtbank blijkt tegelijk opdracht te zijn gegeven voor onderzoek hoe het zo vreselijk mis kon gaan. “Om lessen te trekken ter bevordering van de professionaliteit bij zowel het OM als de politie.”

Die les is hard. Van het begin tot het eind is het hopeloos misgegaan. De kwaliteit van de mensen die het onderzoek deden, was volgens de commissie onvoldoende. “Het onderzoeksteam had te kampen met een structureel tekort aan voldoende gekwalificeerde medewerkers en medewerkers met opsporingservaring in complexe en meeromvattende recherche-onderzoeken”

De aanbevelingen voor justitie en politie liegen er niet om. Om structuur, kwaliteit en kwantiteit van grote opsporingsonderzoeken te verbeteren, moet bij politie en Openbaar Ministerie meer aandacht komen voor de inrichting van de onderzoeksteams en de opleiding en kwaliteit van de in te zetten medewerkers. Verder moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is, moet de betrokkenheid en kwaliteit van leidinggevenden worden vergroot en moeten officieren van justitie met beperkte ervaring begeleiding krijgen.

Voor het onderzoek sprak de commissie met 25 bij Tompoes betrokken medewerkers van politie en openbaar ministerie.

Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie stelt te begrijpen dat de fouten van het OM breed worden uitgemeten, omdat ze verstrekkende gevolgen kunnen hebben. “Maar is het zonder meer een fout wanneer een verschil van inzicht bestaat over de waardering van bewijs tussen rechter en OM?” Het is volgens hem ook hoe het strafrecht werkt.

Jongen (13) probeert 91-jarige vrouw te verkrachten

Een jongen (13) heeft vorig jaar geprobeerd een vrouw (91) te verkrachten in Amsterdam. Hoewel er bloed, DNA en vingerafdrukken zijn gevonden, ontkent de jongen. Zijn vader zegt dat het om een complot gaat.

Het misdrijf gebeurde in de woning van het slachtoffer in een Amsterdams verzorgingstehuis. De jongen greep de vrouw vast, sleurde haar naar het bed en dreigde haar dood te schieten. Vervolgens scheurde hij haar kleding kapot en probeerde haar te verkrachten.

De poging mislukte, maar het slachtoffer liep wel hevige verwondingen op en voelde zich onteerd en vies. De rechtbank boog zich deze maand over de zaak en achtte de poging tot verkrachting bewezen. Desondanks heeft de jongen geen straf gekregen. Rechters willen eerst meer duidelijkheid over de persoonlijkheid en motieven van de verdachte.

Het slachtoffer kende de verdachte al enige tijd. De jongen had al eerder bij haar voor de deur gestaan, waarbij hij haar oneerbare voorstellen had gedaan. Zo zou hij gevraagd hebben of hij de vrouw naakt mocht zien. Dit voorval werd destijds gemeld bij de politie.

De jongen ontkent dat hij de vrouw ooit oneerbare voorstellen heeft gedaan, hij zou die bewuste dag Koranlessen hebben gevolgd in een moskee in het buitenland. Dit alibi wordt echter niet ondersteund.

Hirsch Ballin weigert intrekken verlof

Minister Hirsch Ballin (Justitie) negeert het pleidooi van het Burgercomité tegen Onrecht om het verlof van zware misdadigers tijdens hun gevangenschap af te schaffen.

Volgens de minister zijn de regels rond verlof al voldoende aangescherpt. Dit schrijft Hirsch Ballin in antwoord op de ‘brandbrief’ die het comité, opgericht door slachtoffers van geweldsmisdrijven, eerder dit jaar aan de minister schreef. Aanleiding vormden verkrachtingen en een moord die recent werden gepleegd door veroordeelde misdadigers tijdens hun verlof (zie beneden). ‘Dit is spelen met levens’, schreef Joost Eerdmans, die het comité aanvoert. Maar volgens de minister zijn de verlofregels aangescherpt naar aanleiding van de incidenten. Gevangenissen moeten standaard een advies aanvragen bij justitie indien zware criminelen in aanmerking komen voor verlof. Eerdmans noemt de weigering van de minister ‘cru, gezien alle commotie’.

Het Burgercomité tegen Onrecht is opgericht door ex-LPF lid Joost Eerdmans. Hoewel het onder de aandacht brengen van belangen van slachtoffers of nabestaanden een loffelijk streven is, zegt of wil het comité soms toch wel domme dingen:
Zo is te lezen op hun website: “Waarom mag de familie van een dader in de rechtszaal vlakbij hun verwante zitten maar moet de familie van slachtoffers en nabestaanden op de tribune zitten? ” dat is pertinent niet waar, er zijn geen speciale regels voor familieleden van de verdachte of van het slachtoffer. Iedere bezoeker zit ‘in de zaal’. Er zijn rechtszalen waar niet eens een balkon is, daar zit gewoon een ieder achter de verdachte en zijn raadsman op een ‘wie het eerst komt het eerst maalt basis’. Ook zegt het comité: “waarom krijgt een dader in de gevangenis eventuele nieuwe identiteitspapieren aangeboden?” Ook dat is onzin, daders krijgen geen nieuwe identiteitspapieren ‘aangeboden’. Het enige identiteitsbewijs dat ze krijgen is als bij vrijlating hun paspoort is verlopen een tijdelijk identiteitsbewijs dat hun in staat stelt de tijd tot de aanvraag van een nieuw paspoort te overbruggen omdat wettelijk gezien elke nederlander een identiteitsbewijs bij zich moet dragen. Als Eerdmans al bedoelt ‘een nieuwe identiteit’ dat komt in Nederland maar heel sporadisch voor en feitelijk alleen bij kroongetuigen.

Voorts wil het comité een paar onzinnige dingen zoals ‘daders verplicht naar foto’s van hun slachtoffers laten kijken’ Wat een onzin. Daar is geen enkel slachtoffer mee gebaat. Wat wil Eerdmans doen bij misdadigers die dan gewoon hun ogen dichtdoen? Ze met plakband opensperren? Er zijn wellicht ook daders die met plezier naar de foto’s van hun slachtoffers kijken: lustmoordenaars bijvoorbeeld. Wellicht dat iemand die veroordeeld is voor kindermisbruik ook graag een setje foto’s van zijn slachtoffertjes op zijn cel krijgt om van tijd tot tijd nog eens te bekijken. Op bevel van het Eerdmans comité te vervangen als zij na enige tijd te beduimeld en of aan elkaar geplakt zijn. Misschien zijn er ook wel slachtoffers die het helemaal niet leuk vinden als de dader foto’s van hun onder ogen krijgt.

Desalniettemin is het goed dat slachtoffers die zich stuk lopen op justitiële muren hulp krijgen

De ‘Brandbrief’ noemde de volgende voorbeelden:

  • Rahali K. (41) uit Geleen ontsnapte tijdens een proefverlof en wordt nu verdacht van de moord op José Marie Mullens
  • Een 31-jarige Utrechter verkrachtte begin november 2009 twee vrouwen gedurende zijn verlof. Hij keerde in juni niet terug van zijn proefverlof. Hij zat gevangen voor vrijheidsberoving, verduistering en bedreigingen.
  • Een 34-jarige Enschedeër gijzelde, mishandelde en verkrachtte in april 2009 een vrouw tijdens zijn onbegeleide verlof vanuit de Van der Hoevenkliniek in Utrecht. De politie was – tegen de afspraken in – niet geïnformeerd over het verlof.
  • Voorts noemde de brief Cevdet Yilmaz en Saban Baran

Makers kinderporno ongemoeid

Hoewel aanpak van kinderporno in de media goed scoort en het er inmiddels toe heeft geleid dat elke man van 40+ die alleen naar Thailand reist bij voorbaat al verdacht wordt en bij terugkeer op schiphol de douane moet laten neuzen in al zijn mediadragers zoals GSM, Fototoestel, mp3 speler en laptop, is het met de aanpak van de producenten en verspreiders van kinderporno slecht gesteld. Zij blijven nog te veel ongemoeid door capaciteitsgebrek bij de politie. De bestrijding van kinderporno blijkt voornamelijk nog beperkt tot de bezitters ervan.

Dit laatste blijkt uit het jaarverslag van het Openbaar Ministerie over 2009, dat donderdag werd gepubliceerd.

De aanpak van kinderporno heeft de laatste jaren een hogere prioriteit. Afgelopen jaar groeide het aantal rechercheonderzoeken naar kinderporno in Nederland naar 350.

Niettemin liggen er nog honderden zaken op de plank, stelt het OM. Justitie verwacht dat de intensievere aanpak dit jaar zal leiden tot een forse toename van het aantal ‘aangeleverde’ verdachten. Cijfers laten echter zien dat het aantal veroordelingen in 2009 met 235 het laagste was in de afgelopen vijf jaar.

Brandweerman gepakt voor dronkenschap, inbraak en poging tot doodslag.

De politie heeft vanmorgen twee 18-jarige mannen uit Berghem en Oss aangehouden in hun woningen. Het duo is aangehouden voor poging tot gekwalificeerde doodslag en diefstal met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebbend op 23 mei 2010.

Op die zondagavond 23 mei rond 21.30 uur werden de twee mannen op het recreatieterrein aan de Geffense Plas door een  vrouw (41) uit Oss en haar man betrapt op diefstal. De mannen sloegen op de vlucht en reden met hun auto door de toegangspoort. De vrouw die bij de poort stond, werd aangereden en raakte zwaargewond. Ze ligt nog steeds in coma in een ziekenhuis in Tilburg, haar toestand is nog steeds zeer ernstig.

De politie startte direct een zoekactie om de betrokken auto te traceren. Die werd rond 22.00 uur na een melding van een getuige gevonden op de Huisdaalsestraat in Macharen. Agenten troffen het voertuig daar aan, maar de inzittenden waren verdwenen.

De moeder van de 18-jarige verdachte uit Berghem bleek de eigenaar van de auto te zijn. Zij deed bij de politie aangifte van diefstal van de auto eerder die avond in Oss.

Bij huiszoeking vandaag in in de woningen van beide verdachten zijn zijn vijf imitatie vuurwapens, computers, telefoons, kleding en andere voorwerpen in beslag genomen. De verdachten worden inverzekering gesteld. Het rechercheonderzoek richt zich verder ook naar de rol van personen die op andere wijze betrokken zijn bij dit delict.

De verdachte uit Berghem, J.K. bleek op 28 maart ook al door de politie opgepakt te zijn voor het rijden onder invloed in een transportbusje. van de brandweer.  J.K. , lid van de vrijwillige brandweer in Berghem vertelde tijdens zijn verhoor aan de politie dat hij zaterdagnacht behoorlijk wat alcohol had genuttigd en als 112 spotter op internet zag dat er een autobrand was in Nijmegen. Hij besloot de brandweer in Nijmegen te gaan helpen.

Het lukte hem vervolgens om zonder alarm te veroorzaken een herkenbaar rood transportbusje van de brandweer te ‘lenen’, waarmee hij over de A50 richting Nijmegen reed. Bij Arnhem kwam hij erachter dat hij verkeerd zat, hij draaide om en reed via de A50 terug. Op de snelweg verloor hij echter de macht over het stuur. De auto kwam ter hoogte van Beuningen tegen de vangrail tot stilstand. De bus en de vangrail raakten beschadigd.

De Berghemnaar waarschuwde overige weggebruikers door het blauwe zwaailicht te activeren. Hij krijgt een proces-verbaal voor joyriding, het veroorzaken van een verkeersongeval, het rijden zonder geldig rijbewijs en rijden onder invloed van alcohol.