Weer vier onbevoegde hulpofficieren bij politie Noordbrabant

Bij het politiekorps Brabant Noord zijn tijdens een inventarisatie nog vierhulpofficieren van justitie ontdekt die onbevoegd werkzaamheden hebbenverricht.In april werd bekend dat er twee politiemensen zonder geldig certificaathadden opgetreden als hulpofficier. De ontdekking was aanleiding voor naderonderzoek.

Tot dusver zijn tegen twee politiemensen disciplinairemaatregelen getroffen. Het gaat om een berisping en een voorwaardelijkontslag met overplaatsing.Tegen een inspecteur (56) loopt een strafzaak omdat hij zijn certificaat zou hebben vervalst. Het korps wacht op deuitslag van nader onderzoek tot er eventueel disciplinaire maatregelen tegenhem worden genomen.De politie spreekt in de drie overige gevallen van onzorgvuldigheid enplichtsverzuim maar neemt tegen dat drietal geen maatregelen omdat er ‘geensprake was’ van bewust onbevoegd optreden.

De certificering van alle hulpofficieren in Brabant Noord is volgens een woordvoerder op dit moment oporde en er zijn extra controlemaatregelen genomen.Een hulpofficier van justitie is een politieambtenaar met een aantalbijzondere bevoegdheden die normaliter bij een officier van justitie thuishoren, zoals de inverzekeringstelling van verdachten endoorzoeking bij inbeslagname in bepaalde zaken.

Advertisements