Levenslang voor Ryan Pietersz wegens gekwalificeerde doodslag

rayan-p Ryan Pietersz (27) (foto) is door de rechtbank in Kralendijk veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het ombrengen van Marlies van der Kouwe. De rechtbank acht moord niet bewezen, maar wel een zware vorm van doodslag (gekwalificeerde doodslag). De eis van Officier van Justitie van Delft was eveneens levenslang.

De verkrachting van Van der Kouwe die het Openbaar Ministerie hem verweet, is volgens de rechtbank ook niet bewezen. Pietersz werd wel veroordeeld voor bedreiging en beroving van een andere vrouw.

De rechtbank rekent het Ryan Pietersz zwaar aan dat hij na de dood van Marlies haar tas heeft meegenomen en haar spullen aan een vriend van hem heeft gegeven om te verkopen.

Hoewel ik Pietersz elke dag van zijn straf gun, ben ik er van overtuigd dat de straf mede bepaald is door de hype rondom de verdwijning van Marlies.

Onwillekeurig vraag je je af wat nu het verschil is met de zaak van een vrouw die levend onthoofd werd en waarvoor iemand gisteren slechts 10 jaar gevangenisstraf kreeg.

In Nederland is volgens artikel 288 de maximumstraf 20 jaar of levenslang.

Voor een overzicht van gekwalificeerde doodslag, zie "Kreeg Ryan Pieters een eerlijk proces"

Kreeg Ryan Pietersz een eerlijk proces?

Officier van Justitie David van Delft
van delft2

Is Ryan Pietersz (Pieters) schuldig aan de moord op Marlies van der Kouwe? Niemand zal er aan twijfelen dat Ryan Pietersz Marlies van der Kouwe heeft omgebracht, een onnodige en laffe daad waarvoor hij gestraft dient te worden. Hij heeft ook bekend het gedaan te hebben en er is genoeg ‘ondersteunend bewijs’ dat aantoont dat hij geen ziekelijke bekenner is, zo wist hij o.a. waar het stoffelijk overschot van Marlies te vinden was.

Maar is hij – in juridische zin- schuldig aan moord: het moedwillig om het leven brengen van iemand met voorbedachte rade: Na ‘kalm en rijp beraad’ zoals dat heet. Of was het misschien toch doodslag: het moedwillig om het leven brengen van iemand zonder voorbedachte rade, zeg maar ‘in een opwelling’.

Moord is moeilijk te bewijzen, ook voor Officier van Justitie van Delft (foto) en daarom gooit hij het op ‘gekwalificeerde doodslag’ (artikel 288 WvS). Dat is het doodmaken van iemand om ontdekking van een misdrijf te voorkomen.

Voor de nabestaanden van Marlies maakt het misschien niet uit want hoe hard het ook klinkt, dood is dood, maar voor Pietersz maakt het wel zeker uit. Het verschil tussen levenslang en zeg maximaal 15 jaar. Begrijp me niet verkeerd, ik gun iemand die een weerloos slachtoffer overvalt en ombrengt een lange gevangenisstraf, maar het strafrecht kan niet zomaar willekeurig opgelegd worden.

Doodslag (art. 287 WvS)
-Max 15 jaar cel
Gekwalificeerde doodslag (art. 288 WvS)
-Max 20 jaar cel of levenslang in Nederland
-In Bonaire klaarblijkelijk levenslang
In Nederland wordt bijvoorbeel Ron Pieper Gekwalificeerde doodslag ten laste gelegd (Zie “de zegeningen van artikel 288″).

Aanklager van Delft is er van overtuigd dat het om gekwalificeerde doodslag gaat, althans, hij wil dat de rechtbank dat gelooft. Hij vindt dat net zo erg als moord en eist daarom hetzelfde als voor moord: levenslang. Voor gekwalificeerde doodslag heeft hij echter een misdrijf nodig dat Ryan Pietersz wilde verhullen: verkrachting.

Het beeld dat hij van Pietersz schetste tijdens de zitting was dan ook inktzwart en jammergenoeg her en der gelogen. De meest in het oog springende leugen was dat Ryan Pietersz twee keer eerder voor verkrachting veroordeeld was. Dat is niet waar en een aanklager zou zich moeten schamen dat te doen. Pietersz is één keer veroordeeld voor verkrachting en zelfs op die veroordeling valt af te dingen. In het tweede geval dat genoemd wordt was er zelfs geen aangifte.

Bij een rechtszaak gaat het helaas zelden om de waarheid. Het OM wil vooral scoren en het behalen van een veroordeling voor moord dan wel gekwalificeerde doodslag levert nu eenmaal meer prestige op dan een veroordeling voor doodslag. In die ‘westrijd’ veroorlooft het OM zich gewoonlijk heel wat en daarin heeft ook OvJ David van Delft een naam hoog te houden: Hij is de man die Frenky P. van de bende van Venlo voor levenslang achter de tralies kreeg en velen vragen zich af of dat wel terecht was.

Ryan’s advocaat Marga Domingo bracht er niet veel tegen in maar vroeg vrijspraak van de verkrachting (en daarmee impliciet voor gekwalificeerde doodslag). Volgens Domingo maakt het Openbaar Ministerie zich schuldig aan onsmakelijke speculaties. Op een eiland als Bonaire mist zij misschien de ervaring in grote strafzaken zoals van Delft die wel heeft. Me dunkt dat een Spong, of een Jan Heijn Kuipers gehakt gemaakt zou hebben van het voorts zwakke requisitoir van David van Delft: een getuige die zei dat ze Ryan had zien flirten met Marlies bleef onbesproken evenals de beelden van de security camera in Karel’s bar: zaken die toch aangeven dat dat bewijs niet zo sterk was.

Dan nog kun je je afvragen of het opleggen van levenslang voor een moord zoals deze – hoe erg ook- reeel is binnen een koninkrijk waar anderen soms zelfs 6 of 8 jaar hebben gekregen voor een moord. Gaat het er dan toch om dat het slachtofer een ‘macamba’ (blanke) is, zoals op Bonaire wordt gespeculeerd?

Opgelegde straffen voor gekwalificeerde doodslag in Nederland
In 2001 wordt Jan H. veroordeeld wegens gekwalificeerde doodslag op Maartje Pieck tot 18 jaar. Hij probeerde aanranding en verkrachting te verhullen. Later brengt het Hof dat terug tot 15 jaar.
In 2004 werd een man voor gekwalificeerde doodslag op een vrouw door het hof in Arnhem veroordeeld tot 8 jaar. Het te verbergen misdrijf was een overval op een tankstation (parketnummer 21-002694-03 LJN: AO3336).
In 2005 werden 7 man veroordeeld tot 6,5-8-9-10 jaar voor gekwalificeerde doodslag op de Belg Pierre Colette (31) om te verhullen dat ze zijn auto hadden gestolen (LJN: AT9905, AT9906, AT9907, AT9910, AT9912)
In 2006 worden Roberto Z. en Amitkoemar R. veroordeeld tot 16 jaar voor de gekwalificeerde doodslag op 2 prostituees in Rotterdam

Ik denk slechts ten dele, het gaat er m.i. veel meer om dat het een moord (of doodslag) betrof die zeer veel opzien deed baren en dat Van Delft, rijdend op onderbuikgevoelens hier van mening was dat hij het tij mee had voor een veroordeling voor levenslang. Of daar nu bewijs voor is doet er dan niet toe. Zou er zoveel aandacht voor de zaak geweest zijn als niet eerder Natalee Holloway op Aruba was verdwenen, of als het niet om een mooie jonge blonde apothekersassistente ging maar om een arme kreupele zwarte broodpoot? Ik betwijfel het.

Wij zullen nooit weten wat Ryan Pietersz nou precies heeft bezield om Marlies op zijn scooter te laden en naar een donkerder plek te brengen en zijn verhaal laat vele vragen onbeantwoord, maar me dunkt dat als het moord (en geen doodslag) was, dat hij dan een aannemelijker verhaal had kunnen vertellen om de moord te verhullen. Wat tegen hem pleit is dat hij verklaart heeft dat hij bang werd dat Marlies aangifte zou gaan doen. Hij verklaarde dat er toen een nieuwe worsteling is ontstaan om de tas. Hierbij zouden de twee elkaar bij de keel hebben gegrepen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat hij haar ombracht om aangifte te voorkomen, maar de officier maakte er wel uitvoerig gebruik van.

Het is te hopen dat de rechter hier het hoofd koel houdt en gewoon kijkt naar de feiten en dan Pietersz een passende straf oplegt. Bij veroordeling tot moord zie ik echter het zaad voor een hoger beroep al gezaaid en het zal het idee bij de lokale bewoners -terecht of onterecht- dat er een apart recht is voor Bonairianen en Macamba’s zal met dit proces zeker niet afgenomen zijn.

Ryan’s advocaat heeft afgelopen week na het formuleren van de eis dat Ryan Pietersz welhaast zeker in beroep zal gaan bij een uitspraak van levenslang.

Uitspraak 10 maart 2009 (Het zou levenslang worden)

Gemengde reacties op eis levenslang voor Ryan Pieters

Op Bonaire zijn de reacties op de eis van levenslang voor Ryan Pieters (Pietersz) gisteren gemengd. Er heerst tevredenheid dan wel instemming bij een deel van de bevolking, maar een groot deel van de bevolking mort dat de eis van levenslang alleen is ingegeven door het feit dat het om een Macamba (blank) meisje gaat. Zij vinden het discriminatie: zij kennen heel veel zaken die ‘veel erger’ zijn en waar de daders er met veel geringere straffen van afkwamen.

Dat moge zo zijn, maar wellicht is men voor het gemak uit het oog verloren dat Ryan al eerder schuldig is bevonden aan verkrachting van ook weer een blanke vrouw. Als ras al een rol speelt, dan is dat toch zeker ook in de daden van Ryan Pieters.

Daarbij komt dat het hier gaat om een eis. Er is nog geen straf uitgesproken (inmiddels is levenslang opgelegd).

Toch is de reactie wel enigszins begrijpelijk. In Nederland wordt er zelden levenslang gegeven voor gekwalificeerde doodslag, er zijn mensen die met veel minder zijn weggekomen. Als je je tot de antillen beperkt dan zitten daar ook langgestraften voor diverse misdrijven.

Jair Jehogenny ‘Ilo’ Leuteria, kreeg 18 jaar voor dubbele moord op Edson Sambo en Leander de Jongh. Eén van hen had hij zelfs ontvoerd om daarna te vermoorden. Hoewel het vergelijken van levensdelicten in ‘ergte’ een hachelijke zaak is, kan toch wel gezegd worden dat een dubbele moord niet minder erg is dan een enkele gekwalificeerde doodstraf. Waarom kreeg Leuteria dan ‘slechts’ 18 jaar en Ryan Pieters levenslang (de uitgesproken straf was inderdaad levenslang)? Misschien omdat Leuteria’s slachtoffers geen Macamba’s waren.

Liomar Winklaar is veroordeeld tot 24 jaar voor de dubbele moord op het Nederlandse echtpaar Ana Cristina Perret Gentil (74) en Arie Mulder (71), in Mulder’s woning op Gato. Hij en zijn zus Luvensca ‘Decca’ (destijds 17) hadden het voorzien op de jeep van de vrouw. Twee Macamba’s vermoord en duidelijk een hogere straf dan Leuteria kreeg, maar geen levenslang. Ho! Stop, wacht even. De Officier van justitie maakte duidelijk dat hij levenslang wilde eisen maar dat niet kon doen vanwege de lage leeftijd van de daders. Als Winklaar een jaar ouder was geweest had hem dus ook levenslang gewacht.

Het is afwachten wat de dader van de dubbele moord op het Nederlandse restauranthouder Pim Timmermans (59) krijgt. De verdachte, F.P. was nog maar 16 dus het zal geen levenslang worden, maar mogelijk iets vergelijkbaars met Winklaar.

Het zou ‘for sake of argument’ interessant zijn om te zien wat er zou gebeuren als een blanke nederlandse man op de antillen een Antilliaanse vrouw om zou brengen. Mij zijn geen gevallen bekend, maar het zou me niet verbazen als dat geen levenslang op zou leveren.

Nijbroek,H.A Illustratief is natuurlijk de zaak van Hugo Nijbroek (foto) die in 1993 zijn ex-vriendin Debra Williams (24) op straat in Suriname met messteken om het leven bracht en haar meen ik zelfs onthoofde. Debra was naar ik meen afkomstig van de Antillen. Hij kreeg in Suriname 16 jaar gevangenisstraf, ontsnapte uit Santo Boma en vluchtte naar Nederland. Hij richtte daar een bedrijf op en kreeg zelfs overheidscontracten. Als hij in 2006 ontmaskert wordt, zegt Nederland hem niet uit te kunnen leveren, maar na veel vieren en vijven wordt hij uiteindelijk veroordeeld in Nederland tot vijf jaar gevangenisstraf (eis 6 jaar).

Zie ook

Marlies van der Kouwe

Proces tegen Ryan Pieters


Alle artikelen over de zaak Marlies van der Kouwe

Op Bonaire is een paar uur geleden het proces tegen Ryan Pieters gestart. Pieters wordt er van beschuldigd Marlies van der Kouwe om het leven te hebben gebracht.

Het proces is uitgeweken naar het Parlementsgebouw (foto) vanwege de overweldigende belangstelling. De gewone rechtszaal was te klein.

Het proces is begonnen met het voorlezen van de aanklacht: Pieters wordt moord, verkrachting, wederrechtelijke vrijheidsberoving en diefstal ten laste gelegd.

Pieters vroeg ter zitting of de ouders van Marlies hem wilden vergeven.

Pieters heeft al bekend dat hij van der Kouwe om het leven heeft gebracht toen hij haar tas wilde stelen. Hij zou gekleed in een zwart t-shirt en een bivakmuts haar vlak bij huis hebben overvallen. Zij zou toen haar tas niet af hebben willen geven waarna hij haar op zijn scooter heeft meegenomen. Meerdere getuigen hebben verklaard dat zij een blonde vrouw bewegingloos op de scooter van P. zagen liggen.

Nee, aldus Pieters, Marlies ging onder bedreiging van een speelgoedpistool bij hem op de scooter zitten. Samen reden ze weg van de plek waar P. Marlies van haar fiets trok, nabij het Water- en Elektriciteitsbedrijf Bonaire (WEB). Op een andere plek zou zij toen opnieuw haar tas niet af hebben willen geven en hem hebben geslagen waarna hij haar ‘in een reactie’ zou hebben gewurgd.

Deze versie van het verhaal wordt door justitie echter niet geloofwaardig geacht. De officier gaat dan ook uit van moord, waarbij Pieters haar met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht, mogelijk na seksueel misbruik. Voor het seksueel misbruik is echter niet veel bewijs anders dan de verklaring van ‘Kucho’ (Siegmar Marchena) die zegt dat hij gezien heeft dat Marlies geen kleren meer droeg. Pieters zegt hiervan dat dit ingegeven is door de politie en dat Kucho daar niet was.

Het OM heeft geen bewijs dat Marlies van der Kouwe door hoofdverdachte Ryan P. is verkracht. DNA-sporen ontbreken. Dat blijkt uit het requisitoir van officier van justitie David van Delft.

Desondanks is dat een van de feiten die P. ten laste worden gelegd.

Hij is al twee keer eerder veroordeeld voor verkrachting en dus is de logische conclusie volgens Van Delft dat het P. nu ook weer te doen was om het ‘bevredigen van zijn lusten’. (Overigens is dit niet waar, hij is slechts één keer voor verkrachting veroordeeld).

Verder ging Van Delft tijdens de middagsessie van het proces vooral in op de grote impact die de ontvoering en dood van Marlies van der Kouwe hebben gehad op haar familie en de hele Bonairiaanse samenleving.

Ook besprak hij uitvoering de manier van werken van politie en justitie tijdens het onderzoek. Volgens de advocaat van P. deed de officier dat juist vanwege het gebrek aan onomstotelijk bewijs.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft geen doodsoorzaak kunnen vinden. De stoffelijke resten van Marlies waren na vier weken hitte bijna vergaan.

Van Delft omschrijft P. als een ‘recidive gevaarlijke en antisociale psychopaat’.

”Hij heeft kansen genoeg gehad en de samenleving moet nu voor eens en voor altijd tegen hem worden beschermd.” Volgens Van Delft blijkt ook uit de rapporten na psychologisch en psychiatrisch onderzoek dat P. gevaarlijk is.

Officier van justitie David van Delft heeft inmiddels levenslang geëist. Pieters zei eerder ter zitting zich bij een veroordeling tot levenslang van het leven te zullen beroven.

De rechter doet op 10 maart uitspraak.

Ryan Pieters legt verklaring af.

Ryan Pieters (Pietersz) (27), de hoofdverdachte van de moord op de Nederlandse Marlies van der Kouwe, heeft gisteren in een telefonisch interview met een ANP verslaggever van het ANP vertelt hoe hij de Marlies van der Kouwe (24) heeft omgebracht.

Ik had me die nacht verstopt bij een boom. Marlies kwam aangefietst en ik vroeg om haar tas. Die wilde ze niet geven en we hadden een woordenwisseling. Als ze haar tas had gegeven, had ze zo weg kunnen lopen want ik wou haar niks doen. Maar ze gaf haar tas niet en ik heb haar in de worsteling die ontstond gewurgd”

“Haar lichaam heb ik op mijn scooter naar de plek gebracht waar het later is gevonden.

Pieters vertelde iedere dag tot God te bidden omdat hij spijt heeft van zijn daad. Hij weet niet waarom hij Van der Kouwe heeft vermoord.

Dat is de grote vraag. Ik kende Marlies niet.”
“Ik was al vanaf 20.00 uur aan het drinken.

Op de vraag of hij ook drugs had gebruikt, antwoordde P. ontkennend.

Pieters zegt geen medeplichtige te hebben. Siegmar Marchena (19), die vastzit als medeverdachte, kent hij al van kinds af aan. Marchena zou niets met de moord te maken hebben.

Hij is niet zo slim en heeft bekend terwijl hij er niks mee te maken heeft. Ik heb zijn bekentenis gelezen. Ik denk dat de politie wil zorgen dat de rechter mij moord oplegt in plaats van doodslag.

Ryan zegt dat de berichten in de media over het hoofd dat van de romp was gescheiden, niet kloppen.

Ik heb haar niet in stukken gehakt zoals wordt geschreven. Wel heb ik met benzine uit mijn scooter geprobeerd haar lichaam te verbranden.

Er was volgens Pieters geen sprake van verkrachting.

Ze hebben DNA onder mijn nagels vandaan gehaald en daar zal uit blijken dat ik haar niet heb verkracht.

Marlies van der Kouwe verdween in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 september, nog geen 100 meter van haar huis in de wijk Hato. Een maand later werd haar lichaam zo’n 10 kilometer verderop gevonden op een verlaten terrein in de wijk Amboina. De politie en het Openbaar Ministerie op Bonaire hebben tot nu toe geen uitspraken gedaan over het onderzoek.

De rechtszaak tegen Pieters begint op 17 februari. Dan moet blijken of hij de waarheid spreekt. Ryan Pieters zit in de Bon Futuro gevangenis op Curaçao. Sinds enige tijd zit hij niet meer in volledige beperking. Hij belt dagelijks met zijn moeder.

Medeverdachte Siegmar Marchena zit gevangen in het huis van bewaring op Bonaire. Hij ontsnapte in december maar is inmiddels weer opgepakt. Ook probeerde hij al eens zelfmoord te plegen in zijn cel. De datum voor zijn rechtszaak is nog niet vastgesteld.

De advocate van Ryan Pieters, zei liever van te voren had liever van tevoren geweten geweten te hebben dat haar cliënt met de pers ging praten over zijn zaak. “Ryan komt er niet zo gunstig uit, maar het schaadt zijn zaak verder niet. En voor medeverdachte Siegmar Marchena is het alleen maar positief dat Pieters hem vrijpleit.” Volgens de raadsvrouw was Pieters erg emotioneel nadat hij in detail de gebeurtenissen rond de moord had verteld.

Officier van Justitie op Bonaire David van Delft wilde geen reactie geven op het interview met Pieters “U zult moeten wachten tot de rechtszaak. In mijn requisitoir hoort u alles.”

Siegmar Marchena ontsnapt

Siegmar Marchena
siegmar-m

Siegmar Marchena (alias ‘Kucho’) (19), een van de verdachten in de zaak rond de vermoorde Nederlandse Marlies van der Kouwe is ontsnapt uit het huis van bewaring op Bonaire.

Siegmar wist te ontsnappen samen met Rudolf (Rendolf) Engelhardt (25), die juist bekend stond als zeer vluchtgevaarlijk. Deze zware jongen bijgenaamd ‘de boeienkoning’ wist al diverse malen ontsnappen. Marchena. is niet de hoofdverdachte. Dat is Ryan P. (27), die heeft bekend de 24-jarige vrouw om het leven te hebben gebracht. Hij zit in de gevangenis Bon Futuro op Curaçao. De rol van M. in deze zaak in nog altijd onduidelijk.

Siegmar en de mede-gedetineerde zaten in aparte cellen en hebben ieders hun tralies doorgezaagd. Daarna hebben ze gezamenlijk andere tralies doorgezaagd. Mogelijk hadden ze de beschikking over gereedschap omdat de gevangenis juist is verbouwd en de gevangenen daarbij hielpen. De ontsnapping werd zondagmorgen (09.40 uur lokale tijd) ontdekt, nadat bij een laatste controle zaterdagavond 11 uur nog was vastgesteld dat alle gedetineerden op hun cel zaten. Volgens ingewijde bronnen waren Marchena en zijn medegevangene al buiten de gevangenis gesignaleerd vóórdat de gevangenis het zelf merkte. Er werd pas in de cellen gekeken nadat verontruste mensen hadden gebeld.

De gevangenis was juist na de renovatie 4 dagen geleden weer geopend door minister Hirsch Ballin en staat onder Nederlands bewind. De gevangenen werden sinds kort juist bewaakt door Nederlands personeel uit angst voor ontsnappingen.

Alle artikelen over Marlies

‘Ik ga die body wegmaken’

Uit informatie van Aimed Ayubi, verslaggever te Bonaire lijkt naar voren te komen dat Marlies van der Kouwe tijdens de worsteling met haar hoofd tegen een steen is gekomen en toen bewusteloos is geraakt. Ryan Pieters heeft daarop het lichaam verborgen en heeft bij het benzinestation waar zijn broer werkt een jerrycan benzine gokocht.

Zijn vriend Siegmar Marchena (alias Kucho), die tegen Ryan op zou kijken, heeft hem toen beloofd de sporen op te ruimen. Hij heeft toen eerst haar spullen verbrand en daarna getracht het lichaam van Marlies te verbranden.

Kucho kwam in beeld omdat de politie middels een ingehuurd beveiligingsbedrijf Ryan Pieters een mobile telefoon in handen speelde: Een vrouwelijke bewaarder wekte zijn vertrouwen en zei dat hij haar GSM wel mocht lenen. Denkende dat hij veilig was, belde Ryan met 3 personen: zijn moeder, zijn achternicht Rayen Trinidat en deze Kucho. Het beveiligingsbedrijf was ingehuurd om Ryan te bewaken toen hij op het politiebureau in Rincon gevangen zat.

Zelfmoordpoging 2e verdachte zaak Marlies

Alle artikelen over Marlies

marlies-Foto-tas Siegmar Marchena, de tweede verdachte in de zaak rondom de dood van Marlies van der Kouwe heeft geprobeerd zich in zijn cel van het leven te beroven. Hij heeft geprobeerd zich op te hangen maar dit werd bijtijds ontdekt en hij werd losgesneden. Siegmar heeft gedeeltelijk bekend dat hij geholpen heeft bij het opruimen van sporen na de dood van Marlies. Zo zou hij ondermeer kleding en haar tas hebben verbrand.

Met de nu bevestigde bekentenis van hoofdverdachte Ryan Pieters is de zaak nog niet rond. De politie gelooft zijn verhaal van een uit de hand gelopen tasjesroof namelijk niet helemaal, maar gaat nog steeds uit van een ernstig zedenmisdrijf. In dit opzicht is de getuigenis van Siegmar erg belangrijk. Ryan’s verleden van 2 verkrachtingen en vrijheidsberovingen speelt hierbij zeker een rol.

In het Nederlands rechtsstelsel zou iemand als Ryan waarschijnlijk TBS hebben gehad. Op de Antillen bestaat dat systeem niet.

Het lichaam van Marlies is afgelopen woensdag (eergisteren) naar Nederland gevlogen waar het door het NFI verder onderzocht zal worden. Hierbij zal ook zeker gelet worden op sporen van een zedenmisdrijf.

Op Bonaire gaan inmiddels geruchten dat verschillende delen van Marlies’ stoffelijke resten verspreid over het eiland zijn gevonden. Of dit waar is en of het dan met opzet is gedaan of -hoe luguber ook- het gevolg van wilde honden in de buurt, is niet bekend.

marlies-herdenking Gisteren is op Bonaire een herdenkingsbijeenkomst voor Marlies gehouden. Vele eilandbewoners maar ook hoogwaardigheidsbekleders kwamen naar de bijeenkomst waar onder andere Marlies moeder en haar zusje Nienke (video) spraken. De tocht eindigde bij het Water en Energie bedrijf aan de Kaya Gobernador N Debrot, waar Marlies van haar fiets werd gesleurd.

Bekentenis Ryan Pieters bevestigd

Officier van justitie David van Delft heeft vanmiddag (lokale tijd) op Bonaire erkend dat Ryan Pieters, de hoofdverdachte in de moordzaak Marlies van der Kouwe, een bekentenis heeft afgelegd.

Tegelijkertijd vroeg hij de pers geduld omdat het onderzoek nog in volle gang is. “We zijn nog niet zo ver. Zorgvuldig en planmatig onderzoek kost nu enmaal tijd. Ik vraag u: laat het Openbaar Ministerie en recherche hun werk afmaken.”

Mr. David van Delft gaf ook aan dat hij weet op welk moment Marlies is overleden, dat hij het graag zou vertellen, vooral met het oog op de familie, maar dat dat onderzoektechnisch gezien niet kan.

Kenneth M vrijgelaten in zaak Marlies

vindplaatsmarlies2 Kenneth M, de laatst gearresteerde verdachte in de zaak Marlies van der Kouwe is gisteren (22-10-2008) op Bonaire vrijgelaten.

Politiewoordvoerder Lopez heeft dat woensdag op de Bonairiaanse televisie bevestigd.

M. werd maandag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering van Marlies van der Kouwe. De politie deed huiszoekingen bij M. en zijn vriendin en zou onder meer kleding in beslag hebben genomen.

Twee verdachten zitten nog in voorarrest. Ryan Pieters zit in de gevangenis op Curacao, Siegmar Marchena op Bonaire. Ryan heeft volgens zijn moeder bekend dat hij Marlies heeft gewurgd. Wat de rol van Siegmar is, is nog onduidelijk. Eerder werd hij verdacht van hulp bij het dumpen van het lichaam van Marlies. Ryan zou nu echter (volgens zijn moeder) hebben gezegd dat hij alles alleen heeft gedaan. Ook gaf zij aan dat het nichtje van Ryan iets geweten heeft.

De politie heeft de gisteren bekend geworden bekentenis van Ryan Pieters nog altijd niet bevestigd. Het wordt hiermee toch wel een hele vreemde zaak. In een zaak als deze zou je verwachten dat de politie graag met de primeur had willen komen. Nu heeft de moeder dat gedaan. Dat geeft reden tot speculatie.