Moordzaak Jesse Dingemans moet over | Hoge Raad vernietigt Vonnis

De Hoge Raad heeft beslist dat de zaak rond de dood van Jesse Dingemans (8) in Hoogerheide nog een keer voor de rechter komt.
Jesse werd op 1 december 2006 in zijn klaslokaal op school doodgestoken. De verdachte, Julien Constanza, kreeg van de rechtbank twaalf jaar celstraf en tbs voor doodslag, maar in hoger beroep legde het gerechtshof in Den Bosch hem vorig jaar levenslang op voor moord. Julien Constanza ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad.

Advocaat-generaal mr. N. Jörg heeft op 21 april 2009 de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch te vernietigen en de zaak te verwijzen naar een ander hof om de zaak opnieuw te behandelen.

De reden hiervoor is dat de Hoge Raad vindt dat bij de berechting in hoger beroep het recht van Julien Constanza op een eerlijk proces (zoals bedoeld in art. 6 van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)) is geschonden. Zijn advocaten stellen onder meer dat het hof niet zonder nader onderzoek had mogen aannemen dat de verdachte afstand heeft gedaan van zijn recht op rechtsbijstand.
De achtergrond hiervan is dat Julien Constanza zijn advocaten ontslagen heeft en zich in hogerberoep zelf verdedigd heeft. Dat is toegestaan, maar dan moet de rechter er op toezien op het feit dat  de verdachte de informatie wordt gegeven die hij nodig heeft voor zijn verdediging.

In de  zaak van Julien Constanza vondt de Hoge Raad dat er veel op het spel stond voor de verdachte en dat het een juridisch ingewikkelde zaak was. De Hoge Raad vindt daarom dat het Hof diepgaand had moeten onderzoeken of Julien Constanza bewust afstand van rechtsbijstand deed. Het hof had hem daarbij in overweging moeten geven zich nader te beraden over zijn keuze, zonodig na schorsing van de behandeling en in overleg met de aan hem toegevoegde raadsman.

De Hoge Raad vind dat het Hof er geen blijk van heeft gegeven dat het de motieven van Julien Constanza voor zijn keuze heeft onderzocht hoewel aanwijzingen bestonden dat hij de reikwijdte daarvan niet ten volle overzag. Evenmin blijkt volgens de Hoge Raad, dat het hof Julien Constanza op cruciale momenten, bijvoorbeeld na het requisitoir van de advocaat-generaal die moord bewezen achtte en de mogelijkheid van levenslange gevangenisstraf noemde, heeft gewezen op de mogelijke  gevolgen van zijn weigering zich door een advocaat te laten bijstaan. Dat betekent dat de uitspraak van het hof niet in stand kan blijven.

De Hoge Raad heeft dat vonnis dus nu vernietigd.

Eenvoudiger gezegd, De Hoge Raad vindt dat toen Julien Constanza besloot zichzelf te verdedigen, Het Hof niet genoeg heeft gedaan om te kijken of hij  daarvan de gevolgen overzag en het Hof heeft hem daar ook niet voldoende op gewezen.

Julien Constanza had achtereenvolgens als advocaat:

 • Henk van Asselt (stond Constanza bij vlak na zijn arrestatie)
 • Gerard Spong (vertegenwoordigde Constanza vanaf enkele weken ná zijn arrestatie tot ná het vonnis in eerste aanleg, tekende nog wel beroep aan voor Constanza)
 • Ronald Drenth (toegewezen door het Hof, ontslagen januari 2008 wilde zelf ook al de verdediging neerleggen)
 • Henk van Dijk (toegewezen door het Hof, Constanza stond hem niet toe de verdediging te voeren. Van Dijk zat wél in de zaal tijdens de behandeling van het hoger beroep, maar als toehoorder. Van Dijk tekende wél de cassatie aan)

Hij heeft die allemaal ontslagen dan wel afgezien van hun diensten. Nu wordt hij vertegenwoordigd door Benno de Boer.

Update 30 juni 2010: Het nieuwe proces is begonnen

Geen gratie voor Hans Zegers

Hans Zegers krijgt geen gratie. Het advocatenkantoor Spong advocaten heeft dat vandaag laten weten. Zeegers werd in Thailand veroordeeld tot veertig jaar gevangenisstraf wegens drugssmokkel, de Nederlandse rechter zette na overdracht aan Nederland de Thaise straf vorig jaar om in twaalf jaar cel, waarvan Zegers ongeveer de helft al had uitgezeten.

Zegers zat jarenlang in Thailand vast wegens drugssmokkel. Hij werd in november 2002 op het internationale vliegveld van Bangkok opgepakt met 6800 amfetaminepillen op zak. Een Thaise rechtbank veroordeelde hem aanvankelijk tot levenslang. Later is dat omgezet naar veertig jaar.

Zegers heeft altijd gesteld onder bedreiging tot zijn daad te zijn gekomen. Twee mannen, van wie een met een revolver, zouden hem hebben gezegd dat zijn broer en vrouw iets zou overkomen als hij niet zou meewerken.

Het ministerie van Justitie heeft Zegers laten weten dat Thailand er van op aan moet kunnen dat Nederland zich houdt aan afspraken die de landen met elkaar hebben gemaakt over de uitlevering van Nederlandse gevangenen, aldus Justitie. Dat betekent onder meer dat overgedragen gevangenen niet meteen worden vrijgelaten, maar hun straf uitzitten.

Verder zijn er geen bijzondere omstandigheden waardoor Zegers gratie kan worden verleend, aldus Justitie. Ook zijn slechte gezondheid is daarvoor geen reden, omdat de zorg in de Nederlandse gevangenissen -volgens justitie- goed is.

OM: Vegan streaker langer vast

Peter Janssen (24), beter bekend als de vegan streaker, blijft volgens een woordvoerder van het OM, nog tot zondag in voorlopige hechtenis als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. De onderzoeksrechter toetst morgen of justitie juist heeft gehandeld door de verdachte van het beramen van een aanslag op de koningin in verzekering te stellen.

Hiermee krijgt het OM nog drie dagen de beschikking over de verdachte. In die tijd doet justitie nader onderzoek naar de beschuldiging die een getuige tegen Janssen heeft geuit. Mocht justitie onvoldoende bewijs voor de stelling vinden, dan wordt Janssen mogelijk zondag vrijgelaten. Wordt er meer bewijs gevonden, dan wil justitie hem langer vasthouden en wordt hij voor de onderzoeksrechter geleid. Die moet dan beslissen of de man nog twee weken langer mag worden vastgehouden.

Volgens advocaat Gerard Spong berust de verdenking enkel op de verklaring van Naomi van der P. (19), de voormalig medeverdachte van Janssen in de nertsen-actie Zeeuwse Stavenisse op 15 maart. Naomi van der P. is tevens de ex-vriendin van Janssen. Zij heeft op 6 en 8 juli getuigd.

We zullen maar aannemen dat de arrestatie een beetje een wissel heeft getrokken op de relatie.

Update 25 juli 2009: De Vegan streaker werd vandaag vrijgelaten en gaat een schadeclaim indienen. De Ex-vriendin zou mogelijk níet Naomi van der P. zijn maar een ander.
Update 26 mei 2010: Tegen Peter Janssen (nu 24) en (ex) vriendin Naomi van der P. (nu 21) werd vandaag 18 maanden cel geëist waarvan 6 maanden voorwaardelijk met 22n proeftijd van 3 jaar. Justitie ziet de kans op herhaling groot omdat Janssen een Asperger persoonlijkheid zou hebben (dat daarmee de kans op herhaling groter wordt is onzin).
Namens de nertsenfokker (Lyon Walhout) werd een schadevergoeding gevraagd van ruim 4,5 ton, vooral voor het mislopen van inkomsten omdat fokdieren onbruikbaar waren geworden door de stress die ze opliepen door de plotselinge vrijheid. De officier ging niet verder dan ruim 30.000 euro voor direct geleden schade.De uitspraak is op 9 juni.

Vegan streaker verdacht van voorbereiden aanslag op de koningin

Koningin, ook dol op dieren
koningin-hondje
Vegan streaker, dol op dieren
veganstreaker

Peter Janssen (24) de ‘vegan streaker’ die 7 april dit jaar werd opgepakt wegens het vrijlaten van 2500 nertsen bij een fokkerij in Zeeland, wordt nu ook verdacht van het willen plegen van een aanslag op de koningin omdat zij bont draagt. Janssen was 30 Juni weer vrijgelaten ‘wegens familieomstandigheden’ maar is gisteren weer gearresteerd bij zijn moeder thuis in Vught. Bij de doorzoeking van twee woningen in Vught en Wissekerke (Noord-Beveland) zijn twee computers in beslag genomen.

Volgens zijn advocaat Gerard Spong, is er geen sprake van een redelijke verdenking, o.a. omdat er bij huiszoeking geen enkel bewijs daarvoor is gevonden, ook geen vuurwapen. De verdenking berust slechts op één valse anonieme tip.

Klaarblijkelijk is dat tegenwoordig genoeg om iemand te arresteren. Het OM gaf ook aan nog geen bewijs te hebben om tot een voorgeleiding te komen.

Behalve voor het vrijlaten van de nertsen wordt Janssen tevens verdacht van brandstichting bij een slagerij in zijn vroegere woonplaats Vught. Daarvoor kan justitie hem vervolgen wegens poging tot doodslag.

 

Zie ook: Pamela Anderson schrijft brief aan koningin

Vegan Streaker in natuurlijke omgeving

Uitspraak in cassatie zaak Frans van Anraat | Vonnis houdt stand

frans_van_anraat De Hoge Raad heeft vandaag de veroordeling van Frans van Anraat (66) bevestigd. Wel bracht zij de straf terug tot 16,5 jaar. Zakenman Frans Cornelis Adrianus van Anraat tekende beroep in cassatie aan tegen zijn veroordeling tot zeventien jaar gevangenisstraf, wegens zijn grootschalige leveranties van gronstoffen voor mosterdgas aan Irak, ten tijde van het regime van Saddam Hoessein.

Volgens rechtbank en hof heeft Van Anraat daarmee oorlogswetten geschonden. Van Anraat’s advocaat Gerard Spong heeft in cassatie onder meer opgeworpen dat de Nederlandse rechter geen rechtsmacht heeft om daarover te oordelen. Een aantal slachtoffers heeft zich tot de Hoge Raad gewend omdat zij geen schadevergoeding toegekend hebben gekregen. Ten onrechte, menen zij.

De veroordeling van Van Anraat is natuurlijk hypocrisie ten top. Amerika heeft jarenlang wapens aan Irak geleverd, niet eens grondstoffen maar wapens en gooit nu Irak vol met verarmd Plutonium maar wij onthalen de president van Amerika alsof het de kerstman is maar van Anraat moet de bak in. Heel raar.

Onder verantwoording van de Amsterdamse milieuwethouder Marijke Vos dumpt in 2006 gifschip Proba Koala duizenden tonnen zwaar giftig afval in Ivoorkust. Marijke Vos zit nog steeds op haar plek, maar van Anraath moet hangen

Zie ook AIVD laat van Anraat vallen

De zaak Holloway 4 jaar verder

Natalee Holloway
holloway_natalee_new2

De Amerikaanse Natalee Holloway verdween 4 jaar geleden op Aruba. Hoofdverdachte was al snel Joran van der Sloot.
Voor hen die het allemaal kwijt zijn, hier nog even de namen van de belangrijkste spelers in de Natalee zaak:
Natalee Ann Holloway (18) (foto): samen met schoolkinderen op Aruba voor een trip, allen uit Mountain Brook Alabama.
Joran Van der Sloot: Hoofdverdachte in het verdwijningsverhaal. Verguist na een uitzending van Peter de Vries, 3 februari 2008.
Deepak Kalpoe, (21): voormalig bewoner uit Suriname, woont op Aruba. Was tijdens de verdwijning werkzaam in een Internet Cafe. verdachte in de verdwijningszaak.
Satish Kalpoe (18): voormalig bewoner uit Suriname, broer van Deepak. Ook verdachte in deze zaak.
Paulus Van der Sloot: voormalig advocaat, in opleiding tot rechter en part-time leraar in strafrecht op de lokale universiteit. Vader van hoofdverdachte Joran van der Sloot. Zou in het casino naast Natalee hebben gezeten, maar de complete set foto’s laat duidelijk zien dat hij dat niet was. Paul van der Sloot komt begin 2010 te overlijden aan een hartaanval.

Joran en de Kalpoe broers
joran-kalpoe

Dave Holloway (48): Natalee’s vader
Beth Twitty (45): Natalees moeder. Inmiddels gescheiden van Jug Twitty zou zij nu een relatie hebben met John Ramsey, vader van het vermoorde kindsterretje Joan Bennet Ramsey.
Jug Twitty (49): Stiefvader van Natalee en (was) getrouwd met Beth Twitty
Robin Holloway (40): stiefmoeder van Natalee en getrouwd met Dave Holloway
Linda Allison: Natalee’s tante en zuster van Dave Holloway. Bij tijd en wijle woordvoerster van de familie en betrokken bij het onderzoek door Equusearch.
Marcia (Allan) Twitty: Natalee’s tante, schoonzus van Beth. Graag geziene gast in interviews over de zaak.
Thomas & Hunter Twitty (23-4-87): tweelingen, Natalee’s neven, zoons van Marcia en Tom Twitty. Zaten eveneens op Mountain Brooke HighSchool en waren samen met Natalee op Aruba. In sommige theorieen worden zij genoemd als beoogde slachtoffers van een Aruba ontvoering ivm beweerde witwas praktijken van de Twitty’s voor Nicaraguaanse criminelen.
Art Wood, ex- geheim agent. Deed onderzoek op Aruba als lid van Jossy Mansoers team. Beschuldigd de Nederlandse autoriteiten van een cover-up.
Harold Copus, EX-FBI agent, zat achter Deepak Kalpoe aan.
T. J. Ward, ex-FBI agent en privé detective , was gehuurd door de Holloway familie om de verdwijning te onderzoeken.
Jan van der Straaten: Voormalig hoofd van politie op Aruba. Hoofd van het onderzoeksteam. Vriend van Paulus van der Sloot. Zou ten tijde van de huiszoeking bij van der Sloot open hebben gedaan en de uitvoering hebben beperkt.

Jan van der Straaten
hans mos
Hans Mos

Karin P.J. Janssen: Officier van Justitie in de Natalee Holloway verdwijning. Kwam in aanvaring met Croes en moest het veld ruimen. Jannsen werd in 2005 gekozen tot ‘Woman of the year’ op Aruba. Bekende uitspraken:
“You know, you keep acting like this, Mr. Twitty, we’re going to quit.’ ~ 28-8-05
“We can’t book people when we want… (like) a bunch of cowboys.” 3-6-05
Hans Mos: Arubaanse Officier van Justitie. Opvolger van Janssen. Inmiddels ook vertrekkende.

Anita Van der Sloot: art/drama lerares op de AIS. Moeder van Joran van der Sloot.
Dr. Phil: vervalste een bandje met een gesprek met de Kalpoe broers en werd door hun aangeklaagd.
Nadira Rameriz: Moeder van de Kalpoe broers.
Steve Croes: voormalig DJ op de boot ‘Tatoo’, werkt nu bij Carlos’n Charlies. Steve heeft de valse alibi’s van alle drie de verdachten ge-support.
Ruben Tappenberg: Woordvoerder van de Arubaanse regering. Door Wood beschuldigt als deel van de samenzwering. Bekritiseerde de oproep van Bob Riley om Aruba te boycotten.
Rudy Croes, Minister van Justitie op Aruba
Freddy Arambatzis-Zedan: Vriend en buren van Joran en was te gast die bewuste nacht in het van der Sloot huis.
Lorenzo Van Rijn: Genoemd als stiefkind van van der Sloot en als halfbroer van Joran, verdacht van drugszaken. Genoemd als zijnde ‘Daury’, de persoon die Joran geholpen zou hebben het lijk van Natalee op zee overboord te zetten.
Daury Rodriguez: Dit zou de genoemde Daury zijn die Joran zou hebben geholpen met het overboord zetten van Natalee. Van enige betrokkenheid van deze Daury is echter niets gebleken.
Antonio Carlo: Voormalig advocaat van Joran. Had om een gesprek met Karin Jansen gevraagd, omdat hij ‘zijn geweten wilde ontlasten’. In het geheime onderhoud zou hij Janssen hebben verteld dat Joran een belangrijke rol heeft gespeeld bij de verdwijning van Natalee, maar dat het aan justitie was om voldoende bewijs te verzamelen.
Tim Miller: Onderzoeker naar het verdwenen lichaam op en rondom Aruba, met gespecialiseeerd materiaal.
Valentijn Van der Sloot: Jongere broer van Joran. Hield een blog bij met verwijzingen naar de zaak.
Geoffrey van Cromvoirt: 19 oud inwoner van Aruba,opgepakt op April 15, 2006 omdat er gezegd werd dat hij meer van de zaak wist. Zoon van Wilhelm van Cromvoirt.
Wilhelm Bernardus Henricus van Cromvoirt: Vader van Geoffrey. Eigenaar van VCB securities dat onder andere security personeel leverde aan hotels en beveiligingsapparatuur leverde. VCB (Video Camera Bewaking) leverde ook het ‘Visibility team’ enn aan de politie gelieerd privé beveiligingsteam dat op de stranden patrouilleert. Zowel Geoffrey van Cromvoirt als Michael Dompig zouden in dat team gezeten hebben.

Rosmarie Arnold
Rosemary Arnold
Arleen Ellis Schipper
Arleen Ellis Schipper
Arjan Wezel
Arjan Wezel
’I have a plan so cunning you could put a tail on it and call it a Weasel’
Mammana
Joe Mammama

Joe Tacopina: Een Amerikaanse advocaat , die tot de dag van vandaag alle honeurs waarneemt voor vader en zoon van der Sloot.
Rosemary Arnold: rechterhand van Joe Tacopina.
Arjan Debie:
Advocaat van Joran.
Richie Koch: Advocaat van Joran.
Ruud Offringa: Advocaat van Deepak
Rudy Oomen: Advocaat van Deepak
Arly Swaen: Advocaat van Paul van der Sloot
Guido Wever: In mei 2006 (hij was toen 19) in Utrecht gearresteerd op verdenking van medeplegen van mishandeling, ontvoering en moord. Aruba verzocht om zijn uitlevering. Wever was leerling-croupier in het casino van het hotel waar Holloway tijdens haar verblijf op Aruba logeerde. Op 29 mei 2005, de avond voor haar verdwijning, was hij aan het werk. Na Holloway’s verdwijning is Wever vijf keer gehoord als getuige.
Zijn arrestatie volgde op belastende verklaringen die verschillende oud-collega’s van het casino in februari over Wever hebben afgelegd: Hij was de dag na Holloway’s verdwijning ‘zorgelijk’ op het werk verscheen en hield vlak daarna enkele dagen ‘eerder op met zijn werk dan was gepland’. Ook herinnerden getuigen 8 maanden na dato zich plotseling dat Wever de dag na Natalee’s verdwijning met zeer diepe schrammen had rondgelopen. Met hulp van Gerard Spong werd Wever echter 3 dagen vrijgelaten en hoewel hij ‘verdachte bleef’, heeft justitie nooit meer enige interesse in hem getoond. Spong noemde onder andere dat Wever homoseksueel was en dat mede daarom zijn deelname in een moord na verkrachting van Holloway wel wat ver gezocht was. Boze tongen beweren dat Natalee is verbrand in het Crematorium dat Guido’s moeder Yolanda op Aruba zou runnen.
Lt Roy Tromp Lid van de Arubaanse recherche en aanvankelijk hoofdonderzoeker naar de verdwijning van Natalee.
Gerald Dompig: Voormalig politiecommissaris op Aruba. Stelde openlijk dat Joran misschien onschuldig was en dat Natalee aan een drugs overdosis was overleden. Hij werd beschuldigd van incompetentie. Zou de zwager van Boeti Naar zijn en volgens gerucht de oom van de Kalpoe broers. In een interview met o.a. filmmaker Gielen te kennen dat hij door de FBI was gedwarsboomd in zijn onderzoek. Zo werd hij niet in staat gesteld de financiële relaties van de directe familie van Holloway te onderzoeken.
Michael Dompig: zoon van voormalig politiecommissaris op Aruba. Werd in 2006 twee maal ondervraagd als getuige, vlak na de arrestatie van Van Cromvoirt. Zei in een interview met Fox News onder meer zei dat de familie Holloway zijn vader in een kwaad daglicht stelt. Kende Geoffrey van Cromvoirt via het ‘visibility team’
Xavier ‘Boeti’ Naar: Strandzwerver, ex veroordeelde, drug dealer? Zwager van Gerald Dompig. Zou samen met Dennis Jacobs (van de narcotica politie), Karin Janssen geholpen hebben twee security guards -Abraham Jones (28) en Mickey John (30) – te beschuldigen. Boeti zou in een tent op het strand wonen, in de buurt waar Natalee is verdwenen. Oktober 2008 leidt een inbeslagname van 10 kilo cocaine naar Boeti Naar.
Patrick van der Eem: won het vertrouwen van Joran in een periode van 2 maanden, Schakelde Peter de Vries in om een bekentenis van Joran los te peuteren. Schreef een boek over de zaak. Later veroordeeld voor mishandeling van zijn vriendin. Raakte zijn Pirtel franchise kwijt. Werd voorts gearresteerd en veroordeeld op Aruba voor poging tot diefstal en bedreigin.
Poentje Castro: Arubaanse journalist van Un dia den bida. Nam bij een gesprek met Patrick van der Eem een passage op waarin van der Eem gezegd zou hebben te weten wie Natalee in zee had gegooid. Zou daarop bedreigd zijn door van der Eem.
Jossy Mehsen Mansur, (75): Arubaans zakenman, Libanees van origine. Editor van Diario in Aruba. Beschuldigd van smokkel en witwassen. Ontwikkelde zijn eigen visie op de verdwijning van Natalee en stelde een onderzoeksteam samen. Vaak geinterviewd op Fox news en CNN Headline News. Zijn drijfveren zouden in een conflict met de Arubaanse overheid liggen.
Bob Riley: Gouverneur van Alabama die opriep om Aruba te boycotten.
Elgin Zeppenfeldt: advocaat van de Deepak broers in hun civiele proces tegen Beth Holloway en Dr. Phil
Arlene Ellis Schipper: Woordvoerster voor Justitie op Aruba. Volgens geruchten een nicht van Guido Wever.
Arjan Wezel: On line pokermaatje van Joran die zijn naam volledig eer aan doet door Joran met Peter in de val te lokken wat betreft de beweerde levering van Thaise prostituees in 2008. Of hier nu echt strafbare feiten zijn gepleegd door Joran blijft onduidelijk. Het lijkt er meer op dat het Wezel was die de uitlokking deed en dat is wel strafbaar.
Celeste Prince: Zelfverklaarde vriendin van Joran die in November 2008 na de ‘Joran in de Thaise vrouwenhandel’ uitzending van de Vries plots met bezwarende verklaringen over Joran kwam die zij zich ‘nu pas’ herinnerde.
Murphy Jenkins: Het alias dat van der Sloot gebruikte in zijn dealings met Arjan ‘what’s in a name’ Wezel.
Joe Mammana: zakenman uit Philedelphia die 100.000 USD beloning uitloofde in de Natalee Holloway zaak. Volgens sommigen een filantroop, volgens anderen een crimineel die gevangen heeft gezeten voor fraude, zware mishandeling, drugs, autodiefstal en identiteitsdiefstal.
Peter de Vries: Misdaadverslaggever, claimde de zaak ‘opgelost’ te hebben, maar tot meer dan een hetze tegen Joran van der Sloot heeft het niet geleid. Liet veel losse eindjes. Checkte o.a. niet de telefoon bij het Hotel en ging niet in op de vragen rondom de aankjomst van Beth Holloway in Aruba.
Renée Gielen: Filmmaakster op Curaçao die in de documentaire ‘Natalee, the unrevealed Time Lines’ de ‘andere kant’ van de zaak belicht. Zij gaat met name in op een aantal verdachte zaken rondom de moeder van Natalee. Volgens haar wilde Natalee niet naar huis en was Beth al veel eerder op Aruba, met posters, om met Natalee te praten.

De zaak 5 jaar verder

In een interview met Jaap Amesz vertelde Joran dat Natalee van een balkon gevallen was en dat hij en een vriend haar in Bubaliplas hadden gedumpt.

Op de kop af 5 jaar na Natalee’s dood, kwam de peruaanse Stephany Tatiana Flores Ramirez om het leven op Joran’s hotelkamer in Lima. Luttele dagen later werd Joran in Chili gearresteerd.

Update: 12 januari 2012:
Natalee Holloway is officieel dood verklaard

  Uitspraak Hoge Raad gunstig voor Wilders

  De uitspraak die de Hoge Raad  vandaag heeft gedaan in de zaak van een man die eerder veroordeeld was voor het ophangen van een beldigende poster, is gunstig voor Geert Wilders: De rechter die er uiteindelijk over moet oordelen of Geert Wilders heeft aangezet tot haat en tot discriminatie en of hij moslims heeft beledigd, zal zich moeten afvragen of zijn uitlatingen ”onmiskenbaar” gaan over een bepaalde groep mensen.

  Volgens de Hoge Raad is het niet voldoende voor een veroordeling als iemand zich beledigend uitlaat over een godsdienst, ook niet als de volgelingen zich daardoor beledigd voelen. ”De uitlating moet onmiskenbaar betrekking hebben op een bepaalde groep mensen die zich door hun godsdienst onderscheiden van anderen”, stelt de Hoge Raad. De raad sprak daarom een man vrij die in november 2004 een poster voor zijn raam had gehangen met daarop de tekst: Stop het gezwel dat islam heet. De man was eerder veroordeeld door de rechtbank en het gerechtshof in Den Bosch.

  In de zaak van deze man ging het niet om aanzetten tot haat of tot discriminatie, maar alleen om belediging van een groep mensen om hun godsdienst of levensovertuiging, benadrukt de Hoge Raad. In feite zegt de Hoge Raad dat de Islam een kankergezwel noemen niet strafbaar volgens artikel 137c, omdat het slaat op het geloof en niet op de gelovigen.

  Bij Tweede Kamerlid en PVV-voorman Geert Wilders is beledigen van een groep mensen een van de zaken waarvoor hij wordt vervolgd.

  Wilders moet voor de rechter komen wegens uitlatingen die hij de afgelopen jaren heeft gedaan over de islam en moslims. Aanvankelijk wilde het Openbaar Ministerie in Amsterdam hem daarvoor niet strafrechtelijk aanpakken, omdat zijn uitspraken niet strafbaar zouden zijn.

  Personen en instellingen die aangifte tegen Wilders hadden gedaan, waren het daarmee niet eens en beklaagden zich bij het gerechtshof. Vooral advocaat Gerard Spong zette zich daarvoor in. Het Hof bepaalde onlangs dat toch het oordeel van een rechter gewenst is. Wanneer de zaak-Wilders voor de rechter komt, is nog niet bekend.

  Zie ook: Hoge Raad heeft gelijk: wij buigen niet voor Allah

  Kreeg Ryan Pietersz een eerlijk proces?

  Officier van Justitie David van Delft
  van delft2

  Is Ryan Pietersz (Pieters) schuldig aan de moord op Marlies van der Kouwe? Niemand zal er aan twijfelen dat Ryan Pietersz Marlies van der Kouwe heeft omgebracht, een onnodige en laffe daad waarvoor hij gestraft dient te worden. Hij heeft ook bekend het gedaan te hebben en er is genoeg ‘ondersteunend bewijs’ dat aantoont dat hij geen ziekelijke bekenner is, zo wist hij o.a. waar het stoffelijk overschot van Marlies te vinden was.

  Maar is hij – in juridische zin- schuldig aan moord: het moedwillig om het leven brengen van iemand met voorbedachte rade: Na ‘kalm en rijp beraad’ zoals dat heet. Of was het misschien toch doodslag: het moedwillig om het leven brengen van iemand zonder voorbedachte rade, zeg maar ‘in een opwelling’.

  Moord is moeilijk te bewijzen, ook voor Officier van Justitie van Delft (foto) en daarom gooit hij het op ‘gekwalificeerde doodslag’ (artikel 288 WvS). Dat is het doodmaken van iemand om ontdekking van een misdrijf te voorkomen.

  Voor de nabestaanden van Marlies maakt het misschien niet uit want hoe hard het ook klinkt, dood is dood, maar voor Pietersz maakt het wel zeker uit. Het verschil tussen levenslang en zeg maximaal 15 jaar. Begrijp me niet verkeerd, ik gun iemand die een weerloos slachtoffer overvalt en ombrengt een lange gevangenisstraf, maar het strafrecht kan niet zomaar willekeurig opgelegd worden.

  Doodslag (art. 287 WvS)
  -Max 15 jaar cel
  Gekwalificeerde doodslag (art. 288 WvS)
  -Max 20 jaar cel of levenslang in Nederland
  -In Bonaire klaarblijkelijk levenslang
  In Nederland wordt bijvoorbeel Ron Pieper Gekwalificeerde doodslag ten laste gelegd (Zie “de zegeningen van artikel 288″).

  Aanklager van Delft is er van overtuigd dat het om gekwalificeerde doodslag gaat, althans, hij wil dat de rechtbank dat gelooft. Hij vindt dat net zo erg als moord en eist daarom hetzelfde als voor moord: levenslang. Voor gekwalificeerde doodslag heeft hij echter een misdrijf nodig dat Ryan Pietersz wilde verhullen: verkrachting.

  Het beeld dat hij van Pietersz schetste tijdens de zitting was dan ook inktzwart en jammergenoeg her en der gelogen. De meest in het oog springende leugen was dat Ryan Pietersz twee keer eerder voor verkrachting veroordeeld was. Dat is niet waar en een aanklager zou zich moeten schamen dat te doen. Pietersz is één keer veroordeeld voor verkrachting en zelfs op die veroordeling valt af te dingen. In het tweede geval dat genoemd wordt was er zelfs geen aangifte.

  Bij een rechtszaak gaat het helaas zelden om de waarheid. Het OM wil vooral scoren en het behalen van een veroordeling voor moord dan wel gekwalificeerde doodslag levert nu eenmaal meer prestige op dan een veroordeling voor doodslag. In die ‘westrijd’ veroorlooft het OM zich gewoonlijk heel wat en daarin heeft ook OvJ David van Delft een naam hoog te houden: Hij is de man die Frenky P. van de bende van Venlo voor levenslang achter de tralies kreeg en velen vragen zich af of dat wel terecht was.

  Ryan’s advocaat Marga Domingo bracht er niet veel tegen in maar vroeg vrijspraak van de verkrachting (en daarmee impliciet voor gekwalificeerde doodslag). Volgens Domingo maakt het Openbaar Ministerie zich schuldig aan onsmakelijke speculaties. Op een eiland als Bonaire mist zij misschien de ervaring in grote strafzaken zoals van Delft die wel heeft. Me dunkt dat een Spong, of een Jan Heijn Kuipers gehakt gemaakt zou hebben van het voorts zwakke requisitoir van David van Delft: een getuige die zei dat ze Ryan had zien flirten met Marlies bleef onbesproken evenals de beelden van de security camera in Karel’s bar: zaken die toch aangeven dat dat bewijs niet zo sterk was.

  Dan nog kun je je afvragen of het opleggen van levenslang voor een moord zoals deze – hoe erg ook- reeel is binnen een koninkrijk waar anderen soms zelfs 6 of 8 jaar hebben gekregen voor een moord. Gaat het er dan toch om dat het slachtofer een ‘macamba’ (blanke) is, zoals op Bonaire wordt gespeculeerd?

  Opgelegde straffen voor gekwalificeerde doodslag in Nederland
  In 2001 wordt Jan H. veroordeeld wegens gekwalificeerde doodslag op Maartje Pieck tot 18 jaar. Hij probeerde aanranding en verkrachting te verhullen. Later brengt het Hof dat terug tot 15 jaar.
  In 2004 werd een man voor gekwalificeerde doodslag op een vrouw door het hof in Arnhem veroordeeld tot 8 jaar. Het te verbergen misdrijf was een overval op een tankstation (parketnummer 21-002694-03 LJN: AO3336).
  In 2005 werden 7 man veroordeeld tot 6,5-8-9-10 jaar voor gekwalificeerde doodslag op de Belg Pierre Colette (31) om te verhullen dat ze zijn auto hadden gestolen (LJN: AT9905, AT9906, AT9907, AT9910, AT9912)
  In 2006 worden Roberto Z. en Amitkoemar R. veroordeeld tot 16 jaar voor de gekwalificeerde doodslag op 2 prostituees in Rotterdam

  Ik denk slechts ten dele, het gaat er m.i. veel meer om dat het een moord (of doodslag) betrof die zeer veel opzien deed baren en dat Van Delft, rijdend op onderbuikgevoelens hier van mening was dat hij het tij mee had voor een veroordeling voor levenslang. Of daar nu bewijs voor is doet er dan niet toe. Zou er zoveel aandacht voor de zaak geweest zijn als niet eerder Natalee Holloway op Aruba was verdwenen, of als het niet om een mooie jonge blonde apothekersassistente ging maar om een arme kreupele zwarte broodpoot? Ik betwijfel het.

  Wij zullen nooit weten wat Ryan Pietersz nou precies heeft bezield om Marlies op zijn scooter te laden en naar een donkerder plek te brengen en zijn verhaal laat vele vragen onbeantwoord, maar me dunkt dat als het moord (en geen doodslag) was, dat hij dan een aannemelijker verhaal had kunnen vertellen om de moord te verhullen. Wat tegen hem pleit is dat hij verklaart heeft dat hij bang werd dat Marlies aangifte zou gaan doen. Hij verklaarde dat er toen een nieuwe worsteling is ontstaan om de tas. Hierbij zouden de twee elkaar bij de keel hebben gegrepen. Dat hoeft nog niet te betekenen dat hij haar ombracht om aangifte te voorkomen, maar de officier maakte er wel uitvoerig gebruik van.

  Het is te hopen dat de rechter hier het hoofd koel houdt en gewoon kijkt naar de feiten en dan Pietersz een passende straf oplegt. Bij veroordeling tot moord zie ik echter het zaad voor een hoger beroep al gezaaid en het zal het idee bij de lokale bewoners -terecht of onterecht- dat er een apart recht is voor Bonairianen en Macamba’s zal met dit proces zeker niet afgenomen zijn.

  Ryan’s advocaat heeft afgelopen week na het formuleren van de eis dat Ryan Pietersz welhaast zeker in beroep zal gaan bij een uitspraak van levenslang.

  Uitspraak 10 maart 2009 (Het zou levenslang worden)

  Zestig uur werkstraf voor chantage en haatmail Gerard Spong

  Pieter van R.(43) uit Den Haag is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur wegens het sturen van een haatmail aan advocaat Gerard Spong.

  Daarin probeerde hij de raadsman te dwingen de aangifte die hij heeft gedaan tegen politicus Geert Wilders, in te trekken. Ook moest hij zijn excuses aan het Tweede Kamerlid aanbieden.

  Van R. dreigde naar eigen zeggen belastende informatie over Spong te onthullen als hij dat niet zou doen. De man stuurde de e-mail omdat hij boos was over de beslissing van het hof dat justitie Wilders strafrechtelijk moet vervolgen in verband met zijn uitspraken over moslims en de islam.

  Spong was een van degenen die het hof had verzocht dat besluit te nemen.

  Dat is nog eens een lik op stuk veroordeling

  Omstreden boek moet uit de handel

  De schrijver temidden van zijn uitgeefsters: dochters Djanicella en Rubinoor en echtgenote Leticia
  barreveld family_l

  De rechtbank in Breda heeft bevolen dat het boek over de dood van Bebe Paña en Divina Urbi op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag uit de handel moet worden genomen. De rechter oordeelde dat de uitlatingen in het boek de naam van de echtgenoot in ‘hoogst ernstige mate schaden’.

  Het kort geding was aangespannen door de echtgenoot van de overleden Bebe Paña. Hij betoogde 19 januari voor de rechtbank bij monde van zijn advocaat Kay Roderburg (Spong & Hammerstein advocaten), dat het boek bol stond van onjuistheden en lasterlijke opmerkingen.
  Zo beweerde de schrijver o.a. dat de man verantwoordelijk was voor 3 moorden en een groot aantal andere misdrijven waarbij hij speciale bescherming van het OM zou genieten.

  Tijdens het proces werd het enige verweer geleverd door de vrouw van Barreveld, bestuurslid van de stichting Abot Kamay die het boek uitgaf en tevens eigenaar van het bedrijf Oriental Decorations dat de website in zijn bezit had. Mevrouw Barreveld beweerde geen Nederlands te spreken het boek niet te kennen en zelfs niet te kunnen schrijven. Het feit dat zij buiten de rechtszaal wel Nederlands sprak en er een door haar geschreven boekrecensie alswel brieven in het Nederlands werden overlegd zal aan haar geloofwaardigheid niet hebben bijgedragen.

  Eisende partij toonde onder meer aan dat zelfs de meest basale beweringen in het boek niet klopten. Zo beweerde de schrijver bepaalde mensen goed te kennen en te hebben gesproken, maar wist dan niet dat het een vrouw was, of had de namen fout. Tegenpartij (Abot Kamay en Oriental Decorations) bracht hier geen verweer tegen in.

  In een interview met TV Brabant, direct na afloop van het kort geding had Barreveld al aangegeven dat hij had gelogen in het boek.

  De echtgenoot van Paña gaf aan ook aangifte wegens laster te doen. (Barreveld zou daarvoor uiteindelijk veroordeeld worden tot 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.)