Joma Sison mag worden vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) mag doorgaan met de vervolging van de Filipijnse communistenleider José Maria Sison (alias ‘Joema’ of ‘Joma’). Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag beslist.

Sison wordt er van verdacht van opdracht geven tot twee moorden op politieke tegenstanders Romulo Kintanar (2003) en Arturo Tabara (2004), gepleegd op de Filipijnen. Bij de moord in 2004 kwam ook Tabara’s schoonzoon, Stephen Ong om het leven. Sison ontkent dat hij daarmee iets te maken heeft gehad.

De 69-jarige Sison is oprichter van de communistische partij op de Filipijnen (CCP) en haar gewapende tak, het New People’s Army (NPA), dat al jaren gewapende strijd voert tegen de Filipijnse regering. Hij woont sinds 1987 in Nederland, nadat hij door Cory Aquino was vrijgelaten in ruil voor steun van de NPA bij haar verkiezing. Sison vroeg in 1987 politiek asiel aan in Nederland. Dat werd afgewezen, maar omdat hij in de Filippijnen gevaar zou lopen, kon hij niet worden uitgezet. Sindsdien woont hij in Nederland. In tegenstelling tot Louis Jalandoni en zijn vrouw (oprichters van het National Democratic Front), die zich ook in Nederland bevinden, heeft hij niet de Nederlandse nationaliteit gekregen.

Sison vocht in januari het besluit van het OM aan om het onderzoek tegen hem voort te zetten. Hij vroeg aan de raadkamer van de rechtbank om hem buiten vervolging te laten stellen.

Eerder die maand had justitie gezegd nog een aantal maanden nodig te hebben om het onderzoek naar de Filipijn af te ronden.

De rechtbank en het gerechtshof bepaalden eind vorig jaar dat Sison vrij moest komen omdat er te weinig bewijs tegen hem was.

Nog altijd is er onvoldoende bewijs voor de stelling van het OM dat Sison strafrechtelijk aansprakelijk is voor de moorden, meldt de rechtbank in Den Haag.

Maar uit nader onderzoek van het OM kunnen nog “relevante gegevens” naar voren komen, aldus de rechtbank.

“Daardoor is niet nu al te zeggen dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter later de feiten geheel of gedeeltelijk bewezen zal verklaren.”

De rechtbank geeft het OM de tijd zijn onderzoek af te ronden. Justitie hoort momenteel nog enkele getuigen tegen Sison en onderzoekt in beslag genomen computerbestanden, meldt de rechtbank.

De NPA en Joma Sison zijn door President Bush op de terreurlijst gezet. In september 2002 werden de tegoeden van Sison en zijn partij door Nederland bevroren op verzoek van de VS. Later besloot het Europees Hof van Justitie dat deze bevriezing moet worden opgeheven. Toch staat hij klaarblijkelijk nog steeds op de EU-terrorismelijst. De NPA is onder andere berucht voor zijn Kangaroo courts onder de lokale bevolking waarbij het vonnis gewoonlijk de doodstraf is en het afpersen van de lokale bevolking onder het mom van revolutionary tax. De aanslagen van de NPA op vooral de communicatie stations van mobiel netwerk provider ‘Globe’ en niet op die van ‘Smart’ hebben geleid tot speculaties dat ook Smart ‘belasting’ betaald aan het NPA, of dat NPA leden Smart gebruikers zijn.

Uitspraak van de NPA over Kintanar:

CPP spokesman Gregorio Rosal had said: “It was absolutely correct to put an end to Kintanar’s rotten, criminal, counter-revolutionary and bloody record.” Rosal said a “people’s court” sentenced Kintanar in 1993. Kintanar was accused of being an “intelligence agent of the [Manila] government’s military and police since 1992.” He was also tagged by the CPP of being a “project officer in an assassination plot against Prof. Jose Maria Sison in the Netherlands” in 2000.

Advertisements

De dood van Rinie Mulder

Op zaterdag avond 11 maart 2007 wordt Rinie Mulder in de Utrechtse wijk ondiep neergeschoten door een politieman. De Rijksrecherche start die avond rond 21.30 een onderzoek naar het schietincident. Dat gaat niet snel: Pas 6 weken later wordt de schietende agent, die om veiligheidsredenen met ‘W201’ wordt aangeduid formeel als verdachte aangemerkt en pas in de zomer vinden bij de rechter commissaris de eerste verhoren plaats, terwijl op 1 november een reconstructie wordt gehouden in een Zaanse loods.

Bijna een jaar na het onderzoek wordt het onderzoek afgesloten en op 19 februari deelt het OM in Utrecht mee dat ‘w201’ niet zal worden vervolgd. Volgens het OM heeft hij gehandeld uit zelfverdediging. Hij kon niet vluchten en onder de omstandigheden kon niet van hem worden verwacht dat hij op minder vitale delen zou hebben geschoten.

Onpartijdigheid?
Het persbericht suggereert dat er een onpartijdig onderzoek is geweest door de Rijksrecherche. Het wijkt daarmee echter nogal af van wat de officiele stukken zeggen:

Persbericht Onderzoeksrapport
“Direct na het gebeuren is de rijksrecherche een onderzoek gestart. Dit onderzoek heeft zich geconcentreert op het schietincident. Doel was om duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het incident zodat beoordeeld kon worden of het geweld rechtmatig is geweest. Het onderzoek naar de vechtpartij is aanvankelijk gedaan door de politie Utrecht en vanaf 18 maart door de politie Amsterdam-Amstelland” “Onmiddelijk na het schietincident is de afdeling Forensisch Onderzoek van de politie Utrecht op de plaats delict een onderzoek gestart. Omwille van de onpartijdigheid is het onderzoek op de plaats delict tussen 11 maart 2007 te 21.30 en 12 maart te 3.30 overgenomen door het team Forensische Opsporing van de politie Amsterdam-Amstelland”

Hiermee heeft justitie belangrijke informatie verzwegen. Het OM maakte medio vorige maand bekend dat de Rijksrecherche in het belang van de objectiviteit vanaf het begin bij het onderzoek betrokken was. Uit de genoemde stukken blijkt het tegendeel.

De hoofdofficier van justitie had rond 21.30 uur contact met de Rijksrecherche. Dat was een half uur na het schietincident. Rechercheurs waren echter pas om 23.30 uur ter plaatse. In de tussentijd zouden Utrechtse rechercheurs onderzoekshandelingen hebben verricht, waarbij foto’s zijn gemaakt en een tent over de plaats van het incident werd gezet.

De ooggetuigen
Volgens het persbericht waren er twee ooggetuigen. Dat klopt echter niet. Uit het onderzoek blijkt dat er nóg een getuige was: Een 11-jarig meisje, dat wakker was geworden van de herrie op straat, zou hebben verklaard hoe de agent het wapen met twee handen vasthad. Mulder zou geen mes hebben vastgehouden. Ook zou de politiemotor niet de vluchtweg van W201 versperd hebben. Zij is de enige getuige à charge, maar justitie concludeert dat haar hele verklaring onbruikbaar is. In het persbericht wordt deze getuige verder verzwegen.

De Ambtsinstructie
Het persbericht vermeld ook niet dat uit het vertrouwelijk proces-verbaal blijkt dat het schieten op Mulder niet geoorloofd was. Dat mag alleen bij de aanhouding van een vuurwapengevaarlijke verdachte of wanneer een verdachte van een ernstig feit probeert te vluchten. Het vertrouwelijke rapport zegt het volgende:

“Het schieten door W201 is naar oordeel van de adviescommissie niet conform de Ambtsinstructie. Er was geen sprake van een situatie als bedoeld in artikel 7 van de Ambtsinstructie”

Hiermee beperkt de conclusie in het persbericht zich puur tot de lezing van de verdachte.

Beïnvloeding?
Voorts maakt het persbericht melding van de reconstructie in de loods in Zaandam. J. Stolk, inspecteur van de politie en motor-vakdocent aan de Nederlandse Politie Academie is hierbij getuige deskundige. Aan hem de taak te beoordelen of de reconstructiescènes kloppen bij de verklaringen van W201. Hierbij is contact tussen de getuige deskundige en de verdachte uit den boze. In het rapport staat echter de volgende notitie:

“Het verdient opmerking dat de getuige-deskundige voorafgaand aan de reconstructie met W201 heeft gesproken hetgeen als absoluut ongewenst moet worden bestempeld. Volgens justitie is er desondanksgeen aanleiding om te veronderstellen dat dit Stolk op relevante wijze heeft beinvloed.”

Hiermee verzwijgt justitie een ‘absoluut ongewenst’ incident tussen de getuige deskundige en W201 dat de conclusies van die expert mogelijk heeft beinvloed en in ieder geval heeft kunnen beinvloeden.

Klassejustitie
Volgens Mr. W.J. Ausma, advocaat van de familie Mulder, neigt de beslissing om de zaak te seponeren naar klassejustitie. Hij spreekt van een gevaarlijke tendens van grensoverschrijding in de rechtsstaat waarbij politiegeweld te gemakkelijk wordt goedgepraat. Ausma geeft aan in beklag te gaan bij het gerechtshof tegen de beslissing om W201 niet te vervolgen.

Update 27 november 2008
De agent wordt niet vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald.

De advocaat van de familie van het slachtoffer, Willem Jan Ausma, zegt dat de uitspraak een teleurstelling is. ‘De familie kan hier moeilijk mee leven. Ze hebben nog zo veel vragen en die zullen nooit worden beantwoord’, aldus Ausma.

Het Openbaar Ministerie had eerder al besloten dat de agent uit noodweer handelde en daarom niet vervolgd zou worden. De familie van het slachtoffer ging in beroep, maar ook nu oordeelde het gerechtsof dat de agent uit zuiver noodweer schoot.

Rinie Mulder werd doodgeschoten nadat hij in had gegerepen toen een aantal Marokkaanse jongens een zwangere vrouw lastig vielen. Mulder ontfutselde een van de jongens een mes, waardoor hij door de politie als ‘gevaarlijk’ werd gezien. Naar verluidt was de schietende agent ‘W201’ een Marokkaanse agente

NFI blundert in de zaak Bindi

De nabestaanden van de vermoorde Ger Bindi (91) hebben steeds minder vertrouwen in het politieonderzoek na de blunder van het Nederlands Forensisch Instituut.
Een patholoog stelde aanvankelijk de verkeerde doodsoorzaak vast, waardoor de politie op een verkeerd spoor werd gezet.

Kleindochter Sandra Bindi was verbijsterd toen ze afgelopen weekend hoorde hoe de patholoog en rechercheurs – zonder dat ze het wisten – van mening verschilden over de doodsoorzaak. Pas na twee contra-expertises stelde de patholoog haar conclusie bij en oordeelde dat Bindi niet door een schotwond om het leven was gekomen, maar was dood gestoken.

Het nieuws komt extra hard aan omdat de familie nota bene onlangs aan de officier van justitie vroeg of er niet opnieuw sporenonderzoek gedaan zou kunnen worden. In juni is het drie jaar geleden dat Bindi om het leven kwam en de familie ziet graag dat de zaak nu eindelijk wordt opgelost. Maar volgens Bindi zag de officier daarvoor geen aanleiding. Het onderzoek zou gedegen zijn uitgevoerd. ,,Het is ongelooflijk dat je dan binnen een week hoort dat er achter de schermen toch vanalles fout is gegaan. Elke keer denk je weer het kan niet erger en dan blijkt het toch te kunnen.

Het steekt Bindi dat de familie altijd hun best heeft gedaan om mee te werken de zaak op te lossen. De familie loofde bovenop het tipgeld van justitie zelfs twintigduizend euro uit om cruciale informatie binnen te krijgen. De familie beraadt zich nog op hoe nu verder. ,,We gaan zeker actie ondernemen, maar willen nu eerst opheldering van politie en justitie.

Het is niet de eerste keer dat het verloop van het onderzoek naar de moord in opspraak komt. De dochter en schoonzoon van Ger Bindi werden ten onrechte opgepakt omdat ze zouden zijn betrokken bij haar dood. Justitie moest ze echter vrijlaten en seponeerde later de zaak tegen hen. Het echtpaar kreeg een fors hogere schadevergoeding uitgekeerd dan normaal gebruikelijk. Ook deze familie noemt de manier waarop het NFI onderzoek heeft gedaan naar de doodsoorzaak schokkend en klungelig, zo laten ze via advocaat Tieman weten. ,,Er is kennelijk nog meer geblunderd dan ze al dachten. Bovendien zien ze door de publiciteit nu alles weer als een film aan zich voorbij trekken.

Nu de gang van zaken bij het NFI aan het licht is gekomen, vragen ze zich volgens Tieman vertwijfeld af of ze wel als verdachte waren aangemerkt als de patholoog beter zijn werk had gedaan. Wat Tieman betreft is hier dan ook het laatste woord nog niet over gezegd. Zeker als de zaak niet wordt opgelost, wordt het volgens hem interessant om te kijken in hoeverre het handelen van het NFI heeft geleid tot het niet oplossen van de zaak.

Levenslang voor opdrachtgever A12 moorden: Ten onrechte

De rechtbank Utrecht heeft uitspraak gedaan in de zogenaamde ‘A-12 zaak’. De verdachte, Aldo Giannotta wordt schuldig bevonden aan het medeplegen van moord op twee Brazilianen die in 2002 langs de rijksweg A-12 bij Woerden werden gevonden. Ook wordt verdachte veroordeeld voor het transport van verdovende middelen.

Naar het oordeel van de rechtbank rechtvaardigen de bewezenverklaarde feiten geen andere straf dan een levenslange gevangenisstraf.

Het betreft hier een zeer zwak vonnis. De verdachte heeft altijd volgehouden niets met de moorden te maken te hebben. Hij kwam pas in beeld toen een in Nederland gearresteerd kopstuk van de SCU (Sacra Corona Unita) als spijtoptant (pentito) in Italië ging praten. Deze Filippo Cerfeda biechtte zo’n 20 moorden op, waaronder 6 in Nederland en hij kreeg daarvoor 30 jaar gevangenisstraf, waarvan hij er slechts 7,5 hoeft uit te zitten. Hij en zijn familie worden vervolgens in een spijtoptanten programma beschermd en onderhouden door de Italiaanse overheid.

Aldo Giannotta heeft altijd volgehouden afgeperst te zijn door Cerfeda. Zijn veroordeling door rechter Bueno vond uiteindelijk enkel plaats op de getuigenis van Cerfeda, hoewel deze een belang had zoveel mogelijk namen te noemen. De getuigenis van Cerfeda’s rechterhand Franco werd terzijde geschoven.
De getuigenis van Cerfeda is mede ongeloofwaardig omdat uit het pv blijkt dat er erg sturend wordt opgetreden en Cerfeda zich ten aanzien van de deelname van G erg op de vlakte houdt en zichzelf herroept.

Een zéér slechte beurt voor de rechtbank in Utrecht en voor rechter Bueno. Het was hier duidelijk een zaak van ‘die man heeft het gedaan, nu moeten we alleen de argumenten er nog bijzoeken’

Hoger beroep in zaak Nadia van de Ven

Pascal Frankenvoort (30) gaat in beroep tegen de levenslange gevangenisstraf die de rechtbank in Utrecht hem vrijdag oplegde voor de moord op Anton Bussing uit Eden en Nadia van de Ven uit Utrecht.

De rechtbank achtte onomstotelijk bewezen dat Pascal Frankenvoort degene is die beide slachtoffers met een Uzi-machinegeweer om het leven heeft gebracht. Pascal Frankenvoort heeft altijd ontkend dat hij iets met de moorden van doen heeft. Tijdens het proces schetsten Frankenvoort en zijn raadsman W. Ausma een scenario
waarin een ander verantwoordelijk voor de moorden is. Volgens hen heeft die Nadia van de Ven vermoord en daarna de moord Pascal in de schoenen geschoven.

De verdediging twijfelt verder aan het bewijs in de moordzaak-Bussing. Daarin zou onvoldoende hard zijn gemaakt dat Pascal Frankenvoort degene is geweest die de trekker heeft overgehaald.

Pascal F ontkent moord Nadia van der Ven en Anton Bussing

Pascal Frankenvoort, de verdachte van de moord op Nadia van de Ven in Utrecht, zegt niets van doen te hebben met de moord in Ede op Anton Bussing (31). Ook ontkent hij nog steeds betrokken te zijn bij de moord op Nadia van de Ven.

Pascal werd 29 januari van dit jaar gearresteerd in gezelschap van zijn vader. Na een vermoedelijk kortstondig verblijf in het buitenland keerde hij terug naar Nederland. Getuigenverhoren door de Utrechtse politie in Polen duiden er op dat de verdachte daar is geweest. Bij een poging een geboortebewijs te bemachtigen in zijn geboorteplaats Gouda werd hij overmeesterd door een arrestatieteam. Zijn vader is inmiddels vrij.

Nu de politie munitie heeft gevonden die bij twee moordzaken is gebruikt, lijkt er een doorbraak te zijn gekomen in het gefrustreerde onderzoek naar de moord op Anton Bussing. Niet eerder waren er zulke concrete aanwijzingen, hoewel in het verleden vaker verdachten zijn opgepakt die in verband werden gebracht met de moord.

Sinds 1996 ligt het onderzoek naar de gewelddadige dood op Bussing nagenoeg stil. De recherche heeft dan de gebeurtenissen van 29 november 1995 vrij nauwkeurig in beeld gebracht, zo blijkt uit berichtgeving van De Gelderlander. Onder meer is duidelijk geworden dat de man waarschijnlijk volledig overrompeld is door de fatale aanslag die avond. Bussing – 31 jaar oud, verzekeringsagent, getrouwd, twee kinderen – heeft dan zijn auto geparkeerd in de berm van de Horalaan in Ede.

De recherche gaat ervan uit dat hij de tijd doorbrengt met het luisteren naar de radio – het is de avond van de Wereldbekerfinale tussen Ajax en het Braziliaanse Gremio – en het lezen van de krant, omdat hij zijn stiefdochter later op de avond moet ophalen. Even na negen uur duikt iemand in het donker naast de auto op en richt een uzi-machinepistool op de man achter het stuur en vuurt een salvo af. Bussing wordt in het hoofd getroffen en overlijdt vrijwel direct. Leden van de nabijgelegen hondenclub vinden het levenloze lichaam van de man als ze naar huis gaan.

Ondanks de vele uren werk van de recherche wordt niet duidelijk wie de moord heeft gepleegd. Ook over het motief tast de recherche in het duister, ondanks de honderden gesprekken met vrienden en bekenden die iets konden zeggen over de persoon Bussing als mogelijke getuigen.
Diverse malen dacht de recherche van de politie West Veluwe/Vallei de dader te pakken te hebben. Zo worden in 1996 twee broers uit Ede aangehouden, maar de arrestaties blijken op roddel en achterklap gebaseerd.

In september 1996 volgt opnieuw een aanhouding, nu een 31-jarige Arnhemmer. Hij blijkt echter over een sluitend alibi te beschikken. In 2002 wordt de verdachte van de moord op Pim Overzier uit Apeldoorn in verband gebracht met de dood van Bussing. De vele verzekeringsschades zouden oorzaak kunnen zijn van een conflict tussen beiden, maar ook dat bleek niet het geval.

Update: Pascal wordt aanvankelijk tot levenslang veroordeeld voor de beide moorden.
In hoger beroep in 2005 wordt Pascal Frankenvoort veroordeeld tot 20 jaar met TBS. Het Hof vindt de moord op Anton Bussing niet overtuigend bewezen.

Verdachte moord Nadia van de Ven gearresteerd

Pascal Frankenvoort, de 29-jarige verdachte in de moordzaak van de Utrechtse studente Nadia van de Ven (25) is opgepakt. De Utrechter, een ex-inwoner van Leusden, werd woensdagmiddag aangehouden. De man, zoon van de huiseigenaar van het pand aan de Weerdsingel Westzijde waar de lugubere moord werd gepleegd, was voortvluchtig.
De verdachte is in Gouda opgepakt. Bij hem in het voertuig zat zijn 59-jarige vader, die ook werd aangehouden, maar de Leusdenaar is inmiddels vrij omdat hij niets met de zaak van doen had. Gouda is de geboorteplaats van de verdachte. Daarna verhuisde zijn familie naar Leusden.
Omdat rekening werd gehouden met een ‘vertrek’ naar het buitenland stond de verdacht sinds de moord internationaal gesignaleerd, wat volgens richtlijnen van het openbaar ministerie betekent dat iemand als verdachte en niet louter als getuige wordt gezocht. Inmiddels is de verdachte voorgeleid aan de officier van justitie.
Van de Ven, wiens stoffelijk overschot dinsdagmiddag 1 oktober werd gevonden op de begane grond van het huis aan de Weerdsingel Westzijde (vlakbij het centrum van Utrecht), werd die morgen door vuurwapengeweld om
het leven gebracht.
Het politieonderzoek richtte zich al snel op de ex-Leusdenaar, die enige tijd gelden namens Defensie was uitgezonden naar de Balkan. De man, in wiens kamer op de begane grond de omgebrachte studente werd gevonden, bleek in de dagen na de moord onvindbaar. Van de Ven, opgegroeid in Amsterdam en het eveneens Noordhollandse Koog aan de Zaan, huurde sinds enkele maanden een appartement op de derde verdieping van het pand.

Het motief van de moord is nog onduidelijk. Het politieonderzoek richtte zich in de weken na de moord op de vraag of de verdachte degene is geweest die de Utrechtse studente om het leven bracht, om er vervolgens in haar auto -een Renault Clio- vandoor te gaan. Die werd achtergelaten op een talud langs de rijksweg A27, ter hoogte van recreatiegebeid de Voorveldsepolder. Getuigen zagen de auto op de dinsdag van de moord ‘s morgens rond 9.15 uur het talud afrijden. De moord op Van de Ven, die in het Friese Sint Johannesga ligt begraven, zorgde voor veel ophef in
Utrecht. Het slachtoffer was een graag geziene persoonlijkheid bij onder meer de Utrechtse Studenten Ruitervereniging Hippeia en op de Hogeschool Utrecht.